Searched for: subject:"Microcomputers"
(1 - 9 of 9)
document
Willems, N.M.B.K. (author), Langenbach, G.E.J. (author), Stoop, R. (author), den Toonder, J.M.J. (author), Mulder, L. (author), Zentner, A. (author), Everts, V. (author)
The role of mature collagen cross-links, pentosidine (Pen) cross-links in particular, in the micromechanical properties of cancellous bone is unknown. The aim of this study was to examine nonenzymatic glycation effects on tissue stiffness of demineralized and non-demineralized cancellous bone. A total of 60 bone samples were derived from...
article 2014
document
Selimis, G. (author), Huang, L. (author), Massé, F. (author), Tsekoura, I. (author), Ashouei, M. (author), Catthoor, F. (author), Huisken, J. (author), Stuyt, J. (author), Dolmans, G. (author), Penders, J. (author), de Groot, H. (author)
In order for wireless body area networks to meet widespread adoption, a number of security implications must be explored to promote and maintain fundamental medical ethical principles and social expectations. As a result, integration of security functionality to sensor nodes is required. Integrating security functionality to a wireless sensor...
article 2011
document
Könemann, R. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), van Lingen, P. (author), Sauvage, S. (author), Hallbeck, S. (author)
The aim of this study was to investigate the effect of using a notebook stand on the physical load when working with a notebook in a home environment. Sixteen subjects evaluated working with a notebook by performing three different tasks using two notebook stands and without using a notebook stand. Body posture, productivity, perceived fatigue...
article 2009
document
van Lingen, P. (author), Blok, M. (author)
Uit een groot aantal studies blijkt dat veelvuldig gebruik van de computermuis vaak lichamelijk ongemak met zich meebrengt en soms tot lichamelijke klachten leidt. De meeste computeracties die mensen met de muis uitvoeren, zijn echter net zo goed met behulp van combinaties op het toetsenbord uit te voeren, de zgn. sneltoetsen. Het nadeel van...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen in de prevalentie van klachten aan de nek, schouders en armen in de werkende populatie in 15 Europese landen. De prevalentiecijfers worden onderling vergeleken en er wordt gekeken of eventuele verschillen tussen landen ook gevonden worden in het vóórkomen van risicofactoren. De meeste klachten,...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van de huidige studie is ten eerste om inzicht te krijgen in de prevalentie van werkgerelateerde RSI-klachten en het vóórkomen van risicofactoren in de werkzame Nederlandse beroepsbevolking. Het tweede doel is om te bepalen of er een toe- of afname is in RSI-klachten en risicofactoren tussen 2000 en 2002. Bovendien zijn de relaties...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), van Lingen, P. (author), de Korte, E.M. (author), de Kraker, H. (author)
Omdat invoermiddelen bepalen wat kantoorwerkers met hun handen doen en hoe hun lichaamshouding is, is het van groot belang deze middelen weloverwogen te kiezen. In deze keuzegids wordt een overzicht gegeven van de invoermiddelen en de beschikbare kennis daarover. Ook worden adviezen gegeven over invoermiddelen die zijn toegesneden op een aantal...
book 2003
document
Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author)
Dit artikel gaat in op de verbreiding van ICT onder werkenden in Nederland en de invloed ervan op de kwaliteit van het werk. In antwoord op de roep om concretisering en specificering van wat ICT betekent voor werk, gezondheid en welbevinden, wordt het begrip vertaald in concrete toepassingen. Zo wordt behalve aan beeldschermwerk ook aandacht...
article 2003
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Kulig, B.M. (author), Vanwersch, R.A.P. (author), Wolthuis, O.L. (author)
The effects of CNS-active drugs and neurotoxic agents on motor coordination in the rat were studied using a newly developed, automated technique. In this test, a tv/microprocessor-based system was utilized to detect and describe the movement and placement characteristics of one of the rat's hindpaws as the rat placed its paw from one rung to...
article 1985
Searched for: subject:"Microcomputers"
(1 - 9 of 9)