Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(81 - 100 of 128)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author)
Dit TNO-rapport behandelt op basis van gegevens verzameld met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003, de hoogte van het verzuim in Nederland, de aan verzuim gepaarde klachten, de werkgebondenheid daarvan en het arbo- en verzuimbeleid in relatie tot ziekteverzuim. Gemiddeld werd in de twaalf maanden voorafgaande aan de enquête 1,4 keer...
report 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Older workers in the Netherlands report more health problems than their younger colleagues. Nevertheless, the TNO Work Situation Survey 2002 shows that they are seen to be more motivated and absorbed in their work. In the light of the predicted shrinking of the labour market in the future, it will become increasingly important to facilitate...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Nauta, A. (author), de Bruin, M.R. (author), Cremer, R. (author)
Dit document brengt beelden en feiten in kaart over oudere werknemers, hun lichamelijke en mentale gezondheid en daarmee samenhangende beperkingen. Ook wordt beschreven welke maatregelen er genomen kunnen worden om onjuiste beelden over ouderen te bestrijden en hun gezondheid en inzetbaarheid te bevorderen. Mensen veronderstellen dat met name de...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vries, S.I. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Bakker, I. (author), Hopman-Rock, M. (author)
JGZ
report 2004
document
Knook, D. (author), Ulrich, H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
book 2003
document
Poort, E.C. (author), Spijker, J. (author), Dijkshoorn, H. (author), Reijneveld, S.A. (author)
De eerste generatie Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten veroudert. In deze studie wordt de zelfredzaamheid en het zorggebruik van deze allochtone ouderen vergeleken met Nederlandse leeftijdsgenoten. De gegevens zijn afkomstig van een survey-onderzoek in Amsterdam naar de gezondheid van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse ouderen tussen de 55...
article 2003
document
de Jonge, O.R.W. (author), Hopman-Rock, M. (author), Klazinga, N.S. (author)
In dit artikel wordt de interactieve (proef)implementatie beschreven van twee bewezen effectieve leefstijlprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en de heup. De theoretische uitgangspunten van waaruit de implementatie is opgezet, worden kort besproken. Ook komt aan de orde welke factoren er aan bijdroegen dat de implementatie goed verliep.
article 2003
document
Cremer, R. (author)
Twee jaar lang is de Taskforce Ouderen en Arbeid actief geweest. Eind dit jaar wordt het programma beëindigd. Ger Tielen van de Taskforce vertelt welke reslutaten er zijn geboekt.
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author), Stiggelhout, M. (author)
Eén van de uitdagingen voor de NGT is het bereiken van bijzondere groepen, die nu bij de standaardbenaderingen veelal buiten de boot vallen. In het kader van bewegen zijn onder meer jeugdigen, ouderen, chronisch zieken en (tijdelijk of permanent) arbeidsongeschikten van belang. Doordat de huidige NGT primair op werknemers is gericht, zal een...
report 2002
document
Baanders, A.N. (author), Andries, F. (author), Rijken, P.M. (author), Dekker, J. (author)
To restore the work capacity of persons with a chronic disease work(place) adjustments can help. This study aims to quantify the presence of work adjustments among chronically ill workers in the Netherlands. Also it aims to investigate the extent to which the presence of work adjustments are related to the experience of work-interfering problems...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Krenn, M. (author), Oehlke, P. (author), Kees, H. (author), Leonard, L. (author), Wendelen, E. (author), Linkola, P. (author), Neubauer, G. (author), de Vries, S. (author), O'Kelly, K.P. (author)
The age structure in Europe and other industrialized countries is changing as a result of declining birth rates and continuous rise in life expectancy. This report shows the facts and figures of an ageing workforce. It also describes the predjudices, personnel policies and problems connected to the ageing workforce that might undermine the...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), de Feyter, M.G. (author), Evers, G.E. (author), van Gent, M.J. (author)
Dit onderzoek gaat over mannen en vrouwen die na hun vijfenveertigste zelfstandig ondernemer werden. Het geeft inzicht in de soort bedrijven die deze 45+starters oprichtten, de bedrijfsvoering, sociale en financiële zekerheid en de bedrijfsresultaten. Doel was te verkennen in hoeverre het zelfstandig ondernemerschap extra kansen biedt aan 45...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R. (author), Nuyens, M. (author)
Dit onderzoek naar de activiteiten van organisaties en werknemers om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Het rapport geeft 13 conclusies, waarvan de belangrijkste zijn: het bevorderen van de bereidheid tot het inzetten van de eigen competenties en vaardigheden is lastig (attitudeverandering);...
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Westhoff, M.H. (author), Bloem, B. (author), Hopman-Rock, M. (author)
In Nederland zijn de afgelopen jaren acht innovatieve projecten (Ageing Well) ontwikkeld gericht op gezondheids - welzijnsbevordering van senioren. Deze projecten zijn gebaseerd op het zogenoemde voor en door ouderen principe; dit betekent dat senioren worden ingezet als voorlichters, adviseurs of ondersteuners van ouderen. Nadat de...
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Westhoff, M.H. (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 2000
document
TNO Verouderingsonderzoek (author)
Een handleiding in de vorm van een beschrijving van het voorbeelproject Humanitas Levensloopbestendige woningen aan Plein 1953 te Rotterdam
report 2000
document
Stiggelbout, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Bewegen voorkomt allerlei aandoeningen en verkleint de kans op complicaties. De literatuur geeft aan dat circa 50% van de deelnemers aan bewegingsprogramma's in de eerste zes maanden uitvalt. over het uitval percentage bij ouderen is weining bekend. TNO Preventie en Gezondheid doet hiernaar onderzoek en ook naar de redenen waarom, zodat...
article 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Stiggelbout, M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Westhoff, M.H. (author), Hopman-Rock, M. (author), Rooij, E.H.C. (author)
report 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kalsbeek, H. (author), Verrips, G.H. (author), de Kleijn-de Vrankrijker, M.W. (author)
report 1999
Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(81 - 100 of 128)

Pages