Searched for: subject%3A%22Middenbedrijf%22
(1 - 2 of 2)
document
TNO Arbeid (author), van Blijswijk, M. (author)
Voorzichtig optimistisch is de teneur van de Arbobalans '98. In deze balans, die is opgesteld door het Ministerie van SZW, staan cijfers over de stand van zaken van de arbozorg in Nederland. Deze cijfers moeten overheid, arbodiensten, verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbocoördinatoren helpen bij het verder terugdringen van risico's op de...
article 1999
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Christis, J. (author), Koning, T. (author), Terra, N. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de praktijk van voorlichting en onderricht over arbeidsomstandigheden in middelgrote arbeidsorganisaties, in de sectoren : metaalproduktenindustrie, intramurale gezondheidszorg, bouw, rubberindustrie en wegvervoer. Geconcludeerd wordt dat voorlichting en onderricht binnen middelgrote...
book 1992