Searched for: subject%3A%22Milieu%22
(1 - 15 of 15)
document
Urbanus, J.H. (author), Brunner, A. (author), Boersma, A. (author), Henke, S. (author), Kooter, I. (author), Lensen, S. (author), Parler, L. (author), Schwarz, A. (author), Imhof, P. (author), Dortmans, A. (author), Wijngaard, M. (author)
Microplastics are man-made (anthropogenic), persistent, ubiquitous, and potentially harmful. According to the precautionary principle, we must minimise exposure to them.
report 2022
document
Wijngaard, M. (author), Dortmans, A. (author), van Harmelen, T. (author), Urbanus, J.H. (author), de Ruiter, R. (author), Schwarz, A. (author), Zondervan, E. (author)
Plastics (bulk, coatings, and glues), like many other commodities, including metal, wood, glass, and ceramics, are of essential importance to the wellbeing of today’s society. This will not be any different in the decades to come. We expect plastics to remain important due to their unique properties and the possibilities for mass production...
other 2020
document
Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Roxburgh, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Arbeid (author)
Drawing on the Effort-Recovery (E-R) model, the current study investigated to what extent Work-Home Interference (WHI) mediated the relationship between workload and two indicators of well-being, that is, (a) affective well-being (i.e., work-related negative affect and depressive mood) and (b) subjective health (i.e., health complaints). In Part...
article 2003
document
Buunk, B.P. (author), Ybema, J.F. (author)
In a sample of 135 women from rural areas, the effects of social comparison with the marriage of another woman upon mood, identification and relationship evaluation were examined. Upward targets evoked a more positive mood, and a less negative mood than downward targets, while, in contrast, the evaluation of one's own relationship was more...
article 2003
document
van den Bosch, A. (author), Hendriksen, P. (author), van Arkel, W.G. (author), Elst, D.A.M.M. (author), Scheepers, M.J.J. (author), Volkers, C.H. (author), TNO wegtransportmiddelen (author)
Gezamenlijk met ECN is dit rapport samengesteld. Dit rapport is bijdrage 2. Om de milieuprestaties van de Audi Duo in kaart te brengen is in het onderzoek voor de volgende emissies gekozen: koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), deeltjes (PM), koolstofdioxide (CO2). De opwekking van elektrische...
report 2000
document
Hoogendoorn, W.E. (author), van Poppel, M.N.M. (author), Bongers, P.M. (author), Kroes, B.W. (author), Bouter, L.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To assess whether psychosocial factors at work and in private life are risk factors for the occurrence of back pain a computerized bibliographical search of several databases was performed, restricted to studies with a cohort or case-control design. In this review eleven cohort and two case-control studies were included. Strong evidence was...
article 2000
document
TNO Arbeid (author)
Instellingen willen graag weten hoe zij scoren op het terrein van arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid. Om organisaties snel en doeltreffend een diagnose te laten stellen is deze thermometer ontwikkeld. Op basis hiervan kan een Arbo-coördinator of een kwaliteitsauditor de stand van zaken rond het arbobeleid in kaart brengen. En daarmee worden...
book 2000
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Keuken, M.P. (author), van Oss, R.F. (author)
report 1997
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van der Ven, B.L. (author), van den Berg, N. (author), Huppes, G. (author)
report 1995
document
Rörsch, A. (author), de Hart, C. (author), Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Raad van Bestuur (author)
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Steenbekkers, A. (author), de Jong, R.G. (author), Güttinger, V.A. (author)
Gedenkboek TNO.
report 1992
document
Pennekamp, E. (author)
Met een knipoog naar het Britse NMP-plus, This Common Inheritance, biedt een metershoge reclamevader zijn zoontje alvast zijn BMW aan met de woorden: Op een dag mijn jongen zal dit alles van jou zijn. BMW claimt namelijk een 80% recyclebare auto te hebben gemaakt. In ieder geval een originele benadering van het milieu. Naar blijkt ook kenmerkend.
article 1991
document
Zwetsloot, G. (author)
article 1991
document
Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO (author), Smith, P. (author)
Nederland wordt dístributieland voor Europa. Dat betekent ruimte voor het vrachwervoer op de weg; het wordt inschikken voor de personenauto's. Vrachtauto en personenwagen zorgen voor een forse bijdrage aan de milieuvervuiling, met name aan de zure regen en aan het broeikasteffect. Dat moet minder worden, de technologie lijkt het aan te kunnen....
book 1991
document
Stafafdeling In- en Externe Communicatie TNO (author), van den Brink, W.J. (author)
book 1987
Searched for: subject%3A%22Milieu%22
(1 - 15 of 15)