Searched for: subject%3A%22Mobility%255C%2B%2526%255C%2BLogistics%22
(1 - 20 of 520)

Pages

document
Mehrabani, B.B. (author), Erdmann, J. (author), Sgambi, L. (author), Snelder, M. (author)
One of the potential capabilities of Connected and Autonomous Vehicles (CAVs) is that they can have different route choice behavior and driving behavior compared with human Driven Vehicles (HDVs). This will lead to mixed traffic flow with multiple classes of route choice behavior. Therefore, it is crucial to solve the multiclass Traffic...
conference paper 2023
document
Snelder, M. (author), Smit, S. (author), Schadd, M. (author), Walraven, E. (author)
Network design problems such as the optimization of road capacities, public transport lines and frequencies, mobility hub locations, shared mobility services and traffic signal settings have been extensively studied in literature using sequential bi-level optimization. However, due to the computational burden, the design and response spaces that...
conference paper 2023
document
Zhou, H. (author), Dorsman, J.L. (author), Mandjes, M. (author), Snelder, M. (author)
Nowadays, many cities are intending to reduce the use of private vehicles. Governments are incorporating new mobility services and are adapting their parking policies to promote a more sustainable mobility, as both stra tegies are believed to have the potential to reduce private vehicle use. To understand the effects of these stra tegies, one...
article 2023
document
Zhou, H. (author), Dorsman, J.L. (author), Mandjes, M. (author), Snelder, M. (author)
Activity-based travel demand models provide a high level of detail when modeling complex travel behavior. Since stochastic simulation is used, however, this high level may induce large random fluctuations in the output, necessitating many model reruns to produce reliable output. This may become prohibitive in terms of computation time when...
article 2023
document
van 't Veer, R. (author), Annema, J.A. (author), Araghi, Y. (author), Homem de Almeida Correia, G. (author), van Wee, B. (author)
A restructuring of the current mobility and transportation system seems to be inescapable, as a result of the increasing urbanization and challenges regarding global sustainability. The concept of Mobility-as-a-Service (MaaS) is regarded by policy-makers as an answer to the needed change. Generally speaking, MaaS is an online platform that...
article 2023
document
Gerritse, E.J. (author), Harmsen, J. (author)
The maritime sector must do its part to limit global climate change caused by emission of greenhouse gases. The International Maritime Organization, in its 2018 Initial IMO GHG strategy, agreed to a 40% reduction of carbon intensity of international shipping by 2030 compared to 2008 levels [1]. The European Union sets ambitious greenhouse gas...
report 2023
document
Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
Vanwege de huidige stikstofproblematiek, klimaatdoelstellingen en gezondheidsdoelstellingen is er in de bouwsector een snelle reductie van emissies gewenst. Dit rapport zoomt in op de uitstoot van (reactieve) stikstof in de woningbouw, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de uitstoot van alle mobiele werktuigen en de uitstoot van het...
report 2023
document
van Mensch, P. (author)
Vanwege de huidige stikstofproblematiek, maar ook vanwege de klimaat- (Klimaatakkoord) en gezondheidsdoelstellingen (Schone Lucht Akkoord) is een snelle reductie van emissies door bouwmachines gewenst. Zonder controle en handhaving zal er echter een verschil zijn, of ontstaan, tussen van tevoren ingeschatte en daadwerkelijk optredende emissies....
report 2023
document
Visser, I. (author), Borgmann, K. (author), Ludema, M. (author), Vernooij, T. (author), Harmsen, J. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Rondaij, A. (author), Zubin, I. (author), de Jong, B.S. (author)
Port of Amsterdam, Gemeente Amsterdam en TNO hebben samengewerkt in het traject Amsterdam Vaart! om de verschuiving te ondersteunen van (bouw)logistiek van de weg naar het water in Amsterdam. In drie tranches zijn verschillende bouwprojecten en andere ladingstromen gemonitord en ondersteund. In deze periode is door bouwbedrijven, transporteurs...
report 2023
document
Meijr, L. (author), van Mensch, P. (author), Ligterink, N.E. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO gevraagd om een overzicht op te stellen van mogelijke stikstof reducerende maatregelen voor het wegverkeer en mobiele werktuigen. Het gaat hierbij om opties die op termijn van twee à drie jaar kunnen worden ingevoerd. In dit rapport worden deze opties kort beschreven, waarbij, waar...
report 2023
document
Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
Bij de beoordeling van de depositiebijdrage van projecten van Rijkswaterstaat worden, indien van toepassing, ook de stikstofemissies van activiteiten in de aanlegfase bepaald. In deze berekeningen vormen de mobiele werktuigen een belangrijke emissiebron van NOx (stikstofoxiden) en in mindere mate van NH3 (ammoniak). De emissies van mobiele...
report 2023
document
van Eijk, E. (author), Ligterink, N.E. (author), Geilenkirchen, G. (author), de Ruiter, J.M. (author), 't Hoen, M. (author)
TNO en het PBL stellen jaarlijks een set generieke emissiefactoren vast voor het wegverkeer in Nederland. Deze emissiefactoren geven voor verschillende combinaties van voertuigcategorie, wegtype en snelheidsregime de gemiddelde uitstoot van een aantal milieuverontreinigende stoffen per afgelegde voertuigkilometer voor een gemiddelde...
report 2023
document
Kin, B.D.W. (author), Rai, H.B. (author), Dablanc, L. (author), Quak, H.J. (author)
Cities all over the world are rethinking their mobility policies in light of environmental and quality of life objectives. As space is one of cities’ scarcest resources, mobility’s spatial footprint is increasingly scrutinized as externality to mitigate. Similar to passenger transport, goods transport is envisioned to shift towards efficient and...
article 2023
document
Fridell, E. (author), Verbeek, R.P. (author), Matthias, V. (author), Mellqvist, J. (author)
The SCIPPER project has studied and field tested methods for onboard and remote sensing of emissions from shipping with a number of methods as well as the impact of ship emissions on air quality using combinations of ship emissions modeling and air quality modeling. Possible future developments of shipping emissions were studied with respect to...
report 2023
document
Rondaij, A. (author), van Meijeren, J.C. (author), van Adrichem, M.P.H. (author), van Kempen, E.A. (author), de Jong, B.S. (author)
This study aims to evaluate the effectiveness of logistics measures in reducing CO2 and NOx emissions in the hinterland and continental freight sector in the Netherlands. To conduct this analysis, a case study was selected that focuses on the corridor Rotterdam-Venlo. The transportation on this corridor involves heavy duty road, inland shipping...
report 2023
document
Vermeulen, R.J. (author), Ligterink, N.E. (author)
report 2023
document
Vroom, G.Q. (author), de Ruiter, J.M. (author), Stelwagen, U. (author), Ligterink, N.E. (author), Verhagen, V.E. (author), Kranendonk, M.R. (author), Boukallouht, Y. (author), Spijker, S. (author), Elstgeest, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft TNO onderzoek verricht naar praktijkemissies van personenvoertuigen. Het eerste deel van het onderzoek was gericht op praktijkemissies van NOx, CO en NH3, in het bijzonder van benzinevoertuigen met een kilometerstand boven de 80.000 km. Praktijkemissies worden beïnvloed...
report 2023
document
Harmsen, J. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Fransen, R.W. (author), van Mensch, P. (author), Steinmetz, M.F.A. (author)
report 2023
document
Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Speelman, T. (author), Dowling, R.A. (author), Gerritse, E.J. (author)
The maritime sector must do its part to limit global climate change caused by emission of greenhouse gases. The International Maritime Organization, in its 2018 Initial IMO GHG strategy, agreed to a 40% reduction1 of carbon intensity of international shipping by 2030 compared to 2008 levels [1]. The European Union sets ambitious greenhouse gas...
report 2023
document
Araghi, Y. (author), Smit, C. (author)
Om het beoogde doel uit het Klimaatakkoord te halen, wordt de adoptie van elektrisch vervoer met beleid gestimuleerd. Naast financiële stimulering zijn ook andere interventies nodig om het doel te halen, flankerend beleid. Het inschatten van gedrag is een onderwerp waar niet altijd even makkelijk grip op te krijgen is. Het uitvragen van...
report 2023
Searched for: subject%3A%22Mobility%255C%2B%2526%255C%2BLogistics%22
(1 - 20 of 520)

Pages