Searched for: subject%3A%22Metallurgy%22
(21 - 34 of 34)

Pages

document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Het percentage vrouwelijke werknemers in technische functies in de metaalproduktenindustrie is slechts 5% (schatting). Mede met het oog op emancipatorische doelstellingen voert de overheid al enige jaren een voorlichtingsbeleid (direct of via de bedrijfstakorganisaties) gericht op het stimuleren van meisjes een technische opleiding te kiezen....
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO Instituut voor Produktie en Logistiek TNO (author), Mossink, J.C.M. (author)
Een analyse van ongevallen in de metaalindustrie heeft aangetoond dat bij transport- en onderhoudswerkzaamheden de ongevalsfrequentie hoog is. In deze studie is onderzocht hoe veiligheid op een fundamentele manier kan worden verbeterd. De bronaanpak is hier gericht op twee aspecten van de veiligheidsproblematiek in de metaalproduktenindustrie,...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid werd door het NIPG onderzoek verricht naar vrouwen in de metaalproduktenindustrie. Het doel van het onderzoek was met name de evaluatie van maatregelen die er toe kunnen bijdragen dat vrouwen gezond en wel in een 'mannenberoep' (blijven) werken. Nagegaan wordt of dergelijke maatregelen...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Samenvattend verslag van een onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen die door bedrijven genomen zijn voor vrouwelijke vakkrachten in de metaalproduktenindustrie. De genomen maatregelen hadden betrekking op: functie-inhoud, ergonomie en andere aspecten van arbeidsomstandigheden, en begeleidende maatregelen. Uit dit onderzoek blijkt dat...
book 1993
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Alders, B.C.M. (author), Christis, J. (author), Bilderbeek, R.H. (author)
Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder het wordt uitgevoerd (veranderingen in de...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Delleman, N.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
De belasting van het bewegingsapparaat bij werkzaamheden in de metaalindustrie is hoog, resulterend in klachten van met name de lage rug, de nek-schouder regio en de pols. Voor een deel wordt die hoge belasting veroorzaakt door verkeerde werkhoudingen. Om werkhoudingen te verbeteren dient de instelling van de werkplek te worden afgestemd op de...
book 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Terra, N. (author)
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Beumer, P.F.M. (author), Musson, J.H.M.M. (author)
In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de metaalindustrie. Doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Na een algemeen gedeelte, waarin informatie is...
book 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Terra, N. (author)
In 1989 en 1990 werkte een aantal carrosseriebouwbedrijven en schadeherstelbedrijven mee aan experimenten die waren gericht op het aantrekkelijker maken van de uit te voeren taken en het soepeler laten draaien van de organisatie. Het gaat daarbij ten eerste om meer afwisseling, verantwoordelijkheid, uitdaging, roulatie, werkoverleg en scholing....
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Dul, J. (author), Bolijn, A.J. (author), Delleman, N.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In the steel industry musculoskeletal disorders are important determinants of sickness and absenteeism. Prevention of biomechanical risk is therefore important, both for industry and the workers themselves. In this research project, ergonomic guidelines have been developed to reduce high musculoskeletal work load for a number of maintenance...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Dit EGKS-onderzoek naar de inzetbaarheid van vrouwen in produktie- en onderhoudsfuncties in de staalindustrie beoogt knelpunten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen voor deze knelpunten dichterbij te brengen. Het voornaamste produkt van dit onderzoek is een checklist waarmee knelpunten kunnen worden opgespoord. De checklist is gebaseerd...
book 1991
document
Felser, C. (author)
Dit boek gaat in op de arbeidsomstandigheden en het opbouwen van een arbeidsomstandighedenbeleid in de metaalindustrie en is speciaal bedoeld als hulpmiddel voor ondernemingsraden en VGW-commissies. Het kan gebruikt worden als theoretische achtergrondliteratuur en als lesmateriaal. Het signaleert de factoren die belastend kunnen zijn voor...
book 1989
document
Cox, C.W.J. (author), Dubbeld, M. (author), Molenaar, J. (author)
Bij de beproeving van de inventarisatiemethode in de staalfabriek is de aandacht gericht op de smelters en de ovenbouwers, die hun werk verrichten respectievelijk bij en in de elektro-ovens. Een beschrijving van de werkzaamheden en de werkomstandigheden wordt gegeven. De gehanteerde meetmethode en meetstrategie met betrekking tot de vastlegging...
book 1988
document
Terra, N. (author), Christis, J. (author), Fortuin, R. (author), Meerman, M. (author)
Praktijkboek over het opzetten van Arbobeleid speciaal in de metaalindustrie, en de kenmerken van dergelijk beleid. Voorafgaand achtergrondinformatie over onderzoek naar de arbeidsomstandigheden, deelnemende bedrijven, werk en gezondheid in de metaalindustrie. Verder worden instrumenten beschreven die bij het opzetten van een eigen arbobeleid...
book 1988
Searched for: subject%3A%22Metallurgy%22
(21 - 34 of 34)

Pages