Searched for: subject%3A%22Ongevalsoorzaken%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), van Eijk, V. (author), Kuiper, J. (author), Drupsteen, L. (author), Bloemhoff, A. (author), Brinkhuis, B. (author), Jansen, W. (author)
Door de omvang en aard van het risico dat wegwervers lopen te worden aangereden is weinig bekend. Van den Berg Infrastructuur heeft het initiatief genomen tot een onderzoeksproject waarbij verschillende methodes werden gebruikt om informatie te verzamelen. Gebleken is dat wegwerkzaamheden niet zonder risico's zijn. Aanrijdgevaar wordt niet...
article 2008
document
van Alphen, W.J.T. (author), Gort, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het voorkomen van ongevallen staat hoog op de agenda. Ongevallen gaan vaak gepaard met lichamelijk letsel of materiële schade. In ieder geval geeft het een verstoring van het bedrijfsproces: verlies aan productie, schadeclaims, boetes en imagoverlies. In toenemende mate worden ongevallen maatschappelijk dan ook niet meer geaccepteerd. In dit...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Top, J. (author), Groeneweg, J. (author)
Op 21 november 2006 reed in Arnhem een trein door een rood sein, met een treinbotsing tot gevolg. In juni 2007 verscheen het rapport van de Inspectie Verkeer en Waterstaat waarin de oorzaak van dit spoorwegongeval werd onderzocht. Geconcludeerd werd dat één van de machinisten door rood reed en dat de machinist zijn bevoegdheid niet op orde had....
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Eijk, V. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuiper, J. (author), Giesbertz, P. (author), Bloemhoff, A. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bloemhoff, A. (author), Venema, A. (author)
Deze monitor bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland in 2004. In 2004 hebben naar schatting 85.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Naar schatting zijn 3.200 slachtoffers van een arbeidsongeval na behandeling op de afdeling Spoedeisende...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Stam, C. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van het Veld, B.F.P. (author), Ham, J.M. (author), Steijger, N. (author), Jap a Joe, K.E. (author)
Risico is een algemeen bekend begrip. In de media verschijnen regelmatig berichten over veiligheid en de risico's die mensen lopen. Deze uitgave geeft nadere uitleg over de begrippen risico en risicoanalyse. Het richt zich vooral op het risico dat mensen lopen wanneer ze in de buurt wonen van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Maar...
book 2003
document
op de Beeck, R. (author), van Heuverswyn, K. (author), Lemkowitz, S. (author), Saari, J. (author), Sundström-Frisk, C. (author), Zwetsloot, G. (author)
Changes in the world of work can give rise to new risk areas or they can change the way that occupational safety and health needs to be managed. This has implications for workplaces themselves and also for the occupational safety and health system. For this reason the 'changing world of work' has been a priority topic for the Agency. The...
book 2002
document
Bloemhoff, A. (author), van Duijn, A.P.C. (author), Venema, A. (author)
Ongevallen in arbeidssituaties veroorzaken veel persoonlijk leed, verzuim en arbeidsongeschiktheid en leiden vaak tot hoge kosten. Hoewel ongevallen nooit geheel uit te sluiten zijn, kunnen veel ervan wel worden voorkomen. Daarom moeten mogelijkheden voor preventie in beeld gebracht en benut worden. Daarvoor is kennis nodig over de omvang, aard...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Jans, L. (author), Backx, F. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Werkgevers lijken ten opzichte van sport en bewegen een ambivalente houding te hebben: enerzijds sponsoren zij sportclubs of stimuleren sport op een nadere wijze. Anderzijds raden werkgevers werknemers af bepaalde sporten te beoefenen vanwege de kans op arbeidsverzuim en de extra kosten die daar bijkomen. Economische toekomstscenario's wijzen...
article 1999
document
Klein Hesselink, J. (author)
Het nauwkeurig melden en registreren van arbeidsongevallen, zowel op landelijk als op bedrijfstak- en bedrijfsniveau, is belangrijk om inzicht in het probleem te krijgen en voor het voeren van een verantwoord veiligheidsbeleid op alle niveaus. Dit boekje besteedt aandacht aan het melden, registreren en analyseren van arbeidsongevallen....
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Rapport van een onderzoek wat door TNO Preventie en Gezondheid gehouden is bij 854 zaalvoetbalwedstrijden. Doel van het onderzoek was na te gaan of de vragenlijst voor toedrachtsonderzoek van sportblessures betrouwbaar en valide is. Geconcludeerd wordt dat de vragenlijst goed bruikbaar is om de toedracht van een blessure te beschrijven zolang...
report 1994
document
Instituut voor Milieuwetenschappen TNO (author), Koehorst, L.J.B. (author)
Uit een marktverkenning van TNO bleek de behoefte te bestaan aan een Nederlandse databank voor incidenten met chemische stoffen. Dit was de eerste impuls tot het oprichten van de FACTS-databank van TNO in de loop van 1980. FACTS bevat informatie die inzicht geeft in de oorzaak, de aard en de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen in...
article 1991
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Koehorst, L.J.B. (author)
Analyse van een selectie ongevallen met gevaarlijke stoffen in de chemische industrie welke letsel hebben veroorzaakt. De meeste ongevallen vinden plaats tijdens normale bedrijfsvoering. Tijdens onderhoud vinden relatief veel ongevallen plaats. In de aanbevelingen wordt gepleit dat verder onderzoek wordt gedaan naar eenvoudige en routinematige...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Ongevalsoorzaken%22
(1 - 20 of 21)

Pages