Searched for: subject%3A%22Metingen%22
(1 - 20 of 55)

Pages

document
Hulsegge, G. (author), van Dam, L. (author), Hooftman, W.E. (author)
Sinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders (hierna: de Wet) in werking getreden1. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Daarnaast is er de Europese richtlijn, die mensen die een inbreuk melden ‘melders’ noemt, en die hen een betere bescherming biedt in geval van een melding van...
report 2022
document
Harmsen, J. (author), van Eijck, C. (author), Wagner, H. (author)
public lecture 2020
document
Kooi, H. (author), Hummelman, H.J. (author), Buma, J.T. (author), Kiden, P. (author)
In dit rapport is de bruikbaarheid onderzocht van doorlatendheidswaarden in put- en pompproefrapporten voor toepassing in (of in combinatie met) REGIS II. REGIS II bevat schattingen van doorlatendheidsparameters van geohydrologische eenheden gebaseerd op boorbeschrijvingen en laboratoriumbepalingen. Put- en pompproeven leveren onafhankelijke...
report 2020
document
van Dinther, D. (author), Plomp, A.J. (author)
Eén van de aandachtspunten van de gemeente Sliedrecht is de luchtkwaliteit in de gemeente, vooral die ten gevolge van het lokale verkeer. De gemeente Sliedrecht heeft TNO gevraagd om de luchtkwaliteit – en specifieker de fijnstof- en stikstofdioxide (NO2) concentraties - in de gemeente te onderzoeken. Om de luchtkwaliteit te onderzoeken heeft...
report 2019
document
van Dinther, D. (author), Plomp, A.J. (author)
Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente Sliedrecht, er zijn in deze gemeente zorgen omtrent de luchtkwaliteit, vooral ten gevolge van het lokale verkeer. Om de luchtkwaliteit te onderzoeken heeft TNO drie CaireBoxen geinstalleerd op drie locaties in Sliedracht: Craijensteijn, Stationseg en de Rivierdijk. De fijnstof- en...
report 2018
document
Spaan, S. (author)
report 2017
document
Rijpstra, A. (author), Schokker, D. (author), Verheijden, M.W. (author), van Empelen, P. (author)
report 2012
document
Fransman, W. (author), Schinkel, J. (author), Meijster, T. (author), van Hemmen, J. (author), Tielemans, E. (author), Goede, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: This paper describes the development and evaluation of an evidence database on the effectiveness of risk management measures (RMMs) to control inhalation exposure. This database is referred to as Exposure Control Efficacy Library (ECEL). Methods: A comprehensive review of scientific journals in the occupational hygiene field was...
article 2008
document
Meijster, T. (author), Tielemans, E. (author), Schinkel, J. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To effectively decrease occupational exposure to flour dust and related allergens, detailed information on exposure determinants and effectiveness of control measures is essential. In this paper, we use personal real-time exposure measurements to get more insight into the relationship between specific work characteristics, including...
article 2008
document
Spaan, S. (author), Schinkel, J. (author), Wouters, I.M. (author), Preller, L. (author), Tielemans, E. (author), Nij, E.T. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: Workers in many industries are exposed to endotoxins, which may cause adverse health effects. In exposure assessment, information about exposure variability is essential. However, variability in exposure has rarely been investigated for biological agents and more specifically for endotoxin. Therefore, variance components and...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author), Leijssen, J.N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives The aims of this study were to evaluate the test–retest reliability and the validity of self-reported duration of computer use at work. Methods Test–retest reliability was studied among 81 employees of a research department of a university medical center. The employees filled out a web-based questionnaire twice with an in-between...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Paagman, H.R. (author), Giesen, F.B.M. (author)
Dit is een studie naar de effectiviteit van het - digitale - instrument FIT dat, in samenwerking met LDC Business, door TNO is ontwikkeld om de belastbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking in kaart te brengen. Kenmerkend voor FIT is dat de mensen zelf een oordeel geven over hun eigen belastbaarheid. De vormgeving van de vragenlijst is hier...
report 2008
document
Heederik, D. (author), Meijster, T. (author), Spaan, S. (author), Schinkel, J. (author), Tielemans, E. (author), van Niftrik, M. (author)
In het kader van het Arboconvenant grondstofallergie is onderzoek gedaan naar de stof- en allergeenblootstelling (tarweallergeen en schimmel a-amylase) in industriële bakkerijen, de maalindustrie en bakkerijgrondstoffenindustrie. De resultaten zijn vergeleken met metingen uit 2000-2001. Er wordt geconcludeerd dat de doelstellingen voor wat...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schoots, W. (author)
In 2001 heeft het ministerie van SZW aan TNO Arbeid en Consument en Veiligheid opdracht gegeven de bestaande bronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee éénduidige en betrouwbare nationale kerncijfers vastgesteld kunnen worden. Deze cijfers moeten onder meer bedrijven en bedrijfstakken in staat stellen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het faciliteren van maatwerk in arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden past bij een P&O-strategie die vooral gericht is op 'commitment' en minder op 'control'. En 'commitment wordt' eerder bereikt door aansluiting te zoeken bij de individuele drijfveren van medewerkers dan door het opleggen van regels en procedures. Door medewerkers meer ruimte...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author)
Veel aandacht werd de afgelopen decennia besteed aan het voorkomen van lichamelijk ongemak ("discomfort") bij het ontwerp van handgereedschap. De laatste jaren verschuift de aandacht naar het bieden van comfort aan de eindgebruiker. Dit komt door de toenemende concurrentie en nieuwe productiemethoden. Dit artikel geeft verschillende onderzoeken...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hertsenberg, S. (author), Brouwer, D. (author), Lurvink, M. (author), Rubingh, C. (author), Rijnders, E. (author), Tielemans, E. (author)
Self-assessment of exposure (SAE) refers to any exposure assessment methodology wherein the worker takes an active role in establishing his or her exposure status. The objective of this study was to investigate the reliability and feasibility of SAE approaches among shoe repair workers collecting exposure data over a 3 month period. This study...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, D. (author), Tielemans, E. (author), van Haandel, M. (author), van Yperen, H. (author)
Blootstellingsmetingen op de werkplek zijn duur. Dit komt vooral door de kosten van de chemische analyse en de inhuur van een arbeidshygiënist. Uit een onderzoek uitgevoerd door TNO kwaliteit van Leven onder schoenmakers blijkt dat het ook een stuk goedkoper kan door middel van doe-het-zelf-metingen. In dit artikel wordt besproken in welke...
article 2006
document
van Wendel de Joode, B. (author), Vermeulen, R. (author), van Hemmen, J.J. (author), Fransman, W. (author), Kromhout, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: The authors recently developed a Dermal Exposure Assessment Method (DREAM), an observational semiquantitative method to assess dermal exposures by systematically evaluating exposure determinants using pre-assigned default values. Aim: To explore the accuracy of the DREAM method by comparing its estimates with quantitative dermal...
article 2005
document
Brouwer, D.H. (author), de Pater, N.A.J. (author), Zomer, C. (author), Lurvink, M.W.M. (author), van Hemmen, J.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author)
The concept of occupational air requirement (OAR), representing the quantity of air required to dilute the vapor concentration in the work environment resulting from 11 product to a concentration below the occupational exposure limit (OEL), was considered to have potential to discriminate between paints that can and cannot be used safely. The...
article 2005
Searched for: subject%3A%22Metingen%22
(1 - 20 of 55)

Pages