Searched for: subject%3A%22Persoonlijke%255C%2BBeschuttingsmiddelen%22
(1 - 8 of 8)
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Visser, R. (author), Hooftman, W. (author), Könemann, R. (author), Brouwers, A. (author)
In 2003 is op initiatief van het Ministerie van SZW het programma versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen (VASt) van start gegaan. Beoogd werd de versterking van het bewustzijn van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt heeft de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers gestimuleerd en ondersteund met als...
report 2007
document
NIA TNO (author), Kwantes, J.H. (author), Hoogendijk, L. (author)
Gekoppeld aan de Arbowet bestonden in totaal 38 losse arbo- en veiligheidsbesluiten. Deze besluiten zijn samengevoegd tot één besluit, het Arbobesluit. Het Arbobesluit is in werking getreden op 1 juli 1997. Deze publicatie staat in een inleidend hoofdstuk in het kort stil bij het volgende: het Arbobesluit; de Arboregeling; beleidsregels en Arbo...
report 1997
document
Kwantes, J.H. (author)
De EG heeft twee richtlijnen uitgevaardigd op het terrein van de persoonlijke beschermingsmiddelen. De ene richtlijn heeft te maken met de constructie en produktie van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) en is gebaseerd op artikel 100A van het EEG-Verdrag, de ander is meer op het gebruik van pbm's gericht en is gebaseerd op artikel 118A...
article 1992
document
Verfinstituut TNO (author), Doorgeest, T. (author)
In deel 1 van deze tweedelige reeks van de Commissie Veilige Verfverwerking is aandacht besteed aan verneveling van vloeibare en poedervormige verfprodukten (Maandblad voor Arbeirdsomstandigheden 66 (1990) 11 (nov) 797-801). In dit artikel komen technische voorzieningen bij overige applicatietechnieken, filmvorming en persoonlijke...
article 1990
document
Cobelens, F. (author), Wevers, A. (author), Nauta, N. (author)
Het doel van deze conferentie, gehouden in Stockholm 28-30 augustus 1989, was om een bijdrage te leveren aan de preventie van door bloed overdraagbare beroepsinfecties in de gezondheidszorg. Hierbij werden de volgende invalshoeken gehanteerd: infectiepreventie, bedrijfsgezondheidszorg en arbeidsomstandighedenbeleid. Na een epidemiologisch...
conference paper 1990
document
Verfinstituut TNO Verfinstituut TNO (author), Doorgeest, T. (author)
In eerder verschenen delen van de serie publikaties over het op veilige wijze voorbehandelen van ondergronden zijn aan de orde geweest het reinigen en ontvetten (deel I), het mechanisch en thermisch voorbehandelen (deel II) en het chemisch voorbehandelen (deel III). Het vierde en laatste deel heeft betrekking op het verwijderen van verf- en...
article 1990
document
Cox, C.W.J. (author), de Haan, T. (author)
In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte gevarieerd. Uit de waarden van de spectrale...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Persoonlijke%255C%2BBeschuttingsmiddelen%22
(1 - 8 of 8)