Searched for: subject%3A%22Oudere%255C%2Bwerknemers%22
(1 - 13 of 13)
document
Niks, I. (author), van den Heuvel, S. (author), Sanders, J. (author)
In dit artikel kijken we naar trends in generieke maatregelen en maatwerkafspraken (i-deals) voor langer doorwerken en naar ontwikkelingen over tijd in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hierbij gaan we specifiek in op verschillen tussen werkgevers op basis van vestigingsgrootte, profit of non-profit, de aan- of afwezigheid van een...
article 2020
document
Sanders, J. (author)
Werknemers moeten om verschillende redenen hun kennis en vaardigheden waardevol houden voor de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn drie ‘verduurzamingsroutes’: ontwikkeling (je kennis aanpassen aan je baan), mobiliteit (van baan veranderen) en taak-herontwerp (je baan aanpassen aan je kennis). Laagopgeleide werknemers (Mbo 2, en dus zonder...
article 2017
document
van den Heuvel, S. (author), Leijten, F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Geuskens, G. (author)
Door de vergrijzing van de bevolking is het van groot belang dat mensen langer participeren in betaald werk met behoud van een goede inzetbaarheid. Meer inzicht in de factoren die dit het sterkst beïnvloeden, biedt mogelijk handvatten voor (aanvullend) beleid. In dit rapport staat om deze reden de volgende vraag centraal: Wat is het relatieve...
report 2016
document
Anonymous, (author)
Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belastZelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder...
report 2016
document
Kraan, K.O. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
Duurzame inzetbaarheid van werkenden is te karakteriseren als het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dit rapport zet uiteen hoe TNO sinds 2010 de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers en het DI-werkgeversbeleid monitort met een ‘dashboard duurzame inzetbaarheid’....
report 2016
document
van der Torre, W. (author), van de Ven, H.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schous, F.J. (author), Preenen, P.T.Y. (author), Danielson, P. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Het aantal zelfstandig ondernemers zonder personeel is gegroeid van een kleine 570 dui-zend in 2003 tot 884 duizend in 2014 (CBS). Zowel voor de samenleving als voor beleids-makers is dit een belangrijke ontwikkeling. Het roept de vraag op wat de positieve en nega-tieve gevolgen zijn voor de samenleving als geheel en de individuen die het...
report 2016
document
Ybema, J.F. (author), Geuskens, G. (author), Oude Hengel, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De werkende beroepsbevolking in Nederland wordt steeds ouder. Deze veroudering kom t voort uit de vergrijzing van de babyboom generatie en de relatieve daling van het aantal jongeren in de laatste decennia (Eurostat, 2008). In de kom ende jaren wordt daarnaast een tekort aan arbeidskrachten verwacht doordat minder jongeren instrom en op de...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F. (author), van der Giesen, C. (author), Stok, J. (author)
De bundeling van lessen uit de praktijk in het boek ‘Een schatkist vol ervaring’ biedt een handvat om ‘leeftijd’ hoog op de agenda te brengen en te houden. Leeftijdsbewust beleid zal in de komende jaren een prominente rol spelen. Met het oog op de vergrijzing en de terugkerende krapte op de arbeidsmarkt zijn we allemaal gedwongen na te denken...
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author), Vos, F.S.M. (author)
Er blijft een enorm arbeidspotentieel onbenut in Nederland door het negeren van de ervaren generatie. En dat terwijl oudere werknemers uitstekend kunnen worden ingezet in het arbeidsproces, omdat er nauwelijks verschillen blijken te zijn tussen het cognitieve vermogen van de verschillende generaties en de wil om te blijven doorwerken steeds...
report 2008
document
de Looze, M.P. (author), Pikaar, R. (author)
The plenary lectures from the 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, July 10-14, 2006, have been documented in this special issue. Its theme was ‘Meeting Diversity'. The contributions, ranging from scientific papers to technical notes or short statements, cover different aspects of the central subject: ergonomic diversity in people, work...
article 2006
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid (author), Beckers, I. (author), Ooijendijk, W. (author), Strijbos-Smits, A. (author), Besseling, J. (author)
Resultaten van een onderzoek naar de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten in 2001 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim anderhalf miljoen mensen van 15-64 jaar waren in 2001 arbeidsgehandicapt, iets meer dan in 2000. Van hen behoorden er 820.000 tot de beroepsbevolking, gaven er 120.000 aan 12 uur of meer per week te willen werken, en...
book 2003
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Vaas, S. (author)
Voor dit onderzoek naar de invloed van de technologische ontwikkeling op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers zijn elf sectorstudies uitgevoerd. Onderzocht zijn de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de bouwnijverheid, de handel, de zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de zorgsector (ziekenhuizen), de...
book 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Evers, G.E. (author)
Dit rapport is een vervolg op het onderzoek van Iwema en Verbakel naar de belasting en belastbaarheid van ondernemingsraden. Nagegaan werd in hoeverre OR-en zich met de volgende maatschappelijke onderwerpen bezighouden : arbeidsomstandighedenbeleid, terugdringing ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaardenbeleid, bevordering...
book 1994
Searched for: subject%3A%22Oudere%255C%2Bwerknemers%22
(1 - 13 of 13)