Searched for: subject%3A%22Passende%255C%2Barbeid%22
(1 - 10 of 10)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Onderzoek laat zien dat de instroom in de WIA lager is dan verwacht. Aan de andere kant zijn er ook signalen over mogelijke problemen bij het vormgeven van reintegratie van zieke werknemers met als uiteindelijke risico dat zij afhankelijk worden van een uitkering. Omdat er nog geen goed zicht was op de re-integratiepraktijk en de gewenste...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), van Vuuren, T. (author), Ybema, J.F. (author), Joling, C. (author), Huijs, J. (author)
In juli 2006 publiceerde de Raad voor Werk en Inkomen de Re-integratiemarktanalyse 2006: 'de route naar resultaat'. In het rapport zijn een aantal witte vlekken in de kennis over de re-integratiemarkt benoemd, onder meer de re-integratie van "zieke werknemers wier terugkeer in de eigen functie problematisch is. Ten behoeve van verder onderzoek...
book 2008
document
Piek, P. (author), Reijenga, F. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resources Management (HRM) krijgt steeds meer te maken met het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers met arbeidshandicaps of andere gezondheidsproblemen. De arbeidspopulatie is aan het vergrijzen en ouderen hebben nu eenmaal een grotere kans op gezondheidsproblemen. Daarnaast zal het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel alleen een...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Piek, P. (author), Reijenga, F. (author)
book 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2004
document
de Vries, S. (author), Gründemann, R. (author)
Dit zesde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 2 'het investeren in medewerkers' en gaat over actief loopbaanbeleid. Een organisatie kan haar doelen alleen optimaal bereiken als zij beschikt over de juiste mensen. Die moeten dan ook nog op...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2003
document
other 2002
document
other 2002
document
Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), Andries, F. (author)
Dit boek is de tweede publicatie in een reeks over werken met een chronische aandoening. Het onderzoek handelt om de arbeid en de arbeidsmarktpositie van mensen met multiple sclerose (MS). Het doel van het onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats het bieden van inzicht in de arbeidservaringen en -problemen die mensen met MS ondervinden en de...
report 1997
Searched for: subject%3A%22Passende%255C%2Barbeid%22
(1 - 10 of 10)