Searched for: subject%3A%22Onderhandelen%22
(1 - 5 of 5)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het faciliteren van maatwerk in arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden past bij een P&O-strategie die vooral gericht is op 'commitment' en minder op 'control'. En 'commitment wordt' eerder bereikt door aansluiting te zoeken bij de individuele drijfveren van medewerkers dan door het opleggen van regels en procedures. Door medewerkers meer ruimte...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Goudswaard, A. (author), Huiskamp, R. (author), Nauta, A. (author)
De checklist 'Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties' is een instrument waarmee arbeidsrelaties in een organisatie op maat gemaakt kunnen worden. Met maatwerk in de arbeidsrelatie wordt hier bedoeld dat afspraken in de arbeidsrelatie tegemoetkomen aan zowel belangen van de organisatie als van de medewerker. Het begrip dialoog duidt aan dat...
report 2007
document
Oeij, P.R.A. (author)
This study investigated whether improving employment relationship does more depend on negotiation self-efficiacy or on task autonomy for a sample of employees from a Dutch telecom company. Multiple regression analyses were conducted to examine the effects of negotiation self-efficiacy and task autonomy on integrative negotiation and the effect...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author)
Is het voor de tevredenheid met de eigen arbeidsrelatie belangrijker om goed te kunnen onderhandelen of om een goed ontworpen functie te hebben? Daarvoor wordt onderzocht of onderhandeling-self-efficacy (zelfoordeel over onderhandelingsvaardigheden) en taakautonomie van invloed zijn op de wijze van onderhandelen (maat van integratief...
article 2006
document
Nauta, A. (author), de Dreu, C.K.W. (author), van der Vaart, T. (author)
In a study of 11 organizations among 120 manufacturing, planning and sales employees, support was found for the hypothesis that a prosocial value orientation - as a personality trait - increases the likelihood that employees show a high concern for the goals of other departments. This concern, combined with a high concern for own goals,...
article 2002
Searched for: subject%3A%22Onderhandelen%22
(1 - 5 of 5)