Searched for: subject%3A%22Normen%255C%2Ben%255C%2Bwaarden%22
(1 - 5 of 5)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Goudswaard, A. (author), van Sloten, G. (author)
Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 611) moeten werkgevers en werknemers zich als goed werkgever en goed werknemer gedragen. Wat dat precies is, staat niet omschreven. Het gaat hier om een "vage norm", waarbij in conflictsituaties geoordeeld wordt op basis van begrippen als redelijkheid en billijkheid. Ook elders is niet vast omschreven wat...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Gründemann, R. (author), van Dalen, E.J. (author), Jongkind, R. (author)
TNO voert in het kader van het kennisinvesteringsprogramma op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vierjarig onderzoeksprogramma uit naar goed werknemerschap en goed werknemerschap. De doelstelling is tweeledig. In de eerste plaats theoretisch: het emperisch toetsbaar maken van de begrippen met het oog op nader...
article 2005
document
Steijger, N. (author)
Normen en waarden vormen de basis van elke cultuur, dus ook van bedrijfscultuur, en daarbinnen, van veiligheidscultuur. TNO Arbeid heeft een methode ontwikkeld om de veiligheidscultuur te diagnostiseren en te veranderen. Het analyseren van veiligheidsnormen en-waarden is de eerste stap in deze aanpak. Er bestaat nogal eens een verschil tussen de...
article 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kemper, H.C.G. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author)
In dit artikel worden richtlijnen geformuleerd over de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor de instandhouding en verbetering van de gezondheid.
article 2000
document
Torenvliet, S. (author)
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel over seksuele intimidatie en agressie en geweld op het werk aangenomen. In dit artikel wordt allereerst het begrip seksuele intimidatie nader gedefinieerd aan de hand van een interview met organisatiedeskundige Alie Kuiper. Daarna wordt ingegaan op normen en waarden en mogelijk preventieve maatregelen van...
article 1994
Searched for: subject%3A%22Normen%255C%2Ben%255C%2Bwaarden%22
(1 - 5 of 5)