Searched for: subject%3A%22Modellen%22
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Koopmans, L. (author), Graafland, M. (author)
public lecture 2022
document
Vente, E. (author), Lubeck, A. (author), Bos, J.E. (author)
In het decembernummer van TIG (2021) hebben we het beeld van de oculo-vestibulaire dysregulatie geschetst en de wijze waarop we het kunnen herkennen. Met een gerichte anamnese en enkele eenvoudige testen is het mogelijk om gericht te verwijzen. Een dergelijke patiënt kan vaak erg gebaat zijn met een prismabril volgens de principes van Utermöhlen...
article 2022
document
Koopmans, L. (author)
Het ondersteunen en stimuleren van leren en innoveren van werkenden, vanuit de organisatie is een integrale uitdaging waarbij vele aspecten van de organisatie van invloed zijn. Om meer inzicht te krijgen in het bevorderen van lerend en innovatief gedrag heeft TNO een model ontwikkeld, waarin de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel...
public lecture 2021
document
Vos, M. (author), Roelse, V. (author), Koopmans, L. (author), van der Torre, W. (author), Xavier, M. (author), van der Horst, A. (author), van Nispen, I. (author), Sanders, J. (author)
De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben grote impact op het werk. Taken en functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben grote impact op de inhoud van werk, bedrijfsprocessen en businessmodellen. Het is daarom belangrijk dat...
article 2021
document
Hooijer, C.L.A. (author)
Climate change and the predicted scarcity of materials are challenging society to build a circular economy that takes into account CO2 emission neutrality, efficient energy use and the recycling of materials. This paper describes the goals, means and a roadmap required to achieve this for the Dutch technology manufacturing industry, its supply...
book 2021
document
Hooijer, C.L.A. (author)
In this paper, we look back on our era from the vantage point of 2050. And we learn how to use digitalisation to achieve a sustainable society and circular economy. This document describes the goals, resources and a roadmap required to achieve this for the Dutch manufacturing industry. Smaller and flexible factories will operate in close...
book 2021
document
van Dam, L.M.C. (author), In der Maur, M. (author), Willemsen, J. (author)
LEESWIJZER. Digitalisering en het gebruik van (nieuwe) technologie hebben veel invloed op de kwantiteit en kwaliteit van werk, ook in Nederland (WRR, 2020; SER, 2016). Technologische vernieuwing is een groot thema en kan gezien worden als een disruptor of verstoorder op het gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden – een game changer – zoals...
report 2021
document
Lerende en innovatieve organisaties zijn zo ingericht dat ze proactief kunnen inspelen op veranderende omstandigheden (zoals technologische ontwikkelingen) en voorop lopen met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe innovaties. Tegelijkertijd bieden ze leerrijke werkomgevingen aan werkenden zodat die zichzelf continu ontwikkelen en bevlogen,...
other 2020
document
Hulsegge, G. (author), Otten, W. (author), van den Ven, H.A. (author), van den Tooren, M. (author), Putnik, K. (author), Blonk, R.W.B. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Welke factoren beïnvloeden werkgevers om personen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen en te houden? Deze vraag staat centraal in dit rapport waar we de ontwikkeling van het Integratieve GedragsModel toegepast op Inclusief Werkgeversgedrag (IGM-IW) beschrijven en uiteenzetten hoe we de concepten in dit model meetbaar hebben gemaakt in de...
report 2020
document
van der Torre, W. (author), Verbiest, S. (author), Preenen, P. (author), Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author), van den Tooren, M. (author)
Door snelle technologische ontwikkelingen worden innovatie en ‘leven lang ontwikkelen’ steeds urgenter. Om meer inzicht te krijgen in het bevorderen van innovatief en lerend gedrag in organisaties hebben we een theoretisch model ontwikkeld waarin de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel) leren en (sociale) innovatie zijn opgenomen....
article 2020
document
Hilhorst, D. (author), Jans, S. (author), Rising, S. (author), Rijnders, M. (author)
book 2020
document
Verheij, F. (author), Menkveld, M. (author), Usmani, O. (author)
De salderingsregeling levert een positieve bijdrage aan het snelgroeiend aantal huishoudens en eigenaren van utiliteitsgebouwen die investeren in zonnepanelen. Vanwege de kostendalingen van de laatste jaren is er minder stimulering nodig om de investering rendabel te maken. Het kabinet heeft in april 2019 besloten de salderingsregeling vanaf 1...
report 2020
document
van Eijk, E. (author)
Significance B.V. en Demis hebben van Rijkswaterstaat en het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) de opdracht gekregen om een nieuw voertuigbezitsmodel voor Nederland te ontwikkelen. Het doel van deze opdracht is om een stabiel en transparant model te ontwikkelen, dat de invloed op omvang en samenstelling van het personenautopark in Nederland...
report 2020
document
Konings, C.J. (author)
article 2019
document
van der Torre, W. (author), Verbiest, S.E. (author), Preenen, P.T.Y. (author), van den Tooren, M. (author), van den Bergh, R. (author), Koopmans, L. (author)
Met deze rapportage willen we concreet handen en voeten geven aan leven lang ontwikkelen (en dan met name informeel leren) en tegelijkertijd bijdragen aan het creëren van innovatieve organisaties waarbij alle medewerkers betrokken zijn bij vernieuwing en verbetering. Daarvoor ontwikkelen we een integraal model op basis van relevante inzichten en...
report 2019
document
Kooter, I.M. (author), Grollers-Mulderij, M. (author), Duistermaat, E. (author), Kuper, C.F. (author)
Mucilair 3D bronchial airway models, cultured at an air-liquid interface, were exposed to aerosols of copper oxide (CuO) nanoparticles in Vitrocell air exposure modules. Four cell donors, four exposure modules and four exposure concentrations were varied within four different exposure sessions using a statistical experimental design called a...
article 2017
document
Hazelzet, A.M. (author), Putnik, K. (author), Otten, W. (author), Goudswaard, A. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Onder inclusief werkgeverschap verstaan we in dit rapport het in dienst hebben of aannemen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel onderzoek gedaan naar afzonderlijke factoren die samenhangen met het al dan niet in dienst nemen van kwetsbare groepen. We missen echter een samenhangend denkmodel dat een meer integraal inzicht...
report 2017
document
Plochg, T, (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Wigersma, L. (author)
Het huidige zorg- en verdienmodel is hoofdzakelijk gebaseerd op het leveren van curatieve zorg. Dat model is dringend aan vernieuwing toe. Want de kosten voor zorg blijven maar stijgen en beslaan momenteel al meer dan een kwart van de overheidsbegroting. Dit zorgstelsel kan en zal de samenleving zo niet handhaven. Want het is niet in staat de...
conference paper 2017
document
van der Beek, D. (author)
SafeSmart™ is een model dat risicofactoren voor een bepaald scenario in kaart brengt en modelleert, zodat bedrijven effectievere beheersmaatregelen kunnen nemen. Wij hebben dit model ontwikkeld voor een veiligheidsrisico in havens: het overvullen van een opslagtank. In de toekomst kunnen we SafeSmart ontwikkelen voor allerlei veiligheidsrisico’s...
other 2016
document
Jansen, B.I. (author)
report 2016
Searched for: subject%3A%22Modellen%22
(1 - 20 of 32)

Pages