Searched for: subject%3A%22Overheidsbeleid%22
(1 - 20 of 72)

Pages

document
Tiessen-Raaphorst, A. (author), Verbeek, D. (author), de Haan, J. (author), Breedveld, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
Hopman-Rock, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2010
document
Willems, J.H.B.M. (author), Koten, J.W. (author), Croon, N.H.T. (author)
Dit onderdeel van het Handboek Arbeid en Belastbaarheid biedt een historisch overzicht van de ontwikkelingen rond de structurering van het Nederlandse arbeidsomstandighedenbeleid. Aandacht wordt besteed aan de industrialisatie in Nederland, aanzetten tot arbobeleid en sociale zekerheid, de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal...
bookPart 2009
document
van Leeuwen, P. (author), Zwinkels, W. (author)
Het zijn spannende tijden nu de economie in een crisis is geraakt. Het kabinet is inmiddels na overleg met de sociale partners met een flink pakket aan maatregelen gekomen. Veel van deze maatregelen hebben betrekking op het arbeidsmarktbeleid. Dat is een goede zaak, want benutting van kansen op de arbeidsmarkt en stimulering van de...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Douwes, M. (author), de Jong, T. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Jongen, M. (author), Brekelmans, F. (author), Nieboer-Op de Weegh, M. (author), Brouwer, D. (author), van dern Bossche, S. (author), Zwetsloot, G. (author), Reinert, D. (author), Neitzer, I. (author), Hauke, A. (author), Flaspöler, E. (author), Zieschang, H. (author), Kolk, A. (author), Nies, E. (author), Brüggemann-Prieshoff, H. (author), Roman, D. (author), Karpowicz, J. (author), Perista, H. (author), Cabrita, J. (author), Corral, A. (author)
The aim of the report was to get a better understanding of the implications and interactions of the physical and psychosocial risks related to work and the workplace in order to identify whether legislative actions should be considered, and, if so, in which specific areas and/or for which specific groups (for instance age, gender, vulnerable...
book 2008
document
Meeuwsen, J.M. (author)
The Dutch Working Conditions Act requires employers to perform a Risk Inventory and Evaluation (RIE). Until recently, small business owners (SMEs) in particular were unhappy about this rather time-consuming obligation. However, the introduction of digital RIE instruments disseminated through the web has simplified the process enormously. This...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Jettinghoff, K. (author)
Doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen. Het betreft een longitudinaal vragenlijstonderzoek van twee metingen met een jaar ertussen onder 870 werklozen uit de WW- en ZW-bestanden van oktober 2005. Uit dit onderzoek blijkt...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
Onlangs heeft het kabinet de contouren van zijn plannen met de Wajong geschetst. In dit artikel bespreekt de auteur de aanleiding voor de plannen en de plannen zelf. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid of de praktijk, namelijk: (i) de uitbreiding van de huidige claimbeoordeling...
article 2008
document
Breedveld, K. (author), Kamphuis, C. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Sport boeit. Sport bindt. Sport bevordert de gezondheid. En sport betaalt. Sport is anno 2008 ongekend populair. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport. Na zwemmen en fietsen is fitness de meest populaire sport geworden. Daarnaast zetten anderhalf miljoen Nederlanders zich als vrijwilliger in voor de sport. De overheid investeert steeds...
book 2008
document
Wolthuis, A. (author)
Om nadelige effecten van vergrijzing en ontgroening, arbeidsmigratie en globalisering te beperken, moeten mensen langer gezond en productief blijven. Dat kan, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit artikel benadrukken TNO'ers Dick van Putten en Cees Wevers het belang van kennisontwikkeling, kennisoverdracht én een samenhangend...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), Tissen-Raaphorst, A. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO Kwaliteit van Leven en het W.J.H. Mulier Instituut. In de nota staan drie thema's centraal: bewegen, meedoen en presenteren.
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wismar, M. (author), Blau, J. (author), Ernst, K. (author), Elliott, E. (author), Golby, A. (author), van Herten, L. (author), Lavin, T. (author), Stricka, M. (author), Williams, G. (author)
bookPart 2006
document
Wendel-Vos, G.C.W. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), van Baal, P.H.M. (author), Storm, I. (author), Vijgen, S.M.C. (author), Jans, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), Schuit, A.J. (author), de Wit, G.A. (author), Bemelmans, W.J.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De ongunstige ontwikkeling in beweeggedrag en overgewicht van de afgelopen jaren kan gedeeltelijk worden gekeerd door intensief interventiebeleid. De kosten hiervan zijn hoog, maar de gezondheidswinst weegt daar tegenop. Dit onderzoek is een onderbouwing van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), van Genabeek, J. (author)
Met deze publicatie wordt een bijdrage geleverd aan de gedachtevorming over het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid. Allereerst worden door de auteurs eigen accenten gelegd in de interpretatie van te verwachten demografische, sociaal culturele en economische ontwikkelingen in relatie tot de sociale zekerheid. Vervolgens wordt gepleit voor...
report 2005
document
Jongkind, R. (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author), Vaas, F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In the report "Market regulation : lessons from other disciplines" of the Dutch Ministery of Economic Affairs, papers are presented of scientists from a wide range of disciplines on different aspects of market regulation. This paper gives an organisational perspective on market driven efficiency improvement. Concluded is that Dutch institutions...
article 2004
document
Visser, R. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
Arbomanagement kan niet losstaan van de sturing van een organisatie als geheel, en dient bij te dragen aan de kwaliteit van een organisatie. Dit boek toont de noodzaak van deze koppeling, laat zien hoe bedrijven dit kunnen uitwerken en wat komt kijken om te slagen in de opzet. Daarbij worden veel voorbeelden gegeven die illustreren dat een goed...
book 2004
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
From 26-28 August 2004 in Utrecht the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) was held on governance issues in shifting industrial and employment relations. As part of the session 'potential and limits of national level socio-economic governance' this paper about the organization of transitional labour markets in the Netherlands was...
conference paper 2004
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
Dit Hoofdrapport geeft de hoofdlijnen weer van de resultaten van de "Integrale Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG" en plaatst ze in de context van het denken over externe veiligheid (EV). Doel van het project Ketenstudies is het inventariseren en analyseren van de EV-problematiek rond ammoniak, chloor en LPG in Nederland en het selecteren van...
report 2004
document
van Putten, D. (author)
Sociale zekerheid en gezondheidszorg leggen een fors beslag op de collectieve middelen. Beide mogen zich dan ook verheugen in een niet-aflatende belangstelling van een overheid die verschillende doelen wil verenigen. Zij wil deze domeinen betaalbaar en bereikbaar houden, verantwoordelijkheden en uitvoering er naar toeschuiven, de vraagsturing...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De trendrapporten over arbeid proberen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland (arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) in kaart te brengen. Dit vierde trendrapport over arbeid bevat 4 hoofdthema's: 1. trends in kwaliteit van arbeid; 2. de effecten van arbeid op gezondheid,...
report 2004
Searched for: subject%3A%22Overheidsbeleid%22
(1 - 20 of 72)

Pages