Searched for: subject%3A%22Personeelsafdeling%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Dalen, E.J. (author)
Is er verschil in personeelsbeleid tussen sectoren? Deze vraag, evenals die of er herkenbaar "eigen" beleid is voor iedere sector, wordt behandeld voor drie verschillende sectoren: ziekenhuizen, grootwinkelbedrijf en ICT. In de drie genoemde sectoren is duidelijk verschil in de manier waarop organisaties met hun personeel omgaan. De verschillen...
report 2002
document
de Vries, S. (author), Gründemann, R. (author), Willemsen, M. (author), van Niekerk, M. (author), de Vroome, E. (author)
De participatie van vrouwen, ouderen en lager opgeleiden verschilt sterk per organisatie. In dit artikel wordt een beeld geschetst van de factoren, die een rol spelen bij de totstandkoming van deze verschillen. Branche, en daarmee het soort werk, blijkt veruit de belangrijkste verklarende variabele. Participatie van vrouwen wordt vooral...
article 2001
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), de Winter, C.R. (author), Dam, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het tweede deel van een onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), vanuit het gezichtspunt van de afnemers van bedrijfsgezondheidszorg ; werknemers zelf, hun vertegenwoordigers (ondernemingsraden en VGW-commissies), personeelsafdelingen, het bedrijfskader en directies...
book 1993
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit handboek probeert alles wat voor ziekteverzuimbeleid van belang is via een stappenplan te behandelen. Achtereenvolgens worden beschreven: een overzicht van definities, instanties, wetten, de belangrijkste verzuimcijfers en de bronnen daarvoor. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van organisatie-, werkplek- en persoonsgebonden factoren. Het...
book 1990
Searched for: subject%3A%22Personeelsafdeling%22
(1 - 4 of 4)