Searched for: subject%3A%22Pensions%22
(1 - 15 of 15)
document
Niks, I. (author), Sanders, J.J.F.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Venema, A. (author)
Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden niet alleen hier en nu inzetbaar zijn, maar dat ze ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken. Arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de mate waarin die passen bij individuele werkenden en werkzoekenden spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze...
report 2018
document
de Wind, A. (author), Burr, H. (author), Pohrt, A. (author), Hasselhorn, H.M.S. (author), van der Beek, A.J. (author), Rugulies, R. (author)
Objectives: The aims of this article are to (1) determine whether and to what extent general perceived health and quality of supervision predict voluntary early retirement pension (VERP) and (2) assess whether quality of supervision modifies the association between general perceived health and VERP. Methods: Employees aged 49–64 years who...
article 2017
document
de Wind, A. (author), Pas S. van der, (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author)
Background There is a societal need that workers prolong their working lives. By adopting a life course perspective, this study aimed to investigate the influence of work motives and motivation, health, job characteristics, skills, and financial and social situation on working beyond retirement, and differences between ‘on time’ and ‘off time’...
article 2016
document
Leijten, F.R.M (author)
Due to an ageing society, an increasing retirement age, and high prevalence of chronic health problems among older persons, it is important to understand how older employees [with health problems] can work for longer and productively, often this is termed ‘sustainable employability’. This context brought about the research presented in this...
doctoral thesis 2015
document
Sanders, J. (author), Jetten, A. (author), Dhondt, S. (author), Geuskens, G. (author), Keijzer, L. (author), Liebregts, W. (author)
In de komende decennia zal de vergrijzing van de beroepsbevolking verstrekkende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt en op de organisaties in Nederland. Hoewel de huidige econo-mische recessie dit proces vertraagt, voorspelt het Nederlandse CPB (Centraal Planbureau) dat de demografische veranderingen uiteindelijk het arbeidsaanbod negatief zullen...
report 2013
document
de Lange, A.H. (author), Ybema, J.F. (author), Schalk, R. (author)
The topic of this special issue on retiring or continuing work among older employees is introduced. In addition to an overview of relevant Dutch retirement legislation and statistics on retirement in the Netherlands, we pay attention to the operationalisation of retirement and highlight important psychological perspectives and theories on the...
article 2011
document
Smulders, P. (author)
In september 2008 heeft de kredietcrisis hard toegeslagen. Er is een eind gekomen aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal toenemen tot 600.000 in 2010. Zo ziet het slagveld er begin 2009 uit. Wat heeft dit alles voor effect op de positie van de oudere werknemer? Is het doorwerken van oudere...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F.S.M. (author), Cremer, R. (author)
Resultaten van een onderzoek naar de redenen van ge(pre)pensioneerden om te willen blijven werken. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête gehouden onder 1356 ge(pre)pensioneerden die zijn ingeschreven bij een uitzendbureau. Ter vergelijking zijn ook werkgevers bevraagd. De volgende vragen staan centraal: (1) hoe oordelen ge(pre)pensioneerden...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Donceel, P. (author), Brage, S. (author), Rus, M. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Background. Decisions on disability pensions are based, among others, on medical reports. The way these medical assessments are performed is largely unclear. The aim of the study was to determine which grounds are used by social insurance physicians (SIPs) in these assessments and to determine if the identification of these grounds can help...
article 2008
document
Klein Hesselink, J. (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author), van den Bossche, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
In 2000, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Foundation) carried out the third European Survey on Working Conditions. In that survey, information was collected on the working conditions, health and wellbeing of employed and self-employed persons in the 15 Member States of the European Union. The...
book 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Elders, L.A.M. (author), Burdorf, A. (author), Öry, F.G. (author)
The number of native Dutch and Turkish workers receiving a permanent disability pension in the Netherlands is still rising. To assess ethnic differences in disability risk between Dutch and Turkish scaffolders, a retrospective study was conducted within a large scaffolding company. Medical files for the period 1981-2000 were used to gather...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de Horeca werken ca. 200.000 werknemers in veelal kleine bedrijven. In de branche van de Horecabedrijven zijn de risicogroepen vooral de afwassers, oberkelners, koks en kelner-serveersters, maar ook vakantiewerkers. Er komt een hoog ziekteverzuim voor en veel personeelsverloop. De Arbozorg staat nog niet op een hoog niveau, waardoor de...
report 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Boonen, A. (author), Chorus, A. (author), Miedema, H. (author), van der Heijde, D. (author), van der Tempel, H. (author), van der Linden, S. (author)
Objective - To evaluate employment status, work disability, and work days lost in patients with ankylosing spondylitis (AS). Methods - A questionnaire was sent to 709 patients with AS aged 16-60. The results of 658 of the patients could be analysed. Results - After adjustment for age, labour force participation was decreased by 15.4% in male...
article 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Evers, G.E. (author), de Haan, H.F. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van ontwikkelingen ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap in Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het vergelijkend vijf landen-onderzoek staan drie vragen centraal: Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap? Verkeren...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Andries, F. (author)
Centraal in dit literatuuronderzoek staat de oudere werknemer. Om de huidige positie van de oudere werknemer te begrijpen, is een historische contekst geschetst. Ontwikkelingen daarbinnen hebben een positieve invloed uitgeoefend op de bereidheid van bedrijven om de oudere wordende werknemer binnen het arbeidsproces te houden. Aan bod komen: de...
report 1992
Searched for: subject%3A%22Pensions%22
(1 - 15 of 15)