Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(21 - 40 of 128)

Pages

document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2015
document
Dorenbosch, L. (author)
Senioren werken in deeltijd, zodat werkloze jongeren ervaring opdoen. Dat is het principe van het generatie-pact, de VUT 2.0. Sympathiek of te gek voor woorden?
article 2015
document
Perenboom, R.J.M. (author)
report 2015
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author)
HR zoekt naar wegen om mensen gezond en productief te laten doorwerken. Een van die wegen is vitaal vakmanschap. Hoe doet de Sociale Verzekeringsbank dat?
article 2015
document
Chorus, A.M.J. (author)
Het huidige aanbod in de zorg en de competenties van professionals die de zorg leveren, zijn onvoldoende gebaseerd op een aanwoord. Om een betere aansluiting te realiseren tussen vraag en aanbod in de zorg, is er in Heerlen een inschatting gemaakt van de toekomstige vraag naar door prognoses te geven over het functioneren van de oudere bevolking.
other 2014
document
van Meeteren, N. (author)
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Kroes, G. (author)
Ger Kroes maakte een interview met hoogleraar Ouderen en Bewegen Prof. Emeritus dr. Marijke Hopman-Rock over hoe zij bij het ouderenwerk is betrokken, wat zij heeft opgezet om bewegen bij ouderen te stimuleren. hoe zij in contact is gekomen met MBvO en wat zij denkt van robotisering bij het zelfstandig thuiswonen.
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Heuvelink, A. (author), Groot, J. (author), Hofstede-Kleyweg, C. (author)
Op 30 september 2014 presenteerde de coalitie Applied Gaming for Healthy Aging de whitepaper ‘Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen. De whitepaper geeft inzicht in de kansen en uitdagingen op de korte...
book 2014
document
Hopman-Rock, M. (author)
article 2014
document
Siemonsma, P. (author), Otten, W. (author), Schavemaker, J. (author)
other 2014
document
van Hespen, A. (author), Siemonsma, P. (author)
Multimorbiditeit en ingrijpende gebeurtenissen leiden bij 75-plussers vaak tot inactiviteit en achteruitgang in conditie en reservecapaciteit, met als gevolg een afname in zelfredzaamheid en participatie. Preventie, voordat blijvende achteruitgang optreedt, is sterk aanbevolen. Uit systematische reviews (1,2) blijkt dat bij kwetsbare ouderen...
article 2013
document
Ybema, J.F. (author), Vos, F. (author), Geuskens, G. (author)
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een grootschalig longitudinaal onderzoek (STREAM) en een praktijkaanpak (NIPlan) welke kennis we nu hebben over duurzame inzetbaarheid en hoe die verbeterd kan worden.
bookPart 2013
document
Blanson Henkemans, O. (author), Knulst-Verlaan, C. (author), Heuvelink, A. (author), Speksnijder, C. (author)
E-health kan ouderen helpen in beweging te komen en te blijven. Via deze technologie kunnen ouderen zelfstandig aan de slag. Onderzoek laat echter zien dat de gebruiker vaak al is uitgekeken op de technologie voordat het gewenste effect bereikt is. E-health vraagt daarom om een nieuwe aanpak die lijkt op die van games: afwisselend, uitdagend en...
article 2013
document
Dopp, C. (author), Stege, J. (author), Siemonsma, P. (author)
report 2013
document
Otten, W. (author), van Hespen, A.T.H. (author)
Gezonde ouderen en ouderen met een chronische ziekte voldoen beiden veelal niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Mensen met een chronische ziekte maken gebruik van ander sport- en beweegaanbod dan gezonde ouderen. De groep 50+ bestaat in feite uit allerlei verschillende groepen. Onderscheid is gewenst naar een globale indeling in...
report 2013
Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(21 - 40 of 128)

Pages