Searched for: subject%3A%22Mutagenese%22
(1 - 4 of 4)
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
Visser, R. (author)
De Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS) is een blauwdruk voor het stoffenbeleid van het ministerie van VROM. Het beleid is er op gericht meer informatie te verzamelen over gevaarlijke stoffen. De uitgangspunten van de nota zijn: eigen verantwoordelijkheid; voorzorg; openbaarheid; en het nemen van kwalitatief goede maatrgelen om negatieve...
article 2003
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Wilmer, J.W.G.M. (author), Woutersen, R.A. (author), Appeldam, L.M. (author)
A subchronic (13-week) inhalation toxicity study with formaldehyde was carried out in male rats. The aim of the study was to find out whether excursions of the exposure by a factor 2, under conditions of concentration x time is constant, visibly affect the cytotoxic action of formaldehyde on the nasal epithelium. It was concluded that under the...
book 1987
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Jansen, J.D. (author), Lohman, P.H.M. (author), Berends, F. (author)
Deze literatuurstudie biedt een overzicht van methoden, die nu reeds voorhanden of in ontwikkeling zijn, om blootstelling aan DNA beschadigende stoffen bij werknemers op te kunnen sporen. De blootstelling aan mutagene of carcinogene stoffen wordt d.m.v. biological monitoring nagegaan. Development of methods for estimating exposure to mutagenic...
book 1985
Searched for: subject%3A%22Mutagenese%22
(1 - 4 of 4)