Searched for: subject%3A%22Ouderzorg%22
(1 - 4 of 4)
document
Burgmeijer, R.J.F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De aanleiding voor een congres met de titel Pakket...en hoe pakt het uit? is duidelijk: het zogenaamde basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar wacht op wettelijke verankering in de Wet collectieve preventie volksgezondheid. Dat zou nog voor het einde van dit millennium zijn beslag moeten krijgen. Er is veel te doen geweest rondom...
bookPart 1999
document
Bakker, W. (author), Buskop-Kobussen, M.P.H.M. (author), Damen, M.L.W. (author), Donkers, E.C.M.M. (author), Prinsen, B. (author), Burgmeijer, R.J.F. (author), Merkx, J.A.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Het formuleren van een basistakenpakket was één van de voorstellen van de Commissie Lemstra om te komen tot versterking van collectieve preventie.
bookPart 1999
document
Raat, H. (author), Juamann, R.E. (author), van Leerdam, F.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), Dijkstra, N.S. (author), van Wijngaarden, J.C.M. (author), de Vries, J. (author), Lim-Feiien, J.F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In de evaluatie van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (Op weg naar volwassenheid, TNO/KPMG 1997) is geconstateerd dat de kennis over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de JGZ onvoldoende is. Mede naar aanleiding hiervan heeft de minister van VWS gesteld dat er behoefte is aan een overzichtsstudie van effectonderzoek en aan prioritering van...
bookPart 1999
Searched for: subject%3A%22Ouderzorg%22
(1 - 4 of 4)