Searched for: subject%3A%22NO%255C%2B%255C-%255C%2BNetworked%255C%2BOrganisations%22
(21 - 40 of 202)

Pages

document
Luiijf, H.A.M. (author), van Schie, T.C.C. (author), van Ruijven, T.W.J. (author)
The 2016 GPG [GM2016] outlined that Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) is a complex but important topic1 for nations. By nature, CIIP is a national security topic in the sense that failure, disruption or destruction of critical information infrastructures (CII) may cause serious impact to society, the economy, and the well...
report 2017
document
Kerstholt, J.H. (author), Duijnhoven, H.L. (author)
Burgers worden al enige tijd aangemoedigd om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid. Door een goede voorbereiding kunnen de negatieve gevolgen van een crisis – zoals een overstroming – verminderen. Maar waarom bereidt de ene burger zich wel voor en de andere niet?
article 2017
document
Ruijven, T. (author), Keijser, B. (author)
Dit whitepaper biedt achtergrondinformatie, good practices en een stappenplan voor het vergroten van cyber-ketenweerbaarheid en is bedoeld voor organisaties die onderdeel zijn van een keten en cybersecurity willen versterken. Cyber-ketenweerbaarheid betreft het vermogen van ketens om zich te beschermen tegen cyberdreigingen, te herstellen van...
other 2017
document
Stolk, D.J. (author), van der Lee, M.D.E. (author), Petiet, P.J. (author), Liedtke, C. (author), Lindner, R. (author), van Zetten, J. (author), Karppinen, A. (author), Anson, S. (author), Kroener, I. (author)
Standardisation is a powerful tool to achieve better interoperability. However, it needs to overcome a lack of interest and modest participation from stakeholders. Also, promising research results are not always used as the basis for new standards. The overall goal of ResiStand is to find new ways to improve the crisis management and disaster...
report 2017
document
Setola, R. (author), Luiijf, H.A.M. (author), Theocharidou, M. (author)
This chapter introduces the concept of Critical Infrastructure (CI). Although old civilisations had CI, the protection and resilience of CI has come to the fore again in the last two decades. The risk to society due to inadvertent and deliberate CI disruptions has largely increased due to interrelation, complexity, and dependencies of these...
conference paper 2016
document
Stolk, D. (author)
This report investigates the outlined research questions and synthesises findings in the form of a proposed framework for lessons learned management in crisis management. In addition, the report also starts the development of methods for the collection, analysis and dissemination of lessons.1 The main objective of this deliverable is to design a...
report 2016
document
Luiijf, H.A.M. (author), Steijn, W.M.P. (author)
De Arbeidsomstandighedenwet 1998 (*1) legt de werkgever en ook de werknemers een aantal eisen en verplichtingen op inzake de veiligheid van het werk en de zorg voor de gezondheid van de medewerkers. Maar is er wel rekening mee gehouden dat onbevoegden of malware digitaal gestuurde processen kunnen overnemen of verstoren en dat daarmee de...
article 2016
document
Luiijf, H.A.M. (author)
De rijksoverheid heeft begin september het cybersecuritybeeld Nederland 2016 uitgebracht. Cybercriminaliteit vormt volgens de overheid steeds meer een kwalitatief en kwantitatief groeiend probleem voor onze samenleving. Activiteiten van statelijke actoren zoals electronische spionage vormen een toenemend risico voor het bedrijfsleven en de...
article 2016
document
van den Brink, P.E. (author), Duijnhoven, H.L. (author), Kerstholt, J.H. (author), Neef, R.M. (author)
Burgers leveren steeds vaker een actieve bijdrage aan rampen en incidenten. Voor professionele hulpdiensten is dit best een hele uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat burgers een nuttige bijdrage leveren, maar zichzelf niet in gevaar brengen? En wie bepaalt wie wat of juist níet doet? Samenredzaamheid is het resultaat als we losse verbanden...
other 2016
document
van der Zee, S.C. (author), van der Kleij, R. (author), van Rest, J.H.C. (author), Bouma, H. (author)
Leugendetectie is een multidisciplinair onderzoeksveld dat zich op dit moment snel ontwikkelt dankzij technologische ontwikkelingen en interesse uit verschillende vakgebieden zoals informatica en behavioral economics. Door leugenonderzoekers wordt onder liegen verstaan het bewust creëren van een verkeerd beeld bij een ander, zonder waarschuwing...
article 2016
document
Luiijf, H.A.M. (author), Klaver, M.H.A. (author)
Nationale overheden maken zich zorgen over de cyberveiligheid van vitale infrastructuren [1]. Met specifieke wet- en regelgeving proberen de Verenigde Staten, de Europese Unie en ook
article 2016
document
Patsakis, C. (author), van Rest, J. (author), Chorás, M. (author), Bouroche, M. (author)
The continuous dependence on electronic media has radically changed our interactions, many of which are now performed online. In many occasions users need to authenticate to remote machines, but the hostile environment of the Internet may severely expose users and service providers. To counter these shortcomings, strong authentication is pushed...
conference paper 2016
document
van Rest, J.H.C. (author)
report 2016
document
Luiijf, H.A.M. (author)
bookPart 2016
document
Duijnhoven, H.L. (author), Neef, R.M. (author)
This chapter discusses the complex challenge of dealing with diverging threats in our contemporary hyper-connected society. In recent decades, resilience has become a key notion that has been adopted by policy-makers and academia to embrace the changing risk our society faces. Yet the traditional, modernist rational logic that dominates...
bookPart 2016
document
Sullivan, D. (author), Luiijf, H.A.M. (author), Colbert, E.J.M. (author)
bookPart 2016
document
Luiijf, H.A.M. (author)
bookPart 2016
document
Kiel, J. (author), Petiet, P.J. (author), Nieuwenhuis, A. (author), Peters, T. (author), van Ruiten, K. (author)
Resilience of critical transport infrastructure to extreme weather events, such as heavy rainfall, drought or icing, is one of the most demanding challenges for both government and society. Extreme weather is a phenomenon that causes threats to the well-functioning of the infrastructure. The impacts of various levels of extreme weather on the...
conference paper 2016
document
Rijken, M. (author), Streefkerk, J.W. (author), Huis in 't Veld, M.A.A. (author), Pieneman, R.B.J. (author), van Buul-Besseling, K. (author), Neef, R.M. (author)
This document describes a method to support local implementations of COBACORE project results and similar innovations for civilian-professional collaboration. The method highlights critical factors of concern and facilitates the development of a bespoke implementation in co-creation with local stakeholders. The method follows a multi-phase...
report 2016
document
Luiijf, H.A.M. (author), van Schie, T.C.C. (author), van Ruijven, T.W.J. (author), Huistra, A.W.W. (author)
Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) is a complex but important topic for nations. Nations at large critically depend on Critical Infrastructure (CI) services such as energy supply, telecommunications, financial systems, drinking water, and governmental services. Critical Infrastructures (CI) are defined as: “Those...
report 2016
Searched for: subject%3A%22NO%255C%2B%255C-%255C%2BNetworked%255C%2BOrganisations%22
(21 - 40 of 202)

Pages