Searched for: subject%3A%22PSC%255C%2B%255C-%255C%2BParticipation%255C%2B%2526%255C%2BSocial%255C%2BCohesion%22
(1 - 20 of 135)

Pages

document
Beudeker, D.A. (author)
What motivates people, and when do they perform optimally at work? In this dissertation, a regulatory focus perspective is taken (RFT, Higgins, 1997) to provide answers to these important questions. The results of multiple studies, conducted in complex organizational environments are reported. In many of those environments, there is a clear...
doctoral thesis 2015
document
Starren, A. (author), Hornikx, J. (author), Luijters, K. (author)
Safety is an important issue in the workplace, in particular at the lower end of the labor market where the workforce often consists of people with different cultural backgrounds. Studies have underlined the potential threats to occupational safety of this workforce. Surprisingly, however, very little research has been conducted on national...
article 2013
document
Gründemann, R. (author), Wevers, C. (author), Wynne, R. (author)
Presentations PH Work project meeting 13 June 2012 Larnaca (Cyprus.
public lecture 2012
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Koppes, L.L.J. (author), Taris, T.W. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Introduction The present study aimed to gain insight in the predictors of full return to work (RTW) among employees on long-term sick leave due to three different self-reported reasons for sick leave: physical, mental or comorbid physical and mental problems. This knowledge can be used to develop diagnosis-specific interventions that promote...
article 2012
document
Buunk, A.P. (author), Bennenbroek, F.T.C. (author), Stiegelis, H.E. (author), van den Bergh, A.C.M. (author), Sanderman, R. (author), Hagedoorn, M. (author)
Objective: To examine how social comparison orientation (SCO) moderates the effects of three types of social comparison information on the global quality of life of cancer patients 2 weeks and 3 months later. Design: Cancer patients (n = 226) were provided with social comparison information just prior to undergoing radiation therapy, using...
article 2012
document
Lagerveld, S.E. (author), Blonk, R.W.B. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Wijngaards-de Meij, L. (author), Schaufeli, W.B. (author)
The aim of this study was to compare the effectiveness of two individual-level psychotherapy interventions: (a) treatment as usual consisting of cognitive– behavioral therapy (CBT) and (b) work-focused CBT (W-CBT) that integrated work aspects early into the treatment. Both interventions were carried out by psychotherapists with employees on sick...
article 2012
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), van Wijk, E. (author), Geusken, G. (author)
In Nederland zijn meer dan 1,5 miljoen mensen aan het werk zonder startkwalificatie. Deze groep werkenden is, mede vanwege het gebrek aan een startkwalificatie, relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Zij hebben bijvoorbeeld een aantoonbaar grotere kans op (tijdelijk) verlies van werk, en, als zij hun werk verliezen, hebben zij een relatief...
bookPart 2012
document
Hazelzet, A. (author), Sanders, J. (author), Langelaan, S. (author), Giesen, F. (author), Keijzer, L. (author)
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de eindrapportage van het onderzoeksproject ‘Leren en werken van laagopgeleide werknemers’. Het onderzoeksproject is onderdeel van het TNO ‘Vraaggestuurde Programma Onderkant van de Arbeidsmarkt’. Met dit programma wil TNO een bijdrage leveren aan de duurzame arbeidsparticipatie van laagopgeleide werknemers ...
bookPart 2012
document
van Scheppingen, A. (author), Starren, A. (author), van Ginkel, W. (author)
In veel organisaties staat het op tijd leveren van goede producten en dienstverlening voorop, maar dat kan niet zonder gezond en competent personeel. In de praktijk is het vaak lastig om zaken als veiligheid, gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid structureel op de kaart te zetten. Vaak is er onvoldoende samenhang en verbinding met de...
article 2012
document
Keijzer, L.E. (author), Krause, F. (author)
bookPart 2012
document
Langelaan, S. (author)
public lecture 2012
document
Keijzer, L. (author), Stubbe, H. (author), Vos, F. (author)
report 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
SKILLS is een kortdurend, wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma voor langdurig werklozen, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, vroegtijdig schoolverlaters en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
public lecture 2012
document
Snels, I. (author), Besseling, J. (author), Weel, A. (author)
In de avond van woensdag 9 november gingen de Verzekeringsgeneeskundige Dagen 2011 van start. Een gezamenlijke productie van NVVG en GAV. Een rustig begin, zo na de spits op weg naar Almere, om daar te parkeren bij het immense viersterren Hotel Almere waar de dagen dit jaar zouden plaatsvinden. Na ontvangst en welkomstdrankje was het tijd voor...
article 2012
document
de Lange, W. (author), van Wijk, E. (author)
De krapte op de arbeidmarkt – hier en daar al actueel, maar voor de komende jaren voorzien in tal van sectoren – leidt tot veel aandacht voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bij schaarste op de arbeidsmarkt is het (extra)opportuun dat een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking optimaal inzetbaar is. Of...
article 2012
document
den Besten, H. (author), Douwes, M. (author), Vos, F. (author)
Nederland vergrijst. Om de toenemende AOW-kosten te kunnen dragen gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog. Een ontwikkeling die voor sommige beroepsgroepen relatief probleemloos zal verlopen, Voor werknemers die zwaar belast worden in hun werk ligt dat anders. Maar wat maakt een beroep zwaar? Een nieuwe aanpak biedt zicht op dit vraagstuk....
article 2012
document
Besseling, J.J.M. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Er is een roep om verdere professionalisering van klantmanagers. Als onderzoekers willen we bijdragen aan een betere uitvoeringspraktijk Maar hoe komt het toch dat onze kennis zo moeizaam landt in de praktijk. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2012,nr.4.
article 2012
document
Dorenbosch, L. (author), van Zwieten, M. (author), Kraan, K. (author)
Deze studie richt zich enerzijds op factoren die de ruimte bepalen voor het bieden van arbeidsvoorwaarden op maat (oftewel i-deals), en anderzijds op de relatie tussen de benutting van i-deals door leidinggevenden en de bedrijfsprestaties, ziekteverzuim en personeelsverloop. Relaties zijn onderzocht met recent verzamelde data afkomstig van 3.427...
article 2012
document
Luijters, K. (author), Smit, A. (author), Dorenbosch, L. (author), Giesen, F. (author)
De Sociale Werkvoorziening (SW) biedt werk aan mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen moeite hebben om in reguliere organisaties aan het werk te gaan. Deze mensen hebben vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) een indicatie gekregen. Het huidige kabinetsbeleid is erop gericht om de participatie van SW’ers...
article 2012
document
den Besten, H. (author), Douwes, M. (author), Vos, F. (author)
Nederland vergrijst. Om de toenemende AOW-kosten te kunnen dragen gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog. Een ontwikkeling die voor sommige beroepsgroepen relatief probleemloos zal verlopen, Voor werknemers die zwaar belast worden in hun werk ligt dat anders. Maar wat maakt een beroep zwaar? Een nieuwe aanpak biedt zicht op dit vraagstuk....
article 2012
Searched for: subject%3A%22PSC%255C%2B%255C-%255C%2BParticipation%255C%2B%2526%255C%2BSocial%255C%2BCohesion%22
(1 - 20 of 135)

Pages