Searched for: subject%3A%22Metallurgie%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Dong, D. (author), van Oers, L. (author), Tukker, A. (author), van der Voet, E. (author)
article 2020
document
van Wendel de Joode, B. (author), Vermeulen, R. (author), Heederik, D. (author), van Ginkel, K. (author), Kromhout, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
We performed an exploratory study to evaluate 2 self-administered questionnaires assessing hand dermatitis and investigate a possible exposure-response relationship between dermal exposure to semi-synthetic metalworking fluids (SMWF) and dermatitis. In a cross-sectional survey on dermatitis, a symptom-based questionnaire and a picture-based skin...
article 2007
document
Sudmeijer, K.J. (author), Wentzel, C. (author), Lefeber, B.M. (author), Kloosterman, A. (author)
In this paper a summary is presented of the technology development in the Netherlands focussed on the design and development of a metallic aerodynamic control surface for the future European reusable launcher. The applied materials are mainly Oxide Dispersion Strengthened (ODS) alloys produced by powder metallurgy. The main design problems for...
conference paper 2002
document
Keizers, H.L.J. (author), van der Heijden, A.E.D.M. (author), van Vliet, L.D. (author), Welland-Veltmans, W.H.M. (author), Ciucci, A. (author), Prins Maurits Laboratorium TNO (author)
Worldwide developments are ongoing to develop new and more energetic composite solid propellant formulations for space transportation and military applications. Since the 90's, the use of HNF as a new high performance oxidiser is being reinvestigated. Within European development programmes, significant improvements have been achieved with...
conference paper 2001
document
de Klerk, W.P.C. (author), van der Meer, B.J. (author), van der Steen, A.C. (author), TNO Prins Maurits Laboratorium (author)
Since the beginning of the seventies TNO-Prins Maurits Laboratory (TNOPML) investigates the thermal stability of all stored land-force gunpropellants by isothermal microcalorimetry. The investigations are performed with IST (Isothermal Storage Test) at a temperature of 85 °C (358 K). Ammunition articles of the Dutch Ministry of Defense (MoD) are...
conference paper 2000
document
Leenders, A.P.M. (author), van Driel, C.A. (author), de Klerk, W.P.C. (author), Keizers, H.L.J. (author), TNO Prins Maurits Laboratorium (author)
TNO-PML is an independent R & D organisation, with the Dutch MoD as its most important customer. In 1993, the ‘Lifetime prediction of ammunition’ research programme, funded by the MoD, was started at TNO-PML. One of the reasons for starting this programme was the economical profit that can be made when ammunition deterioration processes are...
conference paper 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaal- en elektrotechnische sector. Deze kenmerkt zich door een groot tekort aan personeel. Employability, meer aandacht voor scholing, loopbaanbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn maatregelen...
report 2000
document
Delleman, N.J. (author)
In the study maintenance workers were involved in pneumatic wrenching, oxy-gas cutting, and grinding at 5 different heights. Working posture and workers' perceptions were measured. Guidelines on working height were formulated in order to minimize the load on the musculoskeletal system. Data trom the present experiment as weIl as from literature...
article 2000
document
Mooi, H.G. (author), Koenis, P.T.G. (author), Huétink, J. (author), TNO Wegtransportmiddelen (author)
The purpose of the research project of which this paper is a result is to gain insight in design and control parameters of aluminium extrusion by FE simulations. This is done by means of a thermal FE code based on an ALE algorithm (Dieka). A short overview is given of the material models as well as the FE methods that are used. It is shown that...
article 1999
document
Leenders, A.P.M. (author), van Driel, C.A. (author), TNO Prins Maurits Laboratorium (author)
conference paper 1998
document
Pennekamp, E. (author)
In dit tweede artikel uit een serie over branches en arbozorg staan de metaal- en elektrotechnische industrie centraal. Werkgevers en werknemers in die branches werken in de ROM (Raad van Overleg in de Metaal- en elektrotechnische industrie) samen aan verbetering van de arbeidsomstandigheden en bedrijfsveiligheid. Aan de hand van een...
article 1997
document
Hildebrandt, V.H. (author), Bongers, P.M. (author), Dul, J. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Kemper, H.C.G. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To determine priorities for ergonomic improvements in five maintenance departments of a steel company, a study was carried out to identify groups with a high prevalence of musculoskeletal problems or a high exposure to unfavourable musculoskeletal workload. All workers were asked to complete a standardized questionnaire on musculoskeletal...
article 1996
document
Vaas, S. (author)
Vrouwen die een technisch beroep uitoefenen, blijken nogal eens problemen te ondervinden. In deze dissertatie wordt nagegaan wat er in arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisaties zou moeten veranderen om de uitstroom van vrouwen in technische beroepen te voorkomen. Het onderzoek heeft betrekking de op bouw, de staalindustrie en...
doctoral thesis 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Evers, G. (author), Reijenga, F.A. (author)
De inkoop van grond- en hulpstoffen, machines, gereedschappen en diensten van derden kunnen bij elk bedrijf arborisico's met zich meebrengen.Een aantal van deze risico's is te voorkomen door er vooraf bij de inkoop al rekening mee te houden. De brochure 'Arbozorgvuldig inkopen' van de Stichting Raad voor het Overleg in de Metaal- en...
article 1996
document
Keizers, H.L.J. (author), TNO Prins Maurits Laboratorium (author)
Preliminary resuits on accelerated aging of lab-scale produced AP/HTPB propellant and propellants from dissectioned rocket motors are discussed, including aging logic, storage conditions, test techniques and resuits on mechanical, ballistic and safety testing. The mam aging effect observed was hardening of the propellant with time. The aging...
conference paper 1995
document
van Driel, C.A. (author), Leenders, A.P.M. (author), Meulenbrugge, J.J. (author), Prins Maurits Laboratorium TNO (author)
conference paper 1995
document
Heemskerk, F. (author)
Dit artikel beschrijft hoe arbo- en ziekteverzuimbeleid gestalte kunnen krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de praktijksituatie bij Koksdam BV (kleinmetaal). Het artikel geeft tevens uitgangspunten en controlelijsten.
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Putten, D.J. (author)
Per 1 januari 1994 is er een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers van kracht op het terrein van arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid (Tz/ Arbo). Het Nederlandse Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) heeft TNO-Preventie en Gezondheid opdracht gegeven om te onderzoeken hoe - een jaar na invoering van de nieuwe regels - de...
report 1995
document
Knotter, M. (author), Hopstaken, L. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Mechanische Veiligheid heeft het NIA een eenvoudige checklist opgesteld voor medewerkers in de metaalproduktenindustrie. Het gaat hier specifiek om een checklist van risico's voor snij- en knelletsel van handen. De bedoeling van de checklist is werknemers in staat te...
book 1994
document
Knotter, M. (author)
In de metaalproduktenindustrie in Nederland komen relatief veel ongevallen voor. Het gaat dan vooral om ongevallen met handletsel als gevolg, met name snij- en knelletsel. Het NIA heeft in opdracht van het ministerie van SZW een checklist opgesteld waarmee produktiemedewerkers in de metaalproduktenindustrie zelf potentiële risico's kunnen...
article 1994
Searched for: subject%3A%22Metallurgie%22
(1 - 20 of 35)

Pages