Searched for: subject%3A%22Pensioen%22
(1 - 10 of 10)
document
Niks, I. (author), van den Heuvel, S. (author), Sanders, J. (author)
In dit artikel kijken we naar trends in generieke maatregelen en maatwerkafspraken (i-deals) voor langer doorwerken en naar ontwikkelingen over tijd in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hierbij gaan we specifiek in op verschillen tussen werkgevers op basis van vestigingsgrootte, profit of non-profit, de aan- of afwezigheid van een...
article 2020
document
Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit...
other 2019
document
van der Torre, W. (author), Lautenbach, H. (author), van de Ven, H.A. (author), Janssen, B.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Janssen, B. (author), Hooftman, W.E. (author), Dirven, H.J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit...
report 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Toch liggen zowel de feitelijke pensioenleeftijd (64,4 jaar) als de leeftijd tot waarop werknemers van 45+ door willen werken (64,3 jaar) of denken te kunnen werken (64,5 jaar) nog altijd lager dan de huidige AOW-leeftijd.Vakmedianet
article 2018
document
Lautenbach, H. (author), van der Torre, W. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Janssen, B.J.M. (author), Wouters, B. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant. Acht procent geeft aan vrijwel volledig afhankelijk te zijn van één opdrachtgever. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en...
report 2017
document
Anonymous, (author)
In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens die er in de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 te vinden zijn.
other 2017
document
van Zwieten, M. (author), Ybema, J.F. (author), Geuskens, G. (author)
The present study examines how the satisfaction with the terms of employment among older employees affects the preferred retirement age. Two waves of data collection (2008 and 2009) of the cohort-study of the Netherlands Working Conditions Survey (NWCS) were used for this study. The results of this longitudinal study showed that satisfaction...
article 2011
document
van den Bossche, S. (author), Hupkens, C. (author), Nieuweboer, J. (author)
Werknemers die fysiek en emotioneel zwaar werk doen, zijn vaak minder tevreden met het werk dan werknemers die hun werk gemakkelijk aankunnen. Een hoge mate van werktevredenheid is echter geen garantie dat werknemers ook meer bereid zijn om door te werken tot hun pensioenleeftijd. Die bereidheid is de laatste jaren enorm toegenomen: in 2009 zijn...
bookPart 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Bossche, S. (author)
De zwaarte van het werk heeft niet alleen een fysieke maar ook een psychsiche component. Op beide componenten samen scoren verpleegkundigen, ziekenverzorgers, politie en brandweer het hoogst. Te nemen maatregelen dienen zich op beide aspecten van zwaar werk te richten.
article 2009
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Stiggelbout, M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 1999
Searched for: subject%3A%22Pensioen%22
(1 - 10 of 10)