Searched for: subject%3A%22Ondernemingsbeleid%22
(141 - 152 of 152)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kerkhoff, W.H.C. (author), Kruidenier, H.J. (author)
Dit boek wil een aanzet geven tot diskussie over de stelling, dat het arbeidspotentieel van ouderen langzamerhand onmisbaar wordt. Deze voorspelling kan gedaan worden op grond van het feit, dat de Nederlandse bevolking ontgroent en vergrijst. Een groot aantal deskundigen op het gebied van oudere werknemers heeft zijn licht laten schijnen over de...
book 1991
document
Pennekamp, E. (author), van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel behandelt een project ter verbetering van de kwaliteit van werk en werken bij Sigma Coatings. Het project werd gestart naar aanleiding van het hoge ziekteverzuim, verloop, slechte motivatie en het nauwelijks kwaliteitsbewust zijn van de werknemers. Gebaseerd op het project "Anders werken" werd de produktie opgesplitst naar het type...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Steensma, H. (author), van der Vlist, R. (author), Vrooland, V.C. (author)
In dit boek wordt aangegeven hoe een organisatie verlaging van ziekteverzuim kan bewerkstelligen. Allereerst worden drie beleidsmodellen beschreven: het beslissingsmodel, het belasting en belastbaarheidsmodel, en het organisatiemodel. Hierbij wordt uitgegaan van respectievelijk het bemoeilijken van ziekmeldingen en het bespoedigen van...
book 1991
document
van Blijswijk, M. (author), Pennekamp, E. (author)
In dit artikel wordt het VGW-beleid bij Texas Instruments beschreven. Hiertoe zijn interviews gehouden met B. Veekamp, hoofd opleidingen bij Texas Instruments Holland BV (TIH) en de J. Stapel, voorzitter van de VGW-commissie. Occupational health and safety policy of Texas Instruments Holland B.V.
article 1990
document
Meerman, M. (author), Middendorp, J. (author)
Per 1 oktober 1990 zijn de artikelen 3 en 17 van de Arbowet, die betrekking hebben op welzijn bij de arbeid, van kracht geworden. In dit artikel wordt beschreven op welke wijze artikel 17 kan bijdragen aan het bevorderen van welzijnsbeleid. Stilgestaan wordt bij factoren die arbobeleid kunnen beïnvloeden en bij de inhoud van de artikelen 3 en 17...
article 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) speelt binnen de Arbowet in vergelijking tot de veiligheidskunde en de bedrijfsgeneeskunde een andere rol. In een gesprek met enkele vertegenwoordigers van de beroepsorganisatie wordt nader ingegaan op de taken van het bedrijfsmaatschappelijk werk, het welzijnsbegrip in de Arbowet, en samenwerking met...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Kromhout, H. (author), Nossent, S.M. (author), Swuste, P.H.J.J. (author), Ziekemeijer, M.A. (author)
Dit rapport is een weergave van de resultaten van een veldonderzoek in tien rubberverwerkende bedrijven. Dit veldonderzoek is de tweede fase van het project "Arbeidsomstandighedenverbetering in de Nederlandse rubberverwerkende industrie". Het veldonderzoek bestond uit twee delen. In het ene deel is een werkplekonderzoek uitgevoerd naar de...
book 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
Aanbeveling voor te hanteren richtlijnen bij het beoordelen en (her)ontwerpen van de organisatie van de arbeid, in het bijzonder de inhoud van functies. Bij de richtlijnen staat de zelfwerkzaamheid van ondernemingen voorop, maar ze kunnen ook gehanteerd worden door de Arbeidsinspectie en andere deskundigen. Allereerst wordt een theoretisch...
report 1989
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Buitelaar, W.L. (author)
In this report the initiating involvement of workers on health and safety at the workplace and on the quality of working life has been underlined. Workers' investigation in this matter is viewed as an additional form of risk management. Covering: occupational health and safety as a social accountancy; working conditions and work organization;...
conference paper 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
Literatuuroverzicht betreffende de vraag of de aanstellingskeuring geschikt is als selectie instrument, bestaande uit 2 delen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op algemene aspecten van de aanstellingskeuringen : basale uitgangspunten, doelstellingen en een enkele opmerking over juridische en economische aspecten. In het tweede deel komen...
book 1988
document
Terra, N. (author), Christis, J. (author), Fortuin, R. (author), Meerman, M. (author)
Praktijkboek over het opzetten van Arbobeleid speciaal in de metaalindustrie, en de kenmerken van dergelijk beleid. Voorafgaand achtergrondinformatie over onderzoek naar de arbeidsomstandigheden, deelnemende bedrijven, werk en gezondheid in de metaalindustrie. Verder worden instrumenten beschreven die bij het opzetten van een eigen arbobeleid...
book 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Philipsen, H. (author)
Deze studie is bedoeld als een afronding van de serie onderzoeken die door het NIPG sedert 1947 is ondernomen op het gebied van het verzuimgedrag bij de arbeidende bevolking. Uit deze onderzoeken bleek dat niet alleen individuen een tamelijk consistent verzuimpatroon vertoonden, maar dat over de loop der jaren gemeten ook bedrijven tamelijk...
doctoral thesis 1969
Searched for: subject%3A%22Ondernemingsbeleid%22
(141 - 152 of 152)

Pages