Searched for: subject%3A%22Perception%22
(1 - 10 of 10)
document
TNO Technische Menskunde (author)
In 2002 my colleague and friend Alex Wertheim went into early retirement. He continued his professorship at the University of Utrecht, but left TNO Human Factors in December. At his sooner than expected farewell party I expressed my desire to offer him one more get-together, but now with insiders in the area of his main scientific interest: the...
report 2004
document
van Wijngaarden, S.J. (author), Verhave, J.A. (author), TNO Technische Menskunde (author)
In het kader van opdracht C98-104 "Predictie spraakverstaanbaarheid tussen personen in de
report 1998
document
Varkevisser, J. (author), TNO Technische Menskunde (author)
report 1998
document
Heus, R. (author), TNO Technische Menskunde (author)
In two recent studies, a decreased VO2-peak was found during simulated ship motions in a Ship
report 1998
document
van den Berg, L.G. (author), Steeneken, H.J.M. (author), van Leeuwen, D.A. (author), TNO Technische Menskunde (author)
In een luisterexperiment zijn de prestaties vergeleken van automatische spraakherkennigssystemen (ash) en luisteraars. Luisteraars scoorden (uiteraard) beter, maar lieten zich meer beinvloeden door zinslengte ASH-systemen meer door perplexiteit.
report 1995
document
TNO Technische Menskunde (author), Kappé, B. (author), Korteling, J.E. (author)
The Royal Netherlands Army has an increasing need for advice concerning the visual information needed by a driver in a driving simulator in order to perform perceptual-motor parts of the driving task. This knowledge can be used to formulate the CGI-requirements in such a way that the cost-benefit ratio can be improved. In this connection the...
report 1995
document
TNO Human Factors Research Institute (author), Kappé, B. (author), Korteling, J.E. (author)
When driving a car it is of vital importance that the driver is able to time his actions accurately. Estimating when objects will be reached (the time to contact or TTC) is fundamental to many driving tasks. Visual information is the drivers primary source of TTC information. The present study investigated the way this information should be...
report 1995
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Godthelp, J. (author), Tenkink, E. (author)
Literatuurstudie naar de terminologie en criteria, welke worden gehanteerd bij het beoordelen van zichtafstanden op wegen. Geconcludeerd wordt dat de bestaande terminologie verwarrend is. Daarom wordt aanbevolen voor het aanwezige, meetbare zicht steeds de term "zichtafstand" te gebruiken. Voor de aan de zichtafstand te stellen eis wordt de term...
report 1990
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Riemersma, J.B.J. (author)
Onderzocht wordt zowel de objectieve veiligheid als de beleving door de weggebruiker van buiten de bebouwde kom gelegen dubbelbaans autowegen met gelijkvloerse kruisingen. Centraal staat de vraag in hoeverre weggebruikers in staat zijn verschillende categorieën wegen te onderscheiden en op grond van werke kenmerken zij tot dit onderscheid komen....
report 1988
document
Rijksverdedigingsorganisatie TNO Werkgroep waarneming (author), Bouman, M.A. (author)
report 1952
Searched for: subject%3A%22Perception%22
(1 - 10 of 10)