Searched for: subject%3A%22Organisation%255C%2BBuilding%255C%2BEngineering%255C%2B%2526%255C%2BCivil%255C%2BEngineering%22
(1 - 3 of 3)
document
Vergeer, R. (author), Courage, W.M.G. (author), van Elst, N.P. (author), Huibregtse, J.N. (author), de Jong, T. (author)
Expert judgement is een wijze voor het verzamelen van informatie van experts over een probleem of onderwerp, waarbij de verschillende experts op een valide wijze rekenkundig geaggregeerd worden.
report 2014
document
Nelisse, R.M.L. (author), Bode, A. (author), Bezemer, R.A. (author)
Brandveiligheid in de (langdurige) zorg is al jaren een veelbesproken onderwerp. Onderzoeken naar de stand van zaken met betrekking tot de brandveiligheid in zorginstellingen, zoals het verkennend onderzoek van het Bouwcollege uit 2007 en het recente onderzoek van de gezamenlijke inspectiediensten (december 2011), wijzen uit dat de...
report 2012
document
Quak, H.J. (author), Klerks, S.A.W. (author), van der Aa, S. (author), de Ree, D.A. (author), Ploos van Amstel, W. (author), Merriënboer, S.A. (author)
In steden wordt veel gebouwd en sinds het verschuiven van de bouwopgave van greenfield (stadsuitbreiding) naar brownfield (binnenstedelijke herontwikkeling en ‘inbreiding’) leidt dit tot een aanzienlijke verhoging van het aan de bouw gerelateerde goederen- en personenvervoer in de stad. In deze studie is, aan de hand van interviews met relevante...
report 2011