Searched for: subject%3A%22Metaalbewerking%22
(1 - 11 of 11)
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Ashford, N.A. (author)
Inherent Safety is generally recognised as an important concept in the design of chemical plants. It is, however, often regarded as the sole province of engineers. Inspired by the successful development in the last decade from cleaner technology towards Cleaner Production, we explored in this research the feasibility of what we call Inherently...
article 2003
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaal- en elektrotechnische sector. Deze kenmerkt zich door een groot tekort aan personeel. Employability, meer aandacht voor scholing, loopbaanbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn maatregelen...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Bronkhorst, R. (author), van der Ploeg, G. (author)
In het kader van het deelprogramma "Preventie van arbeidsuitval" als onderdeel van Technologie & Samenleving (T&S Preventie) hebben Twynstra Gudde en TNO Arbeid een verkennend onderzoek uitgevoerd met als kernvraag: is er sprake van specifieke problematiek rond de introductie en het gebruik van technologische oplossingen voor...
report 2000
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Evers, G. (author), Reijenga, F.A. (author)
De inkoop van grond- en hulpstoffen, machines, gereedschappen en diensten van derden kunnen bij elk bedrijf arborisico's met zich meebrengen.Een aantal van deze risico's is te voorkomen door er vooraf bij de inkoop al rekening mee te houden. De brochure 'Arbozorgvuldig inkopen' van de Stichting Raad voor het Overleg in de Metaal- en...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Delleman, N.J. (author), Wortel, E. (author)
In deze brochure staat het verminderen van de lichamelijke belasting van werknemers, die werkzaam zijn in de metaal- en elektrotechnische industrie, centraal. In de brochure wordt een aanpak aangereikt om arbeidsgebonden klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat (het stelsel van spieren, botten, banden en gewrichten) op bedrijfsniveau...
other 1995
document
Knotter, M. (author), Hopstaken, L. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Mechanische Veiligheid heeft het NIA een eenvoudige checklist opgesteld voor medewerkers in de metaalproduktenindustrie. Het gaat hier specifiek om een checklist van risico's voor snij- en knelletsel van handen. De bedoeling van de checklist is werknemers in staat te...
book 1994
document
Knotter, M. (author)
In de metaalproduktenindustrie in Nederland komen relatief veel ongevallen voor. Het gaat dan vooral om ongevallen met handletsel als gevolg, met name snij- en knelletsel. Het NIA heeft in opdracht van het ministerie van SZW een checklist opgesteld waarmee produktiemedewerkers in de metaalproduktenindustrie zelf potentiƫle risico's kunnen...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Beumer, P.F.M. (author), Musson, J.H.M.M. (author)
In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de metaalindustrie. Doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Na een algemeen gedeelte, waarin informatie is...
book 1991
document
van Ingen, H.W.T.J. (author), Toonen, G. (author), Schouten, J.J. (author)
Deze brochure geeft aan wat de risico's voor veiligheid en gezondheid bij het werken in een galvano-bedrijf zijn. Aandacht wordt geschonken aan het galvaniseerproces, brand- of explosiegevaar, gevaren door elektriciteit, en mechanische gevaren. Met betrekking tot gevaarlijke stoffen wordt uitgebreid ingegaan op gezondheidsschadelijke stoffen bij...
book 1991
document
Felser, C. (author)
Dit boek gaat in op de arbeidsomstandigheden en het opbouwen van een arbeidsomstandighedenbeleid in de metaalindustrie en is speciaal bedoeld als hulpmiddel voor ondernemingsraden en VGW-commissies. Het kan gebruikt worden als theoretische achtergrondliteratuur en als lesmateriaal. Het signaleert de factoren die belastend kunnen zijn voor...
book 1989
document
Bureau Humanisering van de Arbeid TNO (author)
Concept-voorlichtingsblad waarin aangegeven wordt hoe mogelijke gevaren voor de gezondheid vermeden kunnen worden. Aanbevelingen worden gegeven voor : aanschaf en gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen met zo min mogelijk gezondheidsrisico's, onderhoud van metaalbewerkingsvloeistoffen, inrichting van de werkplek, machines en gereedschap,...
book 1988
Searched for: subject%3A%22Metaalbewerking%22
(1 - 11 of 11)