Searched for: subject%3A%22Openbaar%255C%2Bvervoer%22
(1 - 12 of 12)
document
van Gulijk, C. (author)
Met een nieuw pak maatregelen is Nederland de tweede coronagolf ingegaan. Daarbij moeten arbodeskundigen de ingewikkelde richtlijnen van de overheid vertalen naar een praktisch en veilig Nederland. Johan Gort, veiligheidskundige bij GVB in Amsterdam, is een van die deskundigen. “Veiligheid is een conditio sine qua non voor het openbaar vervoer”.
article 2020
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verschuren, C.M. (author), Gort, J. (author), Kwantes, J.H. (author), Louwrier, N.H.A.M. (author), Meeuwsen, M.J. (author), Michel, F.P. (author), Moonen, C.L.M. (author), van Scheppingen, A. (author), Treur, H. (author)
De veranderende wetgeving per 1 juli 2005 biedt bedrijven en branches de mogelijkheid om meer eigen keuzes te maken in de wijze waarop zij arbodienstverlening willen invullen. Deze wetswijziging biedt niet alleen meer keuzevrijheid, maar zal voor bedrijven en branches ook een gelegenheid zijn om zich te bezinnen op de wijze waarop...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author), Osinga, D.S.C. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". In this paper it is shown how a team of designers, drivers and ergonomic experts...
conference paper 2003
document
van Rhijn, G. (author), van Scheijndel, P. (author), van Dieën, J. (author)
Het boek beschrijft meer dan veertig geslaagde praktijkvoorbeelden van ergonomische vernieuwingen. De voorbeelden worden ook in beeld gebracht. Ze zijn gekozen uit de sectoren: kantoor, industrie, openbaar vervoer, transport, defensie, land- en tuinbouw en overheid. Jubileumuitgave naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse...
book 2002
document
Bronkhorst, R. (author), Osinga, D. (author), Vink, P. (author)
De wetgeving, fabrikanten, afnemers en eindgebruikers stellen steeds hogere eisen aan voertuigcabines voor openbaar vervoer, vrachtwagens en machines. Hierbij gaat het onder ander om comfort, veiligheid en ergonomie. In dit artikel wordt onderzocht hoe al deze eisen gecombineerd kunnen worden in het ontwerp van de cabine. Een goed ontwerp...
article 2002
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Wijk, M.J. (author), Dellema, N. (author), van de Grinten, M.P. (author), Souren, P.C.H. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Miedema, M. (author), Vink, P. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Ergonomie in Uitvoering gaat over het toepassen van ergonomie. Centraal in de uitgave staat: wat zijn de argumenten om iets aan ergonomie te doen;...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vink, P. (author), van Rhijn, G. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
Het werk van touringcarchauffeurs is geestelijk en fysiek zwaar. Beuk Touringcars in Noordwijk probeert de chauffeurs veilig en gezond op de weg te houden. Aan de hand van een interview met Monique Snijders, die belast is met het arbo- en verzuimbeleid, wordt hier nader op ingegaan. Aan de orde komen: de chauffeursstoel; instructies voor het...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Pokorny, M.L.I. (author), Blom, D.H.J. (author), Opmeer, C.H.J.M. (author), Melis, C.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een experimenteel veldonderzoek bij buschauffeurs, het tweede deel van het Project Werk-rusttijden en Ongevallenanalyse. Dit project heeft een tweeledige doelstelling, namelijk methode-ontwikkeling en toepassing van de ontwikkelde methode om effecten van het werk op het functioneren van werknemers te...
report 1991
document
Kompier, M. (author)
In dit proefschrift is onderzocht in hoeverre het aannemelijk is dat er sprake is van een beroepsgebonden gezondheidsproblematiek, of bepaalde aspecten van het werk als determinanten van gezondheidsproblemen kunnen worden aangemerkt. Aandacht wordt besteed aan ergonomische aspecten, de aard van gezondheidsklachten, het ziekteverzuim en...
doctoral thesis 1988
Searched for: subject%3A%22Openbaar%255C%2Bvervoer%22
(1 - 12 of 12)