Searched for: subject%3A%22Planology%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
201808
book 2018
document
Slob, A. (author), Willemse, K. (author), van Bracht, M. (author)
Energie is een van onze primaire levensbehoeftes en een belangrijke motor van de economie. Vanaf de negentiende eeuw halen we onze energie vooral uit fossiele brandstoffen. Met deze vrijwel onuitputtelijke bronnen is voor velen de welvaart enorm gegroeid. De laatste decennia is het echter duidelijk geworden dat uitstoot van broeikasgassen,...
other 2016
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Verstraeten-Jochemsen, J.N. (author), Rietveld, E. (author), Hauck, M. (author), Frijters, E. (author), Klijn, O. (author), Driessen, B. (author)
report 2016
document
conference paper 2016
document
Duijn, M. (author), van Buuren, A. (author), Sparrevik, M. (author), Slob, A. (author), Ellen, G.J. (author), Oen, A. (author)
This study aims at describing, analyzing and evaluating the relation between management styles and process dynamics of a complex planning process confronted with unexpected dynamics. The development of an aquatic disposal site for dredged contaminated sediments in Oslo was managed by a project management style focused on timely and cost...
article 2016
document
Shekhar, A. (author), Bolech, M. (author), Prasanth, V. (author), Bauer, P. (author)
Economic viability of on-road charging strongly depends on the choice of inductive power transfer (IPT) system configuration (static or dynamic charging), charging power level and the percentage road coverage of dynamic charging. In this paper, a case study is carried out to determine the expected investment costs involved in installing the on...
conference paper 2015
document
Bleijenberg, A.N. (author)
De civiele infrastructuur vergrijst, wegen, bruggen, het spoor - grotendeels aangelegd voor de jaren zeventig van de vorige eeuw - vragen om extra onderhoud door toepassing van de beste innovaties efficienter uit te voeren, bundelt TNO de krachten met private en publieke partijen en adnere kennisorganisaties in binnen- en buitenland
article 2014
document
Veldhuis, G.A. (author), van Scheepstal, P.G.M. (author), Vink, N. (author)
The concept of the ‘Smart City’ is seen as double edged sword that should alleviate societal and environmental problems as well as fuel economic growth. Literature has identified many important characteristics of Smart Cities but has not yet provided a systemic approach that describes the interdependencies between these characteristics. The...
conference paper 2014
document
Trijssenaar-Buhre, I.J.M. (author), Boot, H. (author), Mack, A. (author)
conference paper 2013
document
Boonstra, B. (author), Bouma, G.M. (author), Boelens, L. (author), Sanders, W. (author), Vandaele, W. (author), van Rossum, S. (author)
Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geeft de Vlaamse overheid uiting aan de toekomstrichting die volgens haar nagestreefd dient te worden door middel van (ruimtelijk) beleid richting 2020-2050. Ruimtelijke planning gaat voor een belangrijk deel over het uitspreken van dergelijke waarden, maar zeker ook om het organiseren van actuele projecten...
conference paper 2013
document
Bleijenberg, A.N. (author), Stavleu, J.M. (author)
De openbare ruimte: lust of last? Het beheer en onderhoud aan de domeinen wegen, water en groen kost gemeenten geld terwijl de baten achterblijven. Adequaat asset management en een prominentere rol voor bedrijven ejn burgers zijn gewenst. Dat vraagt om een totaal andere aanpak. Experts van TNO en de gemeente Rotterdam bewijzen dat 'omdenken' tot...
other 2013
document
Linde, M.A.J. (author)
Hoe houd je een stad leefbaar, vitaal en duurzaam? Verschillende kennisinstituten in de regio Utrecht hebben daarover, ieder op hun eigen gebied, uigebreide kennis verzameld. Het Utrecht Research Centre for Healthy Urban Living (HUL) wil deze kennis bundelen en integreren. Bestuurders, ambtenaren, ondernemers en brugers kunnen er vrijuit...
other 2013
document
Boonstra, B. (author), van Meerkerk, I. (author), Edelenbos, J. (author)
Urban regeneration processes in which local stakeholders take the lead are interesting for realizing tailor made and sustainable urban regeneration, but are also faced with serious difficulties. We use the concept of self-organization from complexity theory to examine the relationship between local stakeholders’ initiatives and vital urban...
article 2012
document
Borsboom-van Beurden, J.A.M. (author), Kuijpers-Linde, M. (author), Zondag, B. (author)
This chapter describes three different, exemplifying strategic policy studies in the field of spatial planning and sustainability in the Netherlands at national and regional level. Spatial scenarios and simulations played a different role in each of them. In the first study spatial scenarios and simulations were used to explore the range of...
bookPart 2012
document
van Bree, M.W. (author), Dröes, M.I. (author)
Prijsdalingen van koopwoningen zijn niet willekeurig verdeeld over de ruimte, maar zijn vooral geclusterd in krimpregio's. Het draait hierbij niet uitsluitend om de omvang, maar ook om de frequentie van de prijsdalingen. Beide aspcten karakteriseren het neerwaartse prijsrisico.
article 2012
document
Boonstra, B. (author)
De roep om 'organische gebiedsontwikkeling' stelt het vakgebied van ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp voor een aantal grote uitdagingen. Organische gebiedsontwild
bookPart 2012
document
van Bree, M.W. (author), Manshanden, W.J.J. (author), de Groot, H.L.F. (author), van Huis, M. (author), Lankhuizen, M.B.M. (author)
report 2012
document
Koops, R. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Rutten, P. (author)
book 2012
document
Manshanden, W.J.J. (author), van Bree, M.W. (author), Jonkhoff, W. (author), Koops, R. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Rietveld, E. (author)
report 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), Chivot, E. (author)
By the year 2030, five billion of us will live in cities or large urban regions, many of which will be home to more than 10 million inhabitants. This new urban world brings together a high concentration of human densities and economic activities, placing heavy demands on the environment through increased energy consumption and air pollution. The...
book 2011
Searched for: subject%3A%22Planology%22
(1 - 20 of 39)

Pages