Searched for: subject%3A%22Neuropathieen%22
(1 - 9 of 9)
document
Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van deze publicatie is voor bedrijfs- en verzekeringsartsen te verhelderen welke onderzoekstechnieken bij hersenaandoeningen geïndiceerd zijn, hoe de mentale belastbaarheid kan worden geëvalueerd en welke reïntegratie-adviezen zinvol zijn. Allereerst wordt een opsomming gegeven van voor de arbeid relevante hersenaandoeningen met...
bookPart 2009
document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author)
Psychische klachten gerelateerd aan werk is een belangrijk onderwerp. Zowel een derde van het verzuim als een derde van de WAO-intrede wordt veroorzaakt door psychische klachten. Recent is een van de eerste effectstudies op het terrein van werkenden met milde psychische klachten, zoals overspanning en burnout, afgerond. Dit onderzoek is...
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Preller, L. (author), Tielemans, E. (author)
Doel van dit onderzoek was het inventariseren van nieuwe risico's door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in relatie tot vijf typen gezondheidseffecten in Nederland. Nieuwe risico's zijn zowel feitelijk nieuwe risico's, als risico's die door nieuwe inzichten beter worden herkend. De typen gezondheidseffecten zijn: kanker, long- en...
article 2004
document
Miedema, M. (author), Blatter, B. (author), Frielink, S. (author)
Ingegaan wordt op het ontstaan en de aanpak van RSI (Repetitive Strain Injury). Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: de prevalentie van RSI onder de belangrijkste risicoberoepsgroepen, de voornaamste oorzaken van RSI (lichamelijke en organisatorische belasting, individuele eigenschappen van de medewerker), strategieën voor de aanpak van...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author)
In 1999 is - na een eerdere meting in 1994 - onderzoek verricht onder 469 patiënten met een neuromusculaire aandoening (NMA). Het centrale thema van het onderzoek is de rol die arbeid in hun leven speelt. Het gaat om patiënten met Dystrofia Myotonica (DM), Myasthenia Gravis (MG), Spinale Spieratrofie (SMA) en Hereditaire Motorische en...
report 2000
document
van der Laan, G. (author), van Dun, R.E.C.S. (author), Roos, Y. (author), Wekkings, T. (author), Hooisma, J. (author), Kulig, B. (author), Emmen, H.H. (author), Monster, A.C. (author), de Wolff, F.A. (author)
In dit rapport wordt de ontwikkeling van een protocol voor de diagnostiek van het organisch psychosyndroom door werken met neurotoxische stoffen besproken. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties oplosmiddelen kan chronische effecten op het centraal zenuwstelsel veroorzaken. Beoordeling van patiënten met mogelijke chronische...
book 1995
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Hooisma, J. (author), Hänninen, H. (author), de Weerd, A. (author), Emmen, H.H. (author), Poortvliet, D. (author), Kulig, B. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een dwarsdoorsnede onderzoek naar de effecten van expositie aan organische oplosmiddelen bij jonge en oudere schilders. Het doel van het onderzoek was tweeledig nl. (a) het verzamelen van informatie betreffende het voorkomen van subjectieve klachten als gevolg van blootstelling aan organische...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), de Weerd, A.W. (author), Jonkman, E.J. (author), Poortvliet, D.C.J. (author), Veldhuizen, R.J. (author), Adriaansche, C. (author)
As a part of the Dutch study on occupational exposure to pesticides in the bulb-growing industry, two subgroups consisting of 76 bulb-growers and 34 controls were examined neurologically and neurophysiologically for disorders of the central nervous system. Some minor clinical abnormalities were found in both groups but these were probably not...
book 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
Verslag van een door de Stichting Arbouw georganiseerde themamiddag "Van oplosmiddel naar oplossing". Doel van de middag was het geven van informatie over de gezondheidsrisico's die schilders lopen en over het onderzoek naar die risico's. De vakbond is van mening dat op wetenschappelijk terrein inmiddels voldoende duidelijk is dat langdurige...
article 1990
Searched for: subject%3A%22Neuropathieen%22
(1 - 9 of 9)