Searched for: subject%3A%22Neonatale%22
(21 - 28 of 28)

Pages

document
Rijpstra, A. (author), Breuning-Boers, J.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2009. Vanaf 1-1-2007 is de screening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen (AGS, CH en PKU), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen.
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Rijpstra, A. (author)
report 2011
document
Rijpstra, A. (author), Breuning-Broers, J.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2009. Vanaf 1-1-2007 is de screening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen (AGS, CH en PKU), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen.
report 2011
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Rijpstra, A. (author)
report 2011
document
Kauffman-de Boer, M.A. (author), de Ridder-Sluiter, J.G. (author), Schuitema, T. (author), Uilenburg, N. (author), Vinks, E. (author), van der Ploeg, K. (author), Lanting, C. (author), Oudshoorn, K. (author), Verkerk, P.H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De afgelopen jaren hebben er op verschillende plaatsen in Nederland sfudies plaatsgevonden in het kader van de neonatale gehoorscreening. In de eerste studies is onderzocht of de neonatale gehoorscreening in de Nederlandse setting binnen de IGZ haalbaar is. Vervolgens is er een modelberekening gemaakt om de kosteneffectiviteit van verschillende...
bookPart 2001
document
Ploeg, C.P.B. (author), Oudshoorn, C.G.M. (author), de Ridder-Sluiter, J.G. (author), Kauffman-de Boer, M.A. (author), Verkerk, P.H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Elk jaar worden ongeveer 200 kinderen geboren met een aangeboren perceptief gehoorverlies van 40 dB of hoger aan het beste oor in Nederland. Er zijn sterke aanwijzingen dat vroegtijdige rehabititatie leidt tot een betere taal- en spraakvaardigheid. Bij voorkeur zou de rehabilitatie al voor de leeftijd van 6 maanden gestart moeten zijn. Met de...
bookPart 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), den Ouden, A.L. (author), Dorrepaal, C.A. (author)
report 1997
document
Herngreen, W.P. (author), Reerink, J.D. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Ruys, J.H. (author)
article 1993
Searched for: subject%3A%22Neonatale%22
(21 - 28 of 28)

Pages