Searched for: subject%3A%22Ondernemingsraad%22
(1 - 6 of 6)
document
Smulders, P.G.W. (author), Pot, F. (author)
Based on data of the Netherlands Employers Work Survey of TNO (with about 20,000 firms in the period 2008-2014) and the Netherlands Working Conditions Survey of TNO and Statistics Netherlands (with about 150,000 employees in the period 2007-2014) this articles provides answers on questions like to what extent formal co-determination exists in...
article 2016
document
Gallis, R. (author)
Bestuurder en or, twee aparte werelden. Of toch niet? Een andere relatie tussen partijen kan veel opleveren, zeker ook op arbo-terrein. Laat los dat Angelsaksische model en kom tot een strategische win-win-situatie.
article 2014
document
Gallis, R. (author)
Bestuurder en or, twee aparte werelden. Of toch niet? Een andere relatie tussen partijen kan veel opleveren, zeker ook op arbo-terrein. Laat los dat Angelsaksische model en kom tot een strategische win-win-situatie. Vakmedia
article 2014
document
Vaas, F. (author)
Bericht aan de directie: 'Uit alle afdelingen komen klachten over werkdruk, de OR vindt dat we daar iets aan moeten doen.' Antwoord: 'Iedereen klaagt tegenwoordig over werkdruk, dat schijnt in de mode le zijn. Een beetje spanning is juist goed, dat houdt de mensen alert. Het lijkt we/ also/ werk nemers niets meer aankunnen. Of ze maken zich druk...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Berndsen, M.B. (author), Nijman, J.F. (author)
book 1996
document
Rozemond, P. (author), Felser, C. (author)
Werkgevers- en werknemersorganisaties op bedrijfstakniveau moeten in CAO's afspraken maken over het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Faciliteiten voor VGW-commissi es, waaronder ook arboscholing, moeten uitgebreid worden. De formele positie van de VGW-commissie in het arbo-overleg moet meer overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden...
article 1990
Searched for: subject%3A%22Ondernemingsraad%22
(1 - 6 of 6)