Searched for: subject%3A%22Mobile%22
(1 - 20 of 1,999)

Pages

document
Mehrabani, B.B. (author), Erdmann, J. (author), Sgambi, L. (author), Snelder, M. (author)
One of the potential capabilities of Connected and Autonomous Vehicles (CAVs) is that they can have different route choice behavior and driving behavior compared with human Driven Vehicles (HDVs). This will lead to mixed traffic flow with multiple classes of route choice behavior. Therefore, it is crucial to solve the multiclass Traffic...
conference paper 2023
document
Snelder, M. (author), Smit, S. (author), Schadd, M. (author), Walraven, E. (author)
Network design problems such as the optimization of road capacities, public transport lines and frequencies, mobility hub locations, shared mobility services and traffic signal settings have been extensively studied in literature using sequential bi-level optimization. However, due to the computational burden, the design and response spaces that...
conference paper 2023
document
Zhou, H. (author), Dorsman, J.L. (author), Mandjes, M. (author), Snelder, M. (author)
Nowadays, many cities are intending to reduce the use of private vehicles. Governments are incorporating new mobility services and are adapting their parking policies to promote a more sustainable mobility, as both stra tegies are believed to have the potential to reduce private vehicle use. To understand the effects of these stra tegies, one...
article 2023
document
Straat, C. (author), Maarleveld, J.M. (author), Smit, D.J.M. (author), Visch, L, (author), Hulsegge, G. (author), Huirne, J.A.F. (author), van Dongen, J.M. (author), van Geenen, R.C. (author), Kerkhoff, G.M.M.J. (author), Anema, J.R. (author), Coenen, P. (author), Kuijer, P.P.F.M. (author)
Background: With the worldwide rising obesity epidemic and the aging population, it is essential to deliver (cost-)effective care that results in enhanced societal participation among knee arthroplasty patients. The purpose of this study is to describe the development, content, and protocol of our (cost-)effectiveness study that assesses a...
article 2023
document
Zhou, H. (author), Dorsman, J.L. (author), Mandjes, M. (author), Snelder, M. (author)
Activity-based travel demand models provide a high level of detail when modeling complex travel behavior. Since stochastic simulation is used, however, this high level may induce large random fluctuations in the output, necessitating many model reruns to produce reliable output. This may become prohibitive in terms of computation time when...
article 2023
document
van 't Veer, R. (author), Annema, J.A. (author), Araghi, Y. (author), Homem de Almeida Correia, G. (author), van Wee, B. (author)
A restructuring of the current mobility and transportation system seems to be inescapable, as a result of the increasing urbanization and challenges regarding global sustainability. The concept of Mobility-as-a-Service (MaaS) is regarded by policy-makers as an answer to the needed change. Generally speaking, MaaS is an online platform that...
article 2023
document
Gerritse, E.J. (author), Harmsen, J. (author)
The maritime sector must do its part to limit global climate change caused by emission of greenhouse gases. The International Maritime Organization, in its 2018 Initial IMO GHG strategy, agreed to a 40% reduction of carbon intensity of international shipping by 2030 compared to 2008 levels [1]. The European Union sets ambitious greenhouse gas...
report 2023
document
Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
Vanwege de huidige stikstofproblematiek, klimaatdoelstellingen en gezondheidsdoelstellingen is er in de bouwsector een snelle reductie van emissies gewenst. Dit rapport zoomt in op de uitstoot van (reactieve) stikstof in de woningbouw, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de uitstoot van alle mobiele werktuigen en de uitstoot van het...
report 2023
document
van Mensch, P. (author)
Vanwege de huidige stikstofproblematiek, maar ook vanwege de klimaat- (Klimaatakkoord) en gezondheidsdoelstellingen (Schone Lucht Akkoord) is een snelle reductie van emissies door bouwmachines gewenst. Zonder controle en handhaving zal er echter een verschil zijn, of ontstaan, tussen van tevoren ingeschatte en daadwerkelijk optredende emissies....
report 2023
document
Visser, I. (author), Borgmann, K. (author), Ludema, M. (author), Vernooij, T. (author), Harmsen, J. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Rondaij, A. (author), Zubin, I. (author), de Jong, B.S. (author)
Port of Amsterdam, Gemeente Amsterdam en TNO hebben samengewerkt in het traject Amsterdam Vaart! om de verschuiving te ondersteunen van (bouw)logistiek van de weg naar het water in Amsterdam. In drie tranches zijn verschillende bouwprojecten en andere ladingstromen gemonitord en ondersteund. In deze periode is door bouwbedrijven, transporteurs...
report 2023
document
Meijr, L. (author), van Mensch, P. (author), Ligterink, N.E. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO gevraagd om een overzicht op te stellen van mogelijke stikstof reducerende maatregelen voor het wegverkeer en mobiele werktuigen. Het gaat hierbij om opties die op termijn van twee à drie jaar kunnen worden ingevoerd. In dit rapport worden deze opties kort beschreven, waarbij, waar...
report 2023
document
Tosato, A. (author), Levajac, V. (author), Wang, J.Y. (author), Boor, C.J. (author), Borsoi, F. (author), Botifoll, M. (author), Borja, C.N. (author), Marti-Sánchez, S. (author), Arbiol, J. (author), Sammak, A. (author), Veldhorst, M. (author), Scappucci, G. (author)
The co-integration of spin, superconducting, and topological systems is emerging as an exciting pathway for scalable and high-fidelity quantum information technology. High-mobility planar germanium is a front-runner semiconductor for building quantum processors with spin-qubits, but progress with hybrid superconductor-semiconductor devices is...
article 2023
document
Ligterink, N.E. (author)
Voor het beoordelen en reduceren van NOx-emissies van bouwlogistiek is het belangrijk de operationele aspecten te dekken in de NOx-voorspelling. Dat zijn principaal de voertuigkeuze, de afstanden, de ritkeuze, en de belading van het voertuig. Deze aspecten zijn afgedekt in het emissiemodel dat is ontwikkeld om toegepast te worden in...
report 2023
document
Kin, B.D.W. (author), Rai, H.B. (author), Dablanc, L. (author), Quak, H.J. (author)
Cities all over the world are rethinking their mobility policies in light of environmental and quality of life objectives. As space is one of cities’ scarcest resources, mobility’s spatial footprint is increasingly scrutinized as externality to mitigate. Similar to passenger transport, goods transport is envisioned to shift towards efficient and...
article 2023
document
Phillipson, F. (author)
Quantum computing, an emerging paradigm based on the principles of quantum mechan ics, has the potential to revolutionise various industries, including Telecommunications. This paper explores the transformative impact of quantum computing on the telecommunication market, focus ing on its applications in solving computationally intensive problems...
article 2023
document
Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
Bij de beoordeling van de depositiebijdrage van projecten van Rijkswaterstaat worden, indien van toepassing, ook de stikstofemissies van activiteiten in de aanlegfase bepaald. In deze berekeningen vormen de mobiele werktuigen een belangrijke emissiebron van NOx (stikstofoxiden) en in mindere mate van NH3 (ammoniak). De emissies van mobiele...
report 2023
document
Houben, J. (author), van Biesen, J. (author), Huinink, H. (author), Fischer, H.R. (author), Adan, O.C.G. (author)
Potassium carbonate has recently been identified as a promising candidate for thermochemical energy storage. However, as for many salt hydrates, the reaction kinetics is limited, and moreover, the hydration transition is kinetically hindered due to a metastable zone, involving limited mobility. This work aims to improve mobility by using organic...
article 2023
document
Mulder, J. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author)
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft TNO gevraagd een kwalitatieve reflectie te schrijven over de verwachte effecten van de middelen uit de Voorjaarsnota 2023 die specifiek bedoeld zijn voor de realisatie van laadinfrastructuur voor zware vrachtwagens. Voor de reflectie is uitgegaan van de onderzoeksrapporten die onderliggend zijn aan...
report 2023
document
Ligterink, N.E. (author)
report 2023
document
Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Speelman, T. (author), Dowling, R.A. (author), Gerritse, E.J. (author)
The maritime sector must do its part to limit global climate change caused by emission of greenhouse gases. The International Maritime Organization, in its 2018 Initial IMO GHG strategy, agreed to a 40% reduction1 of carbon intensity of international shipping by 2030 compared to 2008 levels [1]. The European Union sets ambitious greenhouse gas...
report 2023
Searched for: subject%3A%22Mobile%22
(1 - 20 of 1,999)

Pages