Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(101 - 120 of 128)

Pages

document
Backbier, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het (ziekte-)verzuim van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Het is voor het eerst dat deze rapportage betrekking heeft op het kalenderjaar. De overgang van schooljaar naar kalenderjaar is onder andere bedoeld om de ziekteverzuimgegevens beter vergelijkbaar te...
book 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Stiggelbout, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), de Mooij, J. (author)
report 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Reijneveld, S.A. (author), van Rooij, E.H.C. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
JGZ
report 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
TNO liet 400 ouderen bewegen en onderzocht de ervaringen. TNO legde één en ander vast in een persbericht en in een boekje. Bij deze een samenvatting.
article 1997
document
Droes, R.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 1997
document
Westhoff, M. (author), van Rooij, E. (author), Reijneveld, S.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In okotober 1999 is het project Gezond & Vitaal voor Turkse ouderen bij TNO Preventie en Gezondheid (TNOPG) van start gegaan. Het project betreft de aanpassing, evaluatie en implementatie van dit programma. Dit artikel beschrijft kort de achtergronden van Gezond & Vitaal, de resultaten van een proefversie bij Turkse vrouwen en de voorbereiding...
article 1997
document
Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), Touw, M. (author), Knotter, M. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het (ziekte-)verzuim van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. De rapportage heeft betrekking op het schooljaar 1995/1996. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Stichting Vervangingsfonds/BGZ en het ministerie van OCW. Het onderzoek heeft als doel een...
book 1997
document
Naaborg, R. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Hopman-Rock, M. (author)
doctoral thesis 1997
document
Cremer, R. (author)
Dit artikel behandelt verschillende aspecten van vergrijzing, veroudering en de lichamelijke en mentale beperkingen van oudere werknemers. Eerst komen de lichamelijke en mentale ontwikkeling van de mens en vervolgens de verouderingseffecten ter sprake. De functionaliteit en leervermogens nemen af als gevolg van het ouder worden. Daarentegen...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Wijlhuizen, G.J. (author), Staat, P.G.M. (author), Radder, J.J. (author)
COP
report 1996
document
Ziekemeyer, M. (author)
Vanaf 2000 wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met vergrijzing. Deze demografische ontwikkeling betekent aan de ene kant een toenemend aantal oudere werknemers en aan de andere kant een verminderde toestroom van jongeren. Dit artikel staat stil bij het gangbare ouderenbeleid, de arborisico's voor jonge werknemers en actuele mogelijkheden voor...
article 1996
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1994
document
TNO Technische Menskunde (author), Korteling, J.E. (author)
In our modern society, complex technological systems typically require people to perform several tasks in a limited period of time. In order to be able to optimize such technological systems, the present thesis aims at explicating some difficulties with regard to the fundamentals of multiple-task performance theory - especially in relation to...
doctoral thesis 1994
document
Instituut voor experimentele gerontologie TNO (author), Eulderink, F. (author), Heeren, T.J. (author), Knook, D.L. (author), Ligthart, G.J. (author)
Dit boek bevat wat de basisarts moet weten over veroudering. Het behandelt eerst de belangrijkste aspecten van normale veroudering (Gerontologie), daarna de geneeskunde bij ouderen (Geriatrie) voor zover die anders is dan bij jongeren. Veroudering is het optreden van ogenschijnlijk spontane, irreversibele veranderingen met de tijd. Deze...
book 1993
document
Kruidenier, H.J. (author)
De problematiek van de oudere werknemers vindt sinds kort in brede kring erkenning. Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het eens over de noodzaak om de arbeidsparticipatie van ouderen sterk te verhogen. Het belangrijkste middel is daarbij het verlengen van het arbeidsleven en het tegengaan van de uitstoot van ouderen. In dit...
book 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Zaal, K., (author), Kastelein, M. (author), Perenboom, R.J.M. (author)
report 1993
document
Ooijendijk, W.T.M. (author), Schaapsveld, K. (author)
Deze vierde bundel in de reeks "Sociaal-economische gezondheidsverschillen onderzocht" bevat vier bijdragen. De eerste bijdrage behandelt de CBS gezondheidsenquête 1983-1988 aangaande sociaal-economische status, gezondheid en medische consumptie.
bookPart 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Andries, F. (author)
Centraal in dit literatuuronderzoek staat de oudere werknemer. Om de huidige positie van de oudere werknemer te begrijpen, is een historische contekst geschetst. Ontwikkelingen daarbinnen hebben een positieve invloed uitgeoefend op de bereidheid van bedrijven om de oudere wordende werknemer binnen het arbeidsproces te houden. Aan bod komen: de...
report 1992
document
Willems, J.H.B.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
De laatste jaren is in toenemende mate belangstelling ontstaan voor de 'vergrijzingsproblematiek'. Ook de gezondheidkundige consequenties van een ouder wordend Nederland krijgen veel aandacht. Van overheidszijde wordt gesteld dat veroudering gepaard moet gaan met gericht beleid. Enerzijds ter preventie van te verwachten gezondheidsproblemen,...
article 1991
Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(101 - 120 of 128)

Pages