Searched for: subject%3A%22Personeel%22
(1 - 20 of 96)

Pages

document
van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), van der Torre, W. (author), Douwes, M. (author), Oeij, P. (author)
Digitalisering en robotisering van werk is al enige tijd gaande als trend. De kansen voor werknemers in de zorg liggen op hetondersteunen van routinematige cognitieve en fysieke taken. Daarmee kan werk bespaard worden en gemakkelijker worden gemaakt. De Coronacrisis maar ook de nijpende personeelstekorten lijken technologisering (waarvan...
report 2022
document
Dhondt, S. (author)
public lecture 2022
document
Lautenbach, H. (author), van de Ven, H. (author)
In 2021 beoordeelde een kwart van de zelfstandig ondernemers met personeel (zmp’ers) de financiële situatie van hun bedrijf als matig tot slecht, bijna twee keer zo veel als in 2019 (figuur). Het aandeel zmp’ers dat zich vaak zorgen maakt over de toekomst van het bedrijf nam echter minder sterk toe, van tien procent in 2019 tot dertien procent...
article 2022
document
Dekker, R. (author), Eekhout, I. (author), van de Ven, H. (author), Smits, W. (author)
Na het uitbreken van de wereldwijde covid 19 pandemie, ging Nederland in het voorjaar van 2020 in een zgn. intelligente lockdown: de overheid nam maatregelen om het aantal (fysieke)contacten tussen mensen zo veel mogelijk te beperken. De gevolgen van de pandemie én de daarmee samenhangende beperkende maatregelen waren groot. Een flink aantal...
report 2022
document
van de Ven, H. (author), Lautenbach, H. (author), Ramaekers, M. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
In dit gezamenlijke artikel van TNO en CBS zijn zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) ingedeeld in groepen op basis van hun eigen oordeel over de bedrijfspositie. De bedrijfspositie is een inschatting van de financiële situatie van de onderneming en de mate waarin de zzp’er zich zorgen maakt over de toekomst van het bedrijf....
article 2021
document
Koppen, V.C. (author), Holster, A.F.F. (author), Wijn, R. (author)
In opdracht van het Gedragsteam DG Samenleving en COVID-19 (Ministerie van Justitie en Veiligheid) hebben we in dit project onderzocht op welke wijze café-eigenaren en -personeel ondersteund zouden kunnen worden in het naleven van de coronamaatregelen door gasten. We hebben daarbij gefocussed op ondersteuning middels een digitale applicatie die...
report 2021
document
Dorenbosch, L. (author)
Nu de economie weer opkrabbelt, hebben organisaties de neiging vooruit te kijken. Maar HR moet nu juist terugblikken. De eindafrekening van de crisis komt nog.
article 2015
document
Dorenbosch, L. (author)
Veel hr-afdelingen baseren zich voor opleiding en ontwikkeling nog op de 70/20/10-regel. Ten onrechte. Het wetenschappelijk fundament is uiterst zwak.
article 2015
document
Wiezer, N.M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
De Engagementgame, die TNO in samenwerking met ArboNed, ING, en Ranj ontwikkelde, is de winnaar van 'Internationale Media Award for Prevention' in de categorie multimedia. Deze serious game waarmee managers getraind kunnen worden om werkdruk te verminderen en bevlogenheid te stimuleren, is volgens de internationale jury een krachtif leermiddel...
article 2014
document
Ybema, J.F. (author), Vos, F. (author), Geuskens, G. (author)
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een grootschalig longitudinaal onderzoek (STREAM) en een praktijkaanpak (NIPlan) welke kennis we nu hebben over duurzame inzetbaarheid en hoe die verbeterd kan worden.
bookPart 2013
document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Wiezer, N.M. (author)
Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers geen werkstress ontwikkelen? Hoe blijven mijn medewerkers bevlogen aan het werk? Om managers te helpen een antwoord te vinden op deze vragen is TNO op zoek gegaan naar een nieuw, innovatief type interventie: een serious game. Samen met 365, ING en Ranj heeft TNO een computerspel ontwikkeld waarmee managers...
article 2013
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author)
bookPart 2012
document
Hamberg-van Reenen, H.H. (author), van der Beek, A.J. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose: To quantify the age-related changes in muscular capacity in a working population, and to investigate whether these changes are dependent on sports participation. Methods: Data were used from the longitudinal study on musculoskeletal disorders, absenteeism, stress and health (n = 1,800). At baseline, isokinetic lifting strength and...
article 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Objective: This discussion paper presents the debate on the theoretical and practical claim that a simultaneous improvement in the quality of working life and organizational performance can be achieved by workplace development. Results: A correlation of 0.50 was found between the quality of working life and organizational performance. All...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dorenbosch, L. (author)
Vital personnel is important for any organization. Employers must not only be satisfied, but pro-active and energetic as well. To obtain this situation, there should be an activating Human Resource Management (HRM) department. Employers should be managed in a way, that they become and stay vital. Organizations should try to reduce (sickness...
doctoral thesis 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
report 2009
document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
van Dalen, E.J. (author), Lammersen, G. (author)
Verbreding van de inzetbaarheid van medewerkers is één van de mogelijkheden om handen en voeten te geven aan langer doorwerken. Movisie en TNO startten in 2006 het project "Op (leef)tijd inzetbaar" aan de hand van de doorbraakmethode. Als centraal projectdoel is gekozen voor het stimuleren en vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers....
article 2008
document
Smulders, P. (author), van Ruysseveldt, J. (author)
Een intrinsieke arbeidsoriëntatie betekent dat een werknemer veel belang hecht aan de inhoudelijke aspecten van werk: zelfstandigheid, uitdaging en de mogelijkheden tot zelfontplooiing. De vraag is of intrinsieke arbeidsoriëntatie als persoonsgebonden hulpbron een rol speelt in het uitputtingsproces. Om die vraag te beantwoorden is een...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Engbers, L.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit literatuur- en veldonderzoek is in kaart gebracht hoe groot de deelname is aan bedrijfsbewegingsprogramma’s in het algemeen en uitgesplitst naar diverse risico- en doelgroepen. De studie beoogt de geconstateerde kennislacunes hierover op te vullen om bedrijven meer handvaten te geven om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit het...
report 2008
Searched for: subject%3A%22Personeel%22
(1 - 20 of 96)

Pages