Searched for: subject:"Monitoring"
(561 - 573 of 573)

Pages

document
van Delft, J.H.M. (author), van den Ende, A.M.C. (author), Keizer, H.J. (author), Ouwerkerk, J. (author), Baan, R.A. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
An ELISA method was used to determine N7-methylguanine (N7-MeGua) adducts in DNA of white blood cells from cancer patients treated with the methylating antitumor drug dacarbazine by i.v. administration. From four patients who received dacarbazine only, at dosages of 250, 400 or 800 mg/m2, the blood samples were collected before and several days...
article 1992
document
Brouwer, D.H. (author), Brouwer, E.J. (author), de Vreede, J.A.F. (author), van Welie, R.T.H. (author), Vermeulen, N.P.E. (author), van Hemmen, J.J. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
Respiratory occupational exposure to the Z- and E-isomers of 1,3-dichloropropene (DCP) of twelve commercial applicators was assessed. The time-weighted average (TWA) concentrations of DCP ranged from 1.9 to 18.9 mg/m3. On 30% of the observed working days the Dutch occupational exposure limit of 5 mg/m3 was exceeded. Short-term exposure levels...
article 1991
document
Draaisma, D. (author)
This paper describes the conceptual and methodological framework for research project on the quality of occupational health care (OHC) in The Netherlands. Before going into the main subject, the paper starts by giving some background information on OHC in The Netherlands. This information can be divided into three parts: first, some facts about...
bookPart 1991
document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), Hoolboom, H. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
In 1988 a research project in the field of the pre-employment medical examinations was initiated and subsidized by The Netherlands Ministry of Social Affairs and Employment. The main reason for carrying out this project was the expressed interest of The Netherlands government in the use and effectiveness of the pre-employment medical...
bookPart 1991
document
Pennekamp, E. (author)
Verslag van een onderzoek door de Wetenschapswinkel Leiden naar de relatie tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt en het optreden van gezondheidsklachten. In dit onderzoek zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor effecten op het zenuwstelsel en enkele psychologische functies zoals reactiesnelheid en patroonvergelijking....
article 1990
document
Herngreen, W.P. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Door gebruik te maken van gegevens uit de jeugdgezondheidszorg kan aanvulling van de informatie over de gezondheidstoestand van de bevolking warden verkregen. Een dergelijke opzet past in de beleidsintenties van de overheid, zoals beschreven in de Nota 2000. Een aantal diensten voor jeugdgezondheidszorg, geselecteerd naar demografische kenmerken...
article 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Prins Maurits Laboratorium TNO (author)
De projecten die in opdracht van het DGA worden uitgevoerd zijn ingedeeld in 5 categorieën : desk-research, waaronder gerekend worden de literatuurstudies en adviezen ; onderzoek naar blootstelling aan toxische stoffen en naar gezondheidseffecten met als belangrijkste elementen de humane biologische monitoring, de surveys, de effecten van...
report 1985
document
Jansen, J.D. (author), Lohman, P.H.M. (author), Berends, F. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
Deze literatuurstudie biedt een overzicht van methoden, die nu reeds voorhanden of in ontwikkeling zijn, om blootstelling aan DNA beschadigende stoffen bij werknemers op te kunnen sporen. De blootstelling aan mutagene of carcinogene stoffen wordt d.m.v. biological monitoring nagegaan. Development of methods for estimating exposure to mutagenic...
book 1985
document
Bruinsma, A.J.A. (author), van Zuylen, P. (author), Lamberts, C.W. (author), de Krijger, A.J.T. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH Fysisch Laboratorium TNO (author)
A method is demonstrated for monitoring the structural integrity of large structures, using an optical fibre. The strain distribution along the structure is monitored by measuring the attentuation of light along the length of the fibre.
conference paper 1984
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Opgenomen is een kort overzicht van de werkzaamheden in 1982, alsmede werkplannen voor de toekomst van een aantal TNO en universitaire instituten, die onderzoek verrichten onder auspiciën van de Medische Dienst van DGA. Onderzoeksprojecten (m.n. op het terrein van monitoring van blootstelling aan toxische stoffen, effecten van geluid en methode ...
book 1984
document
van der Beek, E.J. (author), Wedel, M. (author), van de Zedde, A. (author), Bovens, M. (author), Leep, B.J. (author), Hermus, R.J.J. (author), Schouten, J.A. (author), van der Veen, E.A. (author), Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author)
Twenty seven male patients, with Type-I diabetes mellitus were studied, all from the Outpatient Clinic of the Department of Internal Medicine, the Free University Hospital, Amsterdam. In comparison with healthy subjects and as regards age, total cholesterol and LDL-cholesterol levels were within normal limits, although HDL-cholesterol and...
article 1984
document
Guicherit, R. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
report 1975
document
Chemisch laboratorium TNO (author)
book 1973
Searched for: subject:"Monitoring"
(561 - 573 of 573)

Pages