Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(41 - 60 of 128)

Pages

document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2013
document
Giezen, F. (author), Blonk, R. (author)
public lecture 2013
document
Hopman-Roock, M. (author)
Ihis past winter in Holland, ice fever spread like an infectious disease. Older adults were particularly susceptible to this syndrome. lt began a few days before Christmas when television weather forecasters predicted that ice would cover the area between Christmas and New Year's Day. This was the sign for many, especially older people, to...
book 2013
document
Cammelbeeck, C. (author), Engbers, L. (author), Kunen, M. (author), L'Abee, D. (author)
De inrichting van de openbare omgeving kan een belangrijk rol kan spelen in het stimuleren van gezond gedrag. De geschiedenis bewijst dat. Ziekten als cholera en tuberculose werden in de 19e en vroege 20e eeuw succesvol bestreden door gebouwen, buurten, schoonwatersystemen en parken te verbeteren. Sindsdien zijn de bouwsector en de...
book 2013
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), van Duijn, B. (author), van Bergen, S. (author), Nethe, A. (author), Jansen, J. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
In het project is een experiment uitgevoerd waarbij eerst in de leefomgeving van 65+ers in de ouderenwoning/kamersituatie, de omstandigheden van het binnenklimaat zijn gemeten. Op basis van deze gegevens zijn de voor deze omgeving meest geschikte luchtzuiverende plantensoorten geselecteerd. Vervolgens is in een vervolgproef op een aantal kamers...
book 2013
document
van Dijk, D.J.A. (author), Drewes, M.R. (author), van Empelen, P. (author), Bakker, M.J. (author), Assendelft, W.J.J. (author), Middelkoop, B.J.C. (author)
Minisymposium van het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011, Duurzaam Gezond gehouden 6 en 7 april De Meervaart Amsterdam.
article 2011
document
Geuskens, G.A. (author), Ybema, J.F. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Minisymposium van het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011, Duurzaam Gezond gehouden 6 en 7 april De Meervaart Amsterdam.
article 2011
document
Hooftman, W. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Genabeek, J. (author), Wiezer, N. (author), Willems, D. (author)
De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven...
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wijlhuizen, G.J. (author), Tak, E.C.P.M. (author), Chorus, A.M.J. (author)
report 2011
document
van Keulen, H.M. (author)
doctoral thesis 2011
document
Hopman-Rock, M. (author)
Bijna iedere krant heeft de afgelopen jaren wel eens gemeld dat bewegen en sporten gezonde bezigheden zijn, ook voor oudere mensen. Toch lijkt de boodschap nog maar mondjesmaat over te komen, want vele ouderen bewegen te weinig om hun gezondheid goed te bewaren. Waar kan dat mee te maken hebben? En nog belangrijker: wat zouden we er aan kunnen...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Hooftman, W. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hendriksen, I. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bongers, P. (author)
public lecture 2009
document
Smulders, P. (author)
In september 2008 heeft de kredietcrisis hard toegeslagen. Er is een eind gekomen aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal toenemen tot 600.000 in 2010. Zo ziet het slagveld er begin 2009 uit. Wat heeft dit alles voor effect op de positie van de oudere werknemer? Is het doorwerken van oudere...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), Blatter, B. (author), den Besten, H. (author)
Geanalyseerd wordt hoe de arbeidsomstandigheden in Nederland in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn zich verhouden tot de arbeidsomstandigheden in andere bedrijfssectoren. Met behulp van logistische regressieanalyse is onderzocht in welke mate arbeidsomstandigheden in deze sectoren van invloed zijn op het ziekteverzuim, de mate waarin men...
article 2009
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Hollink, V. (author)
doctoral thesis 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vreede, P.L. (author), Meeteren, N.L.U. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vreede, P.L. (author), Meeteren, N.L.U. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wijlhuizen, G.J. (author)
report 2008
Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(41 - 60 of 128)

Pages