Searched for: subject%3A%22Modellenonderzoek%22
(1 - 20 of 44)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), van Eijk, V. (author), Kuiper, J. (author), Drupsteen, L. (author), Giesbertz, P. (author), Bloemhoff, A. (author), Brinkhuis, B. (author), Jansen, W. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project moest inzicht geven in de meest voorkomende oorzaken en...
report 2008
document
Smulders, P. (author), van Ruysseveldt, J. (author)
Een intrinsieke arbeidsoriëntatie betekent dat een werknemer veel belang hecht aan de inhoudelijke aspecten van werk: zelfstandigheid, uitdaging en de mogelijkheden tot zelfontplooiing. De vraag is of intrinsieke arbeidsoriëntatie als persoonsgebonden hulpbron een rol speelt in het uitputtingsproces. Om die vraag te beantwoorden is een...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Marquart, H. (author), Heussen, H. (author), le Feber, M. (author), Noy, D. (author), Tielemans, E (author), Schinkel, J. (author), West, J. (author), van der Schaaf, D. (author)
In the scope of a Dutch programme to reinforce the working conditions policy on hazardous substances, an internet-based tool was developed to help small- and medium-sized companies to handle hazardous substances with more care. The heart of this tool, called the Stoffenmanager, is a risk banding scheme. It combines a hazard banding scheme...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B.M. (author), Eysink, P.E.D. (author), van Gool, C.H. (author), Gommer, A.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Hoeymans, N. (author)
Ongunstige arbeidsomstandigheden veroorzaken twee tot vier procent van de totale ziektelast in Nederland. Hoge werkdruk, blootstelling aan schadelijke stoffen (inclusief passief roken) en beeldschermwerk zijn de ongunstigste arbeidsomstandigheden. Zij zorgen voor veel ziektelast door burn-out, de chronische luchtwegaandoening COPD, longkanker en...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Looze, M.P. (author), Oeij, P.R.A. (author), Blok, M.M. (author), Groenesteijn, L. (author)
Het streven naar een hogere arbeidsparticipatie van oudere werknemers wordt belemmerd door een hardnekkige (negatieve) beeldvorming over hen: men heeft grote twijfels over hun prestatievermogen, dit geldt voor zowel kenniswerk als fysiek zwaar werk. In dit artikel, wordt aan de hand van de literatuur, de relatie tussen leeftijd en...
article 2007
document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Molenbroek, J.F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Ergonomics sometimes has a negative connotation, as it is seen to be connected to illness or guidelines that limit innovations. This paper is focused on the positive aspects of ergonomics in improvement of the working environment. It consists of a part that studies the literature on success factors in the process towards higher productivity and...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Niftrik, M. (author), Marquart, H. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht TNO de mogelijkheden en onmogelijkheden van classificatiesystemen waarmee blootstellingrisico's van gevaarlijke stoffen kunnen worden vergeleken. SZW wil in het kader van het beleidsprogramma Versterking Arbobeleid Stoffen (VASt) een pilot uitvoeren met de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Taris, T.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Dikkers, J.S.E. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
Objectives: The present study was designed to investigate the causal relationships between (time- and strain-based) work-home interference and employee health. The effort-recovery theory provided the theoretical basis for this study. Methods: Two-phase longitudinal data (with a 1-ye ar time lag) were gathered from 730 Dutch police officers to...
article 2005
document
de Lange, A.H. (author), Taris, T.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives: The number of longitudinal studies reporting evidence for reversed effects of strain on work is growing, but evidence regarding the mechanisms underlying such effects is scarce. In this study, earlier longitudinal findings were reviewed, and the following four mechanisms for reversed effects were proposed that reflect within-person...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Leede, J. (author), Looise, J.K. (author)
In dit artikel worden de verbanden onderzocht tussen innovatiemanagement en human resource management. Over beide concepten is al veel nagedacht en geschreven, maar in hun ondelinge samenhang is er nog geen geschikt conceptueel raamwerk voorhanden. Het doel van de auteurs is om in enkele stappen zo'n geintegreerd raamwerk te ontwikkelen. Hun...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Molen, H.F. (author), Sluiter, J.K. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Vink, P. (author), van Duivenbooden, C. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
The aim of this research was to explore the necessary steps to define the implementation of interventions aimed at reducing physical work demands due to manual materials handling in the construction industry. A theoretical structured framework of six steps is outlined as a method for developing the implementation of interventions. In this...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author)
Starting from June 1st 2004, the Advisory Council on Dangerous Substances (Adviesraad Gevaarlijke Stoffen - AGS) was installed by the Cabinet. At the same time the Committee for the Prevention of Disasters (Commissie voor de Preventie van Rampen-CPR) was abolished. CPR issued several publications, the so-called CPR-guidelines (CPR-richtlijnen),...
report 2005
document
van Hemmen, J.J. (author)
Dermal exposure to industrial chemicals during work is of major concern in the risk assessment of chemicals. Current approaches in procedures for European legislation are not based on experimental data of dermal exposure in the workplace because they are lacking. A project was funded to overcome this problem. In this paper an overview is given...
article 2005
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Tielemans, E. (author), Heederik, D. (author), Kromhout, H. (author), van Hemmen, J. (author), Meijster, T. (author), Fransman, W. (author), Spaan, S. (author)
Dit artikel beschrijft een benadering om op branche niveau trends in blootstelling aan chemische en biologische agentia te onderzoeken. Hiervoor is de internationale literatuur over blootstellingstrends geïntentariseerd en beschreven. Hierbij is gebleken dat blootstellingsveranderingen in verschillende industrieën zijn onderzocht. Deze zijn...
article 2004
document
Brenninkmeijer, V. (author), van Yperen, N. (author)
When conducting research on burnout, it may be difficult to decide whether one should report results separately for each burnout dimension or whether one should combine the dimensions. Although the multidimensionality of the burnout concept is widely acknowledged, for research purposes it is sometimes convenient to regard burnout as a...
article 2003
document
de Vries, S. (author), Wortel, E. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resource Management (HRM) probeert een balans te bereiken tussen organisatiebelangen en belangen van medewerkers. Een goed ontwikkeld HRM leidt tot goede organisatieresultaten. Daarom is het een belangrijk managementinstrument voor zowel HR-adviseurs als lijnmanagers. In dit boek wordt van de belangrijkste HRM-instrumenten aangegeven wat...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P. (author)
A pilot study carried out by the European Agency for Safety and Health at Work in 1998-2000 on the 'State of occupational safety and health in the European Union' took a first step towards the development of a system for monitoring occupational safety and health (OSH) in the European Union. As a follow-up to this work, the Agency commissioned...
book 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Clarenbeek, J.F. (author), van Dalen, E.J. (author), Goudswaard, A. (author), de Groot, M. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Osinga, D. (author)
Deze literatuurstudie geeft een overzicht en analyse van Nederlandstalige en Engelstalige literatuur en kennis over ‘virtualisering van organisaties’ en maakt onderdeel uit van het doelfinancieringsproject 'Virtualisering van Organisaties’. De studie vormt de basis voor begripsvorming en verdere uitwerking en toepassing van het begrip ...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Nelemans, R. (author), Wiezer, N. (author), Vaas, F. (author), Gort, J. (author), Groeneweg, J. (author)
Work related stress is an important causes of disability and absenteeism. TNO Work and Employment has developed an instrument, called Tripod Sigma, that identifies risks to work stress and provides tools for remedying these risks. The Tripod Sigma model is developed analogous to the Tripod philosophy which Shell has initiated to identify and...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Overbosch, H. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The theme of this paper is about costs and benefits of design for all. The...
conference paper 2003
Searched for: subject%3A%22Modellenonderzoek%22
(1 - 20 of 44)

Pages