Searched for: subject%3A%22Nationale%255C%2Bstatistieken%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author)
Bij een arbeidsongeval wordt vaak alleen gedacht aan lichamelijk letsel, maar arbeidsongevallen kunnen ook geestelijke schade tot gevolg hebben. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is voor het eerst in Nederland expliciet gevraagd naar geestelijke schade als gevolg van een arbeidsongeval. De NEA sluit hiermee aan bij de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author)
TNO Arbeid en de stichting Consument en Veiligheid zijn verantwoordelijk voor de publicatie van de Monitor Arbeidsongevallen. Uit de onlangs verschenen versie over de periode 2003 blijkt dat zowel het aantal arbeidsongevallen met verzuim als het aantal ongevallen met ziekenhuisopname gedaald is. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen over deze...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Uit het Permanente Onderzoek van de Leef Situatie-onderzoek (POLS) door het CBS blijkt dat ziekteverzuim met bijna alle onderscheiden risicofactoren samenhangt en dus door aanpak hiervan teruggedrongen kan worden. De belangrijkste risicofactoren blijken echter lichamelijke belasting en autonomie in het werk. Verzuim door tijds-/werkdruk kan (o.a...
book 2001
document
Backbier, E. (author), Braam, E. (author), Gründemann, R. (author), Hoffius, R. (author), Simons, J. (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het kalenderjaar 1998. Het rapport is echter grotendeels gelijk aan vorig jaar verschenen technische rapport over het onderzoek naar...
book 2000
document
Reijenga, F.A. (author), Andriessen, S. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de sector zorg en welzijn heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar behoud van werk en reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten binnen de sector Welzijn en Jeugdhulpverlening. Hierin is speciaal aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden van geslaagd...
book 2000
document
Hoffius, R. (author), Touw, M. (author), Simons, J. (author), Gründemann, R. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het schooljaar 1996/97. Het rapport is echter grotendeels gelijk aan het in 1997 verschenen technische rapport over het onderzoek...
book 1998
document
TNO Voeding (author), Thissen, J. (author), Heederik, D.J.J. (author)
Uit buitenlandse research is een mogelijke inverse relatie tussen colon-kanker en lichamelijke (beroepsmatige) activiteit gebleken. Om deze mogelijkheid ook bij het Nederlandse cohortonderzoek te kunnen betrekken, werd de Landbouwuniversiteit Wageningen gevraagd om een overzicht te geven van de fysieke belasting voor alle CBS-beroepscodes. Dit...
report 1998
document
Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), Touw, M. (author), Knotter, M. (author), Klein Hesselink, J. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het schooljaar 1995/1996, maar zij vormen tevens een blauwdruk hoe in de komende jaren het onderzoek vormgegeven gaat worden. In dit...
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Miedema, H.S. (author)
Dit rapport geeft zowel een overzicht van het totale aantal reumapatiënten in Nederland en de kosten die daarmee gemoeid zijn, als van de verschillende groepen patiënten met chronische vormen van reuma die te onderscheiden zijn. Eerst wordt ingegaan op de definitie van (chronisch) reumatische aandoeningen, het totaal aantal patiënten in...
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P. (author), van Dormolen, M. (author), de Gier, E. (author), Kompier, M. (author), de Winter, R. (author)
This book is one result of a study commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions into national health and safety policies and strategies in thirteen member states of the European Union. The goal of the study was to produce an overview and assessment of the policies and strategies for improving...
book 1996
document
Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M. (author), van Dormolen, M. (author)
In opdracht van de ministeries SZW en WVC is door TNO Preventie en Gezondheid in samenwerking met de vakgroep Klinische- en Gezondheidspsychologie van de Rijksuniversiteit Leiden onderzoek gedaan naar oorzaken en gevolgen van werkdruk en stress bij jongere werknemers. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een literatuurstudie,...
article 1994
document
Klein Hesselink, D.J. (author), van den Berg, T.D.P.J. (author)
Het terugdringen van het ziekteverzuim staat in het bedrijfsleven volop in de belangstelling. Daarbij is het van belang dat ziekteverzuim bestreden wordt door zorgvuldig naar de oorzaken te kijken. Arbeidsongevallen vormen één van de oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit artikel gaat in op de vraag waarom het voor organisaties...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Veerman, T.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Verslag van een korte studie, die door het NIA en TNO-NIPG in onderlinge samenwerking is verricht naar de beschikbaarheid van statistische informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. De studie richt zich op enerzijds de mogelijkheden tot (en knelpunten rond) verbreding en verdieping van statistische informatie,...
book 1992
document
Klein Hesselink, D.J. (author), van Nieuwland, J. (author), van den Berg, T. (author)
In de jaren zeventig tot en met 1985 was een dalende tendens te zien in het aantal gerapporteerde arbeidsongevallen in Nederland. Na 1985 is er weer sprake van een lichte stijging. Dit artikel gaat allereerst in op arbeidsongevallen in Nederland in het algemeen. Vervolgens worden de verschillen tussen de standaardcijfers arbeidsongevallen van...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author)
This study provides an extended insight in the social security context of temporal and permanent work incapacity in six European countries : Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. It is primarily explorative and serves as a feasibility study for a quantative comparison across countries. The first part presents...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Verboon, F. (author)
Adequate and up to date information on working conditions is becoming more and more important in the EC Member States. Public authorities, employers (organizations), employees (labour unions), researchers and professionals show a growing awareness and need for continuous information. Not only changing technolo­gies and their consequences...
bookPart 1991
document
Smulders, P.G.W. (author), Bloemhoff, A. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Huijgen, F. (author)
Dit artikel geeft de resultaten weer van de scenariostudie 'Arbeid, gezondheid en welzijn in de toekomst' met betrekking tot het heden en het recente verleden. Stilgestaan wordt bij veranderingen in arbeid en bedrijf op macro-niveau, en bij ontwikkelingen aangaande de kwaliteit van de arbeid. Vervolgens wordt ingegaan op ontwikkelingen in de...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Verboon, F. (author)
This report contains the extensive descriptions of (some of) the monitoring systems on health and safety in use in the Benelux countries and Germany. The project of which this report is a part aimed at gathering information on monitoring systems throughout the EC member states.
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Verboon, F. (author)
In this Catalogue a number of systems or instruments for Monitoring Working Conditions and workers Health and Safety have been described. The general aim of the project was three-fold: - to obtain an overall assessment of the existing instruments for identifying risk factors and working conditions in general; - to contribute to the establishment...
book 1991
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit handboek probeert alles wat voor ziekteverzuimbeleid van belang is via een stappenplan te behandelen. Achtereenvolgens worden beschreven: een overzicht van definities, instanties, wetten, de belangrijkste verzuimcijfers en de bronnen daarvoor. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van organisatie-, werkplek- en persoonsgebonden factoren. Het...
book 1990
Searched for: subject%3A%22Nationale%255C%2Bstatistieken%22
(1 - 20 of 22)

Pages