Searched for: subject%3A%22Overheidsingrijpen%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Tiessen-Raaphorst, A. (author), Verbeek, D. (author), de Haan, J. (author), Breedveld, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
Willems, J.H.B.M. (author), Koten, J.W. (author), Croon, N.H.T. (author)
Dit onderdeel van het Handboek Arbeid en Belastbaarheid biedt een historisch overzicht van de ontwikkelingen rond de structurering van het Nederlandse arbeidsomstandighedenbeleid. Aandacht wordt besteed aan de industrialisatie in Nederland, aanzetten tot arbobeleid en sociale zekerheid, de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal...
bookPart 2009
document
van Leeuwen, P. (author), Zwinkels, W. (author)
Het zijn spannende tijden nu de economie in een crisis is geraakt. Het kabinet is inmiddels na overleg met de sociale partners met een flink pakket aan maatregelen gekomen. Veel van deze maatregelen hebben betrekking op het arbeidsmarktbeleid. Dat is een goede zaak, want benutting van kansen op de arbeidsmarkt en stimulering van de...
article 2009
document
Breedveld, K. (author), Kamphuis, C. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Sport boeit. Sport bindt. Sport bevordert de gezondheid. En sport betaalt. Sport is anno 2008 ongekend populair. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport. Na zwemmen en fietsen is fitness de meest populaire sport geworden. Daarnaast zetten anderhalf miljoen Nederlanders zich als vrijwilliger in voor de sport. De overheid investeert steeds...
book 2008
document
Wolthuis, A. (author)
Om nadelige effecten van vergrijzing en ontgroening, arbeidsmigratie en globalisering te beperken, moeten mensen langer gezond en productief blijven. Dat kan, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit artikel benadrukken TNO'ers Dick van Putten en Cees Wevers het belang van kennisontwikkeling, kennisoverdracht én een samenhangend...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), Tissen-Raaphorst, A. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO Kwaliteit van Leven en het W.J.H. Mulier Instituut. In de nota staan drie thema's centraal: bewegen, meedoen en presenteren.
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wismar, M. (author), Blau, J. (author), Ernst, K. (author), Elliott, E. (author), Golby, A. (author), van Herten, L. (author), Lavin, T. (author), Stricka, M. (author), Williams, G. (author)
bookPart 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), van Genabeek, J. (author)
Met deze publicatie wordt een bijdrage geleverd aan de gedachtevorming over het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid. Allereerst worden door de auteurs eigen accenten gelegd in de interpretatie van te verwachten demografische, sociaal culturele en economische ontwikkelingen in relatie tot de sociale zekerheid. Vervolgens wordt gepleit voor...
report 2005
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
From 26-28 August 2004 in Utrecht the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) was held on governance issues in shifting industrial and employment relations. As part of the session 'potential and limits of national level socio-economic governance' this paper about the organization of transitional labour markets in the Netherlands was...
conference paper 2004
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
Dit Hoofdrapport geeft de hoofdlijnen weer van de resultaten van de "Integrale Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG" en plaatst ze in de context van het denken over externe veiligheid (EV). Doel van het project Ketenstudies is het inventariseren en analyseren van de EV-problematiek rond ammoniak, chloor en LPG in Nederland en het selecteren van...
report 2004
document
Reijenga, F. (author)
Eind november 2003 bogen zo'n twintig deskundigen uit Europa zich over de Nederlandse aanpak van Disability Management, vergeleken dit met hun eigen aanpak en formuleerden leerpunten. Het kenmerkende van het Nederlandse beleid zit momenteel in de combinatie van een sterke rechtspositie van werknemers, een uitgesproken financiële...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), van der Meulen, R. (author), Hildebrandt, V. (author), Harms, L. (author), Goossens, R. (author), Lucassen, J. (author), Ooijendijk, W. (author), Stiggelbout, M. (author), van der Poel, H. (author), van Bottenburg, M. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO, de Universiteit van Tilburg en het W.J.H. Mulier Instituut. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de ontwikkelingen beschreven op het terrein van het sportbeleid, de sportdeelname, vrijwilligerswerk,...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K.O. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Paper for the 19th EGOS Colloquium ‘Organization Analysis Informing Social and Global Development’ Copenhagen, Denmark, July 3-5, 2003 Subtheme 21: New Organizational Forms. EGOS, European Group for Organizational Studies Copenhagen Business School. In public debates it is said that the Netherlands is an information society which is, more or...
book 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Besseling, J.J.M. (author)
In dit artikel wordt van drie voorgenomen WAO-maatregelen het verwachte volume-effect op de WAO-instroom gepresenteerd. De analyses zijn uitgevoerd door een emancipatie-effectrapportage op de plannen van de commissie-Donner. Gebruik is gemaakt van statistische gegevens van het Lisv over 1999 en 2000. Invoering van een arbeidsverledeneis zoals in...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), Willemsen, M. (author), de Vries, S. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Kwantitatief onderzoek onder ruim duizend organisaties uit zowel de markt- als de overheidssector laat zien hoe momenteel in Nederland het personeelsbeleid er uit ziet, welke veranderingen er de afgelopen jaren geweest zijn en in hoeverre dit beleid voldoet aan criteria van Human Resource Management. Hoewel de huidige situatie gunstig is voor de...
report 2001
document
Cremer, R. (author)
Door de privatisering van de reïntegratiedienstverlening wordt de overheid geconfronteerd met een ogenschijnlijke tegenstelling: privatisering is afstand nemen, maar dat betekent nog niet dat de processen ongestuurd kunnen verlopen. Moeten publieke opdrachtverstrekkers en de overheid een duidelijk kader aangeven voor wat betreft kritische...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Alasoini, T. (author), Dhondt, S. (author), Oehlke, P. (author), Roma, G. (author), Rua, A. (author), de Sa, A. (author)
In recent years there has been discussion about whether the technologically most advanced industrial nations are changing to a new type op economic growth. Knowledge has become an increasingly important source of competitive strength for companies. The ability to learn rapidly and develop constantly has become a key success factor. ICT is the...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), van Vuuren, C.V. (author), Willemsen, M. (author)
De overheid ziet het als haar taak de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen optimale inzetbaarheid in het arbeidsproces van iedereen gestalte kan krijgen. Een verhoging van de arbeidsparticipatie van de potentiële beroepsbevolking is van groot belang. Het beleid van de overheid is er onder meer op gericht de participatiegraad van groepen die...
report 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Evers, G.E. (author), de Haan, H.F. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van ontwikkelingen ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap in Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het vergelijkend vijf landen-onderzoek staan drie vragen centraal: Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap? Verkeren...
report 1998
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Dit rapport bevat capita selecta van resultaten van de internationale studie naar strategieën die werkhervatting bevorderen van werknemers met een arbeidshandicap. Aan NIA TNO is gevraagd vooral aandacht te besteden aan resultaten die van belang zijn voor de reïntegratiepraktijk in Nederland. Aan de orde komen de relatie tussen enerzijds de...
report 1998
Searched for: subject%3A%22Overheidsingrijpen%22
(1 - 20 of 30)

Pages