Searched for: subject%3A%22Ouders%22
(141 - 149 of 149)

Pages

document
Hirasing, R.A. (author), Kuijper, A. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 1995
document
Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M. (author), van Dormolen, M. (author)
In opdracht van de ministeries SZW en WVC is door TNO Preventie en Gezondheid in samenwerking met de vakgroep Klinische- en Gezondheidspsychologie van de Rijksuniversiteit Leiden onderzoek gedaan naar oorzaken en gevolgen van werkdruk en stress bij jongere werknemers. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een literatuurstudie,...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Evers, G.E. (author)
Dit rapport is een vervolg op het onderzoek van Iwema en Verbakel naar de belasting en belastbaarheid van ondernemingsraden. Nagegaan werd in hoeverre OR-en zich met de volgende maatschappelijke onderwerpen bezighouden : arbeidsomstandighedenbeleid, terugdringing ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaardenbeleid, bevordering...
book 1994
document
Gaubius instituut Instituut voor experimentele gerontologie TNO (author), Slagboom, P.E. (author)
doctoral thesis 1993
document
Ziekemeyer, M. (author)
Deze publikatie geeft een inventarisatie van standpunten, literatuur en beleid inzake oudere werknemers. Ten eerste wordt een probleemschets gegeven met betrekking tot de vergrijzing van de beroepsbevolking. Vervolgens worden relaties gelegd tussen oudere werknemers en hun imago, de Arbowet, verzuim en opleidingsbereidheid. Daarna worden...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Middendorp, J. (author), den Hartog, H.H.W. (author), Pennekamp, E. (author)
Eind 1990 gaf de Stichting Arbeid en Gezondheid in het Beroepsvervoer (SAGB) aan het NIA de opdracht tot uitvoering van een project 'Functieverbetering in het beroepsgoederenvervoer over de weg'. Doel was een bijdrage te leveren aan het verminderen van gezondheidsrisico's en arbeidsongeschiktheid bij chauffeurs in het beroepsvervoer. Aan een...
book 1992
document
Smulders, P.G.W. (author), TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Blijswijk, M. (author)
article 1986
document
Clemens Schroner, B.L.F. (author), Rijksen, P. (author), Stolp, A.G. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Dlt jubileumboekje is een vóór-publicatie, waarin onderzoekgegevens uit de voorbereidingstijd van de gezinsvoogd'rj zijn weergegeven. Over enige tjd zal een uitgebreide, volledige uitgave verschUnen, waarin ook gegevens over de uitvoering van de gezinsvoogdij zullen worden gepubliceerd en de wetenschappelijke verantwoording van het onderzoek....
book 1971
Searched for: subject%3A%22Ouders%22
(141 - 149 of 149)

Pages