Searched for: subject%3A%22Organisatie%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(1 - 20 of 146)

Pages

document
Oeij, P.R.A. (author), Dorenbosch, L. (author), Klein Hesselink, J. (author), Vaas, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Objective: This discussion paper presents the debate on the theoretical and practical claim that a simultaneous improvement in the quality of working life and organizational performance can be achieved by workplace development. Results: A correlation of 0.50 was found between the quality of working life and organizational performance. All...
article 2009
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Brugman, T. (author)
This report sets out to contribute to the present debate on the need for European companies and their workers to become more flexible and adaptable in the face of ongoing economic change and business restructuring. The guide should therefore provide useful and practical tips for company-level actors concerning the potential benefits of...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author)
Slimmer Werken is het economisch efficiënt produceren van producten of diensten én duurzaam omgaan met belangen van de organisatie en de medewerkers. Efficiënt wil zeggen met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat behalen. Duurzaam betekent oog hebben voor het langere termijnperspectief van de ontwikkeling en gezonde inzet van...
report 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
report 2009
document
Akkerman, S.P. (author), van der Roest, B. (author), Marshall, S. (author)
De werknemer 2.0, geboren tussen 1978 en 1994 bestormt de arbeidsmarkt. Met een levens- en werkstijl van virtueel samenwerken, communiceren, netwerken en kennis delen. Gewend aan verschillende culturele invloeden, snel schakelen, multitasken en een wereld vol mogelijkheden. Uitmuntend in het verzamelen van kennis en informatie. Anders in het...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze bundel is uitgegeven naar aanleiding van het eerste jaarcongres van de Stichting Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (ncsi) dat plaatsvond op 6 juni 2007 en waarop de doelstellingen en activiteiten van het ncsi in de volle breedte aan bod kwam. De bundel bevat de volgende inleidingen: -Van medewerker tot meedenker: beïnvloeding van...
book 2008
document
Nauta, A. (author), Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Over vragen als: "Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?" en "Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?" worden door werknemers en leidinggevenden onderhandeld in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Blokland, K. (author)
Sociale innovatie gaan over vernieuwingen in het functioneren van (groepen) medewerkers met het oog op optimale bedrijfsprestaties en een prettig werkklimaat. In dit artikel wordt betoogd dat sociale innovatie de kern is van HRM, en dat het van de werkvloer moet komen, willen organisaties meer dan nu innovatieve producten en diensten leveren....
article 2007
document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwanikken, A.L.J. (author), Jongen, M.J.M. (author)
Ondanks de sterk toegenomen aandacht voor veiligheid blijkt uit gebeurtenissen als de explosie in Enschede en de brand in Volendam, dat er nog steeds verborgen oorzaken van onveiligheid bestaan. Dit was voor het ministerie van Sociale Zaken mede aanleiding om samen met TNO Kwaliteit van Leven een meerjarig onderzoek te starten naar nieuwe...
report 2007
document
Leijnse, F. (author), Jongbloed, A. (author), van der Steen, H. (author), Jongejan, J. (author), van Roon, P. (author), Volberda, H.W. (author), Vaas, F. (author), Visser, J. (author)
Nederland excelleert als het gaat om technologische innovatie en kennisontwikkeling. Maar er kan veel verbeterd worden waar het gaat om benutten van kennis in bedrijven en instellingen. Dit wordt wel de "innovatieparadox" genoemd. Het op praktische wijze bijdragen aan het opheffen van deze innovatieparadox vormt het uitgangspunt voor het (nieuwe...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Campagne, A.E. (author), Paagman, H.R. (author), Smit, M. (author)
Bij ongewijzigd beleid zou het percentage dat werkzaam is in zorg en welzijn moeten toenemen van 13% nu naar 22% in 2025. Het is echter onrealistisch en onbetaalbaar om zo veel mensen voor een baan in de zorg te interesseren. Daarom wil de overheid meer aandacht voor maatregelen die de arbeidsproductiviteit verhogen, zodat met minder mensen toch...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M.M. (author), Huysmans, M.A. (author)
In allerlei beroepen komt precisiewerk voor, zoals bijv. bij CAD-tekenaars, chirurgen en laboranten. Zij moeten hun handen of instrumenten heel precies plaatsen of bewegen. In dit artikel is via een literatuuronderzoek in de database PubMed nagegaan wat dit betekent voor de fysieke belasting en de taakpresentatie, en welke consequenties dit...
article 2006
document
Frielink, S. (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P. (author), Korver, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit kwalitatieve onderzoek gaat over de mogelijkheden die scholen en besturen in het voortgezet onderwijs hebben om problemen in de personeelsvoorziening op te vangen en te voorkomen dat deze problemen tot lesuitval leiden. De vraag is of door een andere organisatie van het primaire proces de inzetbaarheid van het personeel kan worden verbeterd....
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Franck, E. (author)
Provinciale organisaties hebben zich voorgenomen om te werken aan bestuurlijke vernieuwing en aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd zien veel provincies zich geconfronteerd met bezuinigingen en de noodzaak om de begroting terug te schroeven. Er moet dus meer gedaan worden met hetzelfde aantal mensen of, in het...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author), Vaas, S. (author)
Slimmer werken is met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat behalen, waarbij medewerkers blijven gevrijwaard van gezondheidsrisico's en zich blijven ontwikkelen. In deze publicatie worden acht praktijkvoorbeelden van slimmer werken in industrie en dienstverlening, in profit en non profit sectoren beschreven....
report 2005
document
Nauta, A. (author), Gründemann, R. (author)
Goed werkgeverschap houdt rekening met belangen en gevoelens van werknemers. In dit artikel tonen de auteurs aan dat goed werkgeverschap loont: het zorgt ervoor dat werknemers goed presteren en met name extrarolwerknemerschap laten zien. Extrarolwerknemerschap houdt in dat werknemers méér doen dan strikt vereist in hun functie. Ze trekken aan de...
article 2005
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2004
document
Jongkind, R. (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author), Vaas, F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In the report "Market regulation : lessons from other disciplines" of the Dutch Ministery of Economic Affairs, papers are presented of scientists from a wide range of disciplines on different aspects of market regulation. This paper gives an organisational perspective on market driven efficiency improvement. Concluded is that Dutch institutions...
article 2004
Searched for: subject%3A%22Organisatie%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(1 - 20 of 146)

Pages