Searched for: subject%3A%22Monitoring%22
(1 - 20 of 60)

Pages

document
Wins, S. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Verkerk, P.H. (author)
The Newborn Blood Spot screening programme (NBS) was introduced in the Netherlands in 1974. The programme is coordinated by the Centre for Population Screening (CvB) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The aim of the NBS is the early detection of a number of serious congenital diseases in newborns. Children...
report 2021
document
Dhondt, S. (author), Eekhout, I. (author), Kraan, K, (author), Goudswaard, A. (author), Zoomer, T. (author)
Frey & Osborne (2013/17) developed a method to estimate the automation probability of occupations. With this method, they predict which occupations will grow and/or disappear in the long run. The question is how the predictive value of this method compares to two other methods: the Labouring Capacity Index (Pfeiffer & Suphan, 2015) and the MST...
report 2021
document
Wins, S.I. (author), Verkerk, P.H. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
De neonatale hielprikscreening (NHS) is in 1974 in Nederland ingevoerd en wordt gecoördineerd door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Het doel van de neonatale hielprikscreening is het vroegtijdig opsporen van een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen. Als deze vroeg worden ontdekt, kan door tijdige...
report 2021
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Oomen, P.J. (author)
In opdracht van het RIVM-CvB monitort TNO jaarlijks de uitvoering van het PSIEprogramma. Het RIVM-CvB heeft TNO verzocht een datavalidatieprotocol te maken waarin de werkwijze is beschreven die voor de monitor over 2019 is gebruikt. In dit datavalidatieprotocol wordt de werkwijze beschreven die TNO hanteert bij de controle en verwerking van de...
report 2021
document
Wins, S. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Verkerk, P.H. (author)
De Neonatale Hielprik Screening (NHS) is in 1974 in Nederland ingevoerd en wordt gecoördineerd door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Het doel van de neonatale hielprikscreening is het vroegtijdig opsporen van een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen. Als deze vroeg worden ontdekt, kan door tijdige...
report 2020
document
Verbiest, S.E. (author), van den Bergh, R. (author), Kranenborg, K. (author), van de Ven, H. (author), Hummel, L. (author)
Dit rapport toont de geleerde lessen van kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling van een passend monitorinstrument om de kwaliteit van arbeid van platformwerkers in Nederland breed in beeld te brengen. Platforms kunnen worden beschouwd als marktplaatsen die transacties tussen kopers en verkopers faciliteren (SER, 2015). Er zijn altijd...
report 2020
document
Venema, A. (author)
report 2019
document
Grevinga, M. (author), Schönbeck, Y. (author), Hindori-Mohangoo, A.D. (author), Reijnders, M.E.B. (author), Detmar, S.B. (author)
In opdracht van en gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dit rapport over de prevalentie van aangeboren afwijkingen in Nederland over de periode 2010-2016 uitgebracht. Het is van belang om de prevalentie van de aangeboren afwijkingen te monitoren, omdat het ontstaan van aangeboren afwijkingen samenhangt met...
report 2018
document
Otjes, R.P. (author), Weijers, E.P. (author), Klymko, T. (author), van Dinther, D. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In Eindhoven wordt op een groot aantal locaties de luchtkwaliteit gemeten met sensorsystemen die door ECN ontwikkeld zijn. Tezamen vormen deze systemen het Innovatie Lucht Meetnet (ILM). Het meetnet is gestart in 2014 en de afgelopen jaren zijn aantallen stations en te bemeten componenten verder uitgebreid. De belangrijkste componenten die nu...
report 2017
document
Mielby, S. (author), Eriksson, I. (author), Campbell, D. (author), de Beer, J. (author), Bonsor, H. (author), le Guern, C. (author), van der Kroft, R.A.A. (author), Lawrence, D. (author), Ryzynski, G. (author), Schokker, J. (author), Watson, C. (author)
The subsurface is an important constituent of the physical environment of cities. We live on top of it; building and construction have to deal with the structure and properties of the subsurface, and occasionally with the hazards it presents; and we benefit from, and in some cases are dependent, on many of its ecosystem services. Cities not only...
report 2017
document
Wiersema, J.H. (author), van den Berg, W. (author)
De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op rangeerterreinen kan bij calamiteiten gevaar opleveren voor omwonenden en hulpverleners. ProRail beheert deze rangeerterreinen en heeft met vervoerders procedures opgesteld om de informatie over gevaarlijke stoffen in treinen te verzamelen. In de praktijk lijken deze procedures nog te weinig informatie...
report 2016
document
Smulders, A.C.M. (author), Oosterheert, L. (author), ten Hove, R.H. (author), Adriaanse, J. (author)
report 2016
document
Holtzer, A.C.G. (author), van der Giessen, A.M. (author), Djurica, M. (author), Gruber, G. (author), Krengel, M. (author), Kokkinos, P. (author), Varvarigos, M. (author), Prusa, J. (author), Schulting, H.W. (author), Holzmann-Kaiser, U. (author), Schmoll, C. (author), Hatzakis, I. (author), da Silva, F.M. (author), Reymund, A. (author), Strebler, R. (author), Moreno, J.J.R. (author), Munoz, C.G. (author), Gheorghe, G. (author), Nikolopoulos, V. (author), Mavridis, T. (author), Bektas, O. (author), Yuce, E. (author), Volk, M. (author), Sterle, J. (author), Skarmeta, A. (author)
This deliverable D5.3 presents the GEN6 Final Measurement. It describes the outputs, outcomes and impact of the GEN6 project, based on other project deliverables inputs of the pilot leaders of the active GEN6 pilots and the individual consortium partners. The final measurement aims to show the amount of achievements within GEN6 and spill-over of...
report 2015
document
van Sark, W. (author), Kausika, B.B. (author), Siebenga, B. (author), Hermans, P. (author), Folkerts, W. (author)
ASM-1 (Advanced Solar Monitoring) aims to deal with problems and opportunities arising in the PV market with the help of “Big Data”. Among these, the need for balancing demand and supply on a local and/or regional scale and the design of the right investment program for the electricity grid infrastructure advanced forecasting of future new...
report 2015
document
Holtzer, A.C.G. (author), van der Giessen, A.M.D. (author), Djurica, M. (author)
This deliverable D5.22 presents the GEN6 check-up measurement. It describes the most prominent outcomes of the GEN6 project up to this point in time. The check-up measurement helps to focus the monitoring towards the most relevant achievements of the project, such that an efficient and well-targeted final, overall, measurement can take place at...
report 2015
document
Venema, A. (author), de Vroome, E. (author)
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden verrijkt met CAO-registraties. TNO heeft de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uitgebreid met cao-informatie, door koppeling van de enquête met Loonaangiftebestanden. Hierdoor wordt het inzichtelijk onder welke cao NEA-deelnemers vallen. De toevoeging van de cao-code maakt het mogelijk om NEA...
report 2014
document
Oeij, P.R.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Kraan, K.O. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
In het kader van het bedrijfslevenbeleid, opgesteld in februari 2011, van het (toenmalige) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, is sprake van het gericht investeren in negen topsectoren van onze economie met als doel knelpunten aanpakken die de groei van deze sectoren belemmeren. Met deze aanpak hoopt het kabinet dat...
report 2014
document
Hooftman, W.E. (author), de Jong, T. (author), Vos, F.S.M. (author)
In deze rapportage geven een overzicht van de monitoractiviteiten binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan in 2014. Voor een betere aansturing zijn in 2014 de netwerkactiviteiten van het NIPlan afgesplits van de isntrumentontwikkeling en het onderzoek. Het label voor de netwerkactiviteiten is veranderd in National Platform Duurzame Inzetn...
report 2014
document
Schokker, D.F. (author), Keer, M. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
Het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG)is erop gericht duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen beleid, onderzoek en praktijk (BOP) met als doel de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg te verhogen. In de eerste fase van het programma (2005-2008) zijn negen AWPG’s ontstaan. In het kader van een brede...
report 2013
document
Schilling, S. (author), Gruhlke, A. (author), Sander, K. (author), Derksen, G.B. (author)
The European Union has committed itself to a 20% reduction of its greenhouse gas (GHG) emissions, and of 30% in case other major economies make comparable efforts. Transport is one of the main emitting sectors, and the only one that continues to grow substantially. Road transport is responsible for the majority of the overall transport emissions...
report 2013
Searched for: subject%3A%22Monitoring%22
(1 - 20 of 60)

Pages