Searched for: subject%3A%22Planten%22
(1 - 7 of 7)
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), van Duijn, B. (author), van Bergen, S. (author), Nethe, A. (author), Jansen, J. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
In het project is een experiment uitgevoerd waarbij eerst in de leefomgeving van 65+ers in de ouderenwoning/kamersituatie, de omstandigheden van het binnenklimaat zijn gemeten. Op basis van deze gegevens zijn de voor deze omgeving meest geschikte luchtzuiverende plantensoorten geselecteerd. Vervolgens is in een vervolgproef op een aantal kamers...
book 2013
document
Vink, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De omgeving doet veel met de mens. Een kantoorstoel die goed instelbaar is, kan de productiviteit met 4% verhogen. Een plant op de kamer verhoogt de kans op nieuwe ideeën tijdens een bijeenkomst. Een speciaal soort wit licht na de lunch verhoogt onze alertheid. Een temperatuurstijging van 21 naar 27°C laat de productiviteit met 30% afnemen. Veel...
book 2009
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C. (author), Nossent, S. (author)
In de aardappelen, groenten en fruit (AGF)-branche werkten in 2000 volgens het CBS bijna 10.000 personen. In deze rapportage staat de arbokennisinfrastructuur rond de AGF-branche centraal. Er wordt een beeld geschetst van arborisico's, gezondheidseffecten en maatregelen.
report 2003
document
Klein Hesselink, J. (author), Hopstaken, L. (author)
Het is bekend dat de natuur veel mogelijkheden tot lichamelijk en geestelijk herstel in zich bergt. De vraag is daarom in welke mate de werkplek aan de hand van natuurlijke elementen verbeterd kan worden. Met name de inrichting van de werkplek lijkt gemakkelijk aan te passen door het plaatsen van planten. Als het inderdaad zo is dat werknemers...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dongen, J.E.F. (author), Steenbekkers, A. (author)
report 1993
document
van Lierop, C.R.M. (author)
book 1987
document
Bladluisonderzoek TNO (author), Hille Ris Lambers, D. (author)
Sinds 1946 is bekend dat Amerikaanse vogelkers, een uiterst algemene struik of boom van lichte gronden in Nederland, fungeert als winterwaard van de perzikluis (Myzus persicae). In gebieden waar de perzik ontbreekt biedt Amerikaanse vogelkers, hoewel vele exemplaren minder geschikt zijn als waardplant, een goede mogelijkheid voor overwintering...
article 1971
Searched for: subject%3A%22Planten%22
(1 - 7 of 7)