Searched for: subject%3A%22Mobiliteit%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
de Wilde, H.P.J. (author), Smit, C. (author), Usmani, O. (author), Hers, S. (author), Nauta, M. (author)
Het aantal elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark groeit gestaag. Dit leidt tot een groeiende vraag naar elektriciteit om deze voertuigen te laden. Elektrisch rijden heeft dus gevolgen voor het Nederlandse elektriciteitssysteem. Hoe groot die gevolgen zullen zijn is sterk afhankelijk van twee factoren: de wijze waarop de...
report 2022
document
Mulder, H. (author), Verbeek, M. (author), Tol, D. (author), van Mensch, P. (author), Rondaey, A. (author), Uslu, A. (author), de Wilde, H.P.J. (author), Eijk, A. (author)
In dit rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor vijf deelgebieden. Per deelgebied geven we een analyse die PBL gebruikt om de toekomstige uitstoot van CO2- en/of luchtverontreinigende stoffen te ramen.
report 2022
document
Borst, J. (author)
Our society is facing some of its biggest ever challenges. Energy, mobility, housing, climate, growing social inequality. All transitions that require governments’ attention. Technology can contribute to the solutions, but it also brings new challenges with it. Examples are the digitisation that made large-scale working from home possible during...
report 2022
document
Borst, J. (author)
In this paper TNO describes three challenging urban mobility themes and possible solutions. Bringing about a liveable city is a systemic challenge, a matter of format, in which mobility is a dominant factor. TNO helps policymakers to set up the innovation process and provides the necessary insights for making the right choices. With over 90...
report 2022
document
van Ommeren, C. (author), Willems, F. (author), Paardekooper, J.W. (author), Bakri, T. (author), Beekelaar, R. (author)
Artificiële intelligentie (AI) is geïdentificeerd als één van de speerpunten in Nederlandse kennisontwikkeling voor de komende jaren.1,2,3. Dit document dient als input voor de nationale onderzoeksagenda op het gebied van AI en omschrijft een aantal belangrijke kennis- en toepassingsgebieden voor AI in mobiliteit en transport. Het doel van dit...
other 2020
document
Goudswaard, A. (author), van Middelkoop, D. (author)
De huidige arbeidsmarkt functioneert niet goed. We moeten naar een arbeidsmarktwaarin mensen beoor­deeld warden op hun vaardigheden en niet op hun diploma's of opleiding.
article 2019
document
Sanders, J. (author)
Werknemers moeten om verschillende redenen hun kennis en vaardigheden waardevol houden voor de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn drie ‘verduurzamingsroutes’: ontwikkeling (je kennis aanpassen aan je baan), mobiliteit (van baan veranderen) en taak-herontwerp (je baan aanpassen aan je kennis). Laagopgeleide werknemers (Mbo 2, en dus zonder...
article 2017
document
Woestenburg, A.K. (author)
Een bereikbare stedelijke omgeving is cruciaal voor een gezonde, dynamische en economisch vitale stad. Dat de bereikbaarheid in veel steden onder druk staat, is geen verrassing. Het aantal inwoners is in de afgelopen decennia aanzienlijk gegroeid en de economische activiteit is toegenomen. Logischerwijs is het aantal vervoersbewegingen daarmee...
other 2017
document
van der Beek, D. (author), Hof, T. (author), Gorris, T. (author)
report 2014
document
Suurs, R.A.A. (author), van de Lindt, M.C. (author), van der Vecht, B. (author), van Scheepstal, P.G.M. (author), Clignett, L. (author), Jonkers, E. (author)
De voorliggende werkrapportage is het resultaat van de gezamenlijke in 2012 uitgevoerde werkzaamheden binnen de meerjarige Enabling Technology Programma’s (ETP) Assessment and Governance of Complex Systems, kortweg Macro genoemd, en Mobiliteit. Beide maken deel uit van het overkoepelende ETP Gedrag en Innovatie.
report 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), van der Wolk, J. (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst, M. (author), de Leede, J. (author), de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), Kraan, K.O. (author)
Steeds vaker wordt op afstand gewerkt. Dat heeft voordelen. Om een aantal te noemen: de arbeidsproductiviteit per medewerker neemt toe in organisaties waar veel wordt gereisd; mobiele werkers kunnen hun werk professioneler uitvoeren omdat ze altijd en overal in staat zijn de juiste informatie op te vragen; de externe gerichtheid van organisaties...
report 2008
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Kwaliteit van Leven (author), van Sandick, E.H.D. (author), Weterings, R. (author), Bordes, O. (author), Borren, W. (author), Dries, J. (author), Ellen, G.J. (author), Immink, I. (author), Joore, P. (author), van de Lindt, M. (author), Roelofs, E. (author)
Samenwerken in baanbrekende initiatieven "Maatschappelijke Innovatie Experimenten zijn gerichte initiatieven waarin mensen van uiteenlopende organisaties gezamenlijk nieuwe producten, processen en systemen in de praktijk ontwikkelen. Het is maatschappelijke vernieuwing op bescheiden schaal uitproberen, in samenwerking tussen bedrijven,...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Willemsen, M. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author), Piek, P. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Nauta, A. (author), Koppenraden, V. (author), van Ling, B. (author), de Gruijter, C.J. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
Searched for: subject%3A%22Mobiliteit%22
(1 - 20 of 28)

Pages