Searched for: subject:"Netherlands"
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Sinke, W.C. (author), Folkerts, W. (author), Weeber, A.W. (author)
Zonne-energie (hier bedoeld: zonnestroom) is een onmisbare bouwsteen voor een duurzaam en klimaatneutraal energiesysteem; wereldwijd, in Europa en in Nederland. De kosten zijn spectaculair gedaald door een zeer succesvolle combinatie van onderzoek & innovatie en opschaling door marktontwikkeling. Dat is goed nieuws voor de noodzakelijke...
other 2021
document
Schokker, J. (author), Dubelaar, W. (author)
Deze brochure maakt deel uit van een reeks geologische wandel- en fietsroutes. Hiermee wil de Geologische Dienst Nederland u op een laagdrempelige manier laten verwonderen over de Nederlandse ondergrond. De brochure begint met een algemene aardkundige inleiding van het gebied. Deze inleiding geeft u snel een overzicht van de belangrijkste...
other 2021
document
Waterstof speelt nu al een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Nederland is met 16,5 miljard m3 per jaar, na Duitsland, de grootste speler in Europa. Deze grijze waterstof wordt met name afgenomen door energieintensieve bedrijven zoals raffinaderijen, chemiebedrijven en kunstmestproducenten. Het overgrote deel wordt in de buurt van deze...
other 2021
document
Verschuur, G. (author), Maas, N. (author)
Voor u ligt de handleiding financieringsaanvraag coöperatieve warmte. Waarschijnlijk wil u deze handleiding gebruiken omdat u met de bewoners in uw wijk bezig bent met plannen voor een collectieve warmtevoorziening. En bent u nieuwsgierig op welke manier u de financiering hiervoor kan organiseren. Hoe kijken financiers? Wat vinden zij belangrijk...
other 2021
document
Huygen, A.E.H. (author), Verschuur, G. (author), Winters, E. (author), Maas, N. (author)
Nederlandse gebouwen gaan van het aardgas over op een andere warmtevoorziening. Warmtenetten vormen een goed alternatief. Het beleid om wijken aardgasvrij te maken en om bewoners te overtuigen om een andere manier van verwarmen te kiezen, komt lastig van de grond. Coöperaties zijn in potentie een belangrijke speler in de warmtetransitie: ze...
other 2021
document
Gunnink, J.L. (author), Meekes, J.A.C. (author)
De lithologische samenstelling van de ondergrond is van belang voor verschillende geotechnische en hydrologische toepassingen. Zo is de ligging en kennis over de continuïteit van kleilagen in de bovenste 60m vaak cruciaal om doelgerichte maatregelen te ontwerpen. Met de nieuwe tTEM kan de opbouw van de ondergrond snel in beeld worden gebracht.
other 2021
document
Boonman, H.J. (author), Healstead, M.I. (author), Groote Schaarsberg, M. (author)
other 2021
document
Fokker, P.A. (author)
The Netherlands is subsiding faster than the sea level is rising. In large parts of the Netherlands, human intervention is causing increased subsidence, in part because of a reduction in groundwater levels. The Geological Survey of the Netherlands (GDN), part of TNO, investigates all aspects of subsidence in collaboration with other institutes....
other 2020
document
de Boer, R. (author), Marina, A.J. (author), Zuhlsdorf, B. (author), Arpagaus, C. (author), Bantle, M. (author), Wilk, V. (author), Elmegaard, B. (author), Corberan, J. (author), Benson, J. (author)
other 2020
document
van Keulen, R. (author), de Heide, M. (author)
Given that it appears that the ‘intelligent lockdown’ is gradually being eased, more and more attention is being paid to a ‘restart’, with the question being: how can the Dutch economy emerge from the coronavirus crisis stronger? Our neighbours to the east have actually been increasing investments in innovation since the banking crisis in 2008....
other 2020
document
other 2020
document
Henrich, B. (author), Maas, N. (author)
District heating cooperatives can help to overcome some of the financial and social challenges of the heat transition. However, Dutch small-scale cooperatives experience great difficulty with access to, and costs of, capital, because financiers often perceive cooperatively owned systems as an investment with high risk. To scale up investments in...
other 2020
document
Donker, J.F. (author), Halstead, M.I. (author)
other 2020
document
van Daalen, T.M. (author)
TNO, Geologische Dienst Nederland en zijn programma’s hebben een uniek karakter en een lange historie. Een historie die gevormd is door de geologie van Nederland en de toepassingen van de ondergrond die sinds het ontstaan van de Geologische Dienst Nederland belangrijk zijn voor de samenleving. Nederland is een plat land. Hierdoor is de geologie...
other 2020
document
Onderstaande beleidsaanbevelingen volgen uit onderzoek dat onderzocht hoe huiseigenaren diverse financieringsconstructen voor de verduurzaming van hun woning percipiëren, en wat volgens woningeigenaren belangrijke criteria zijn voor het al dan niet overwegen van financieringsproducten. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om (beleid rondom) de...
other 2020
document
Donker, J.F. (author), Groote Schaarsberg, M. (author), Halstead, M.I. (author), Gavrilova, A. (author)
To realise global climate change mitigation and adaptation ambitions, the world economy must drastically and rapidly reduce its reliance on fossil fuels, and thus transition to cleaner fuel sources. A successful energy transition will require coordinated global action across multiple areas including capacity building, institutional strengthening...
other 2020
document
van Stralen, J. (author), Dalla Longo, F. (author), Daniels, B.W. (author), Smekens, K.E.L. (author), van der Zwaan, B.C.C. (author)
This article introduces and describes OPERA, a new technology-rich bottom-up energy system optimization model for the Netherlands. We give a detailed specification of OPERA’s underlying methodology and approach, as well as a description of its multiple applications. The model has been used extensively to formulate strategic policy advice on...
other 2020
document
This brochure covers the way we work and share our data, information and knowledge, as well as the reasons for doing it. It also highlights why working with others is so important. Our use of the subsurface is changing rapidly, and your expertise or question can make a real difference. We make our specialist geological know-how available to...
other 2020
document
Dubelaar, C.W. (author)
De vele versteende resten van organismen aanwezig in de blauwgrijs gekleurde hardsteen kunnen gemakkelijk met het blote oog worden waargenomen. Twee objecten op de Uithof in Utrecht zijn daarom uitgekozen om u kennis te laten maken met dit fascinerende gesteente. De kalkstenen vloertegels van het gebouw van de Geologische Dienst Nederland,...
other 2019
document
Janbroers, S. (author)
Biomass combustion is widely recognized as one of the important options to contribute to the necessary CO2 emissions reductions in the EU and World-wide on short term. Both large-scale (co-)firing of biomass in coal-designed plants, as well as dedicated stand-alone CHP units can deliver the necessary contributions to the reduction targets. This...
other 2019
Searched for: subject:"Netherlands"
(1 - 20 of 39)

Pages