Searched for: subject%3A%22Mesothelioma%22
(1 - 4 of 4)
document
Kuper, C.F. (author), Pieters, R.H.H. (author), van Bilsen, J.H.M. (author)
The thoracic and peritoneal cavities are lined by serous membranes and are home of the serosal immune system. This immune system fuses innate and adaptive immunity, to maintain local homeostasis and repair local tissue damage, and to cooperate closely with the mucosal immune system. Innate lymphoid cells (ILCs) are found abundantly in the...
article 2021
document
Meijers, J.M.M. (author), Planteydt, H.T. (author), Slangen, J.J.M. (author), Swaen, G.M.H. (author), van Vliet, C. (author), Sturmans, F. (author)
In dit artikel worden de ontwikkeling van de leeftijds- en geslachtsspecifieke sterftecijfers ten gevolge van pleura-mesothelioom en de geografische spreiding van deze aandoening in Nederland tussen 1970 en 1987 beschreven. De sterfte onder mannen steeg van 10,8 per miljoen gedurende 1970-1978 naar 20,9 per miljoen in de periode 1979-1987. Het...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Swuste, P.H.J.J. (author), Burdorf, A. (author), Klaver, J.A.M. (author)
Uit de inhoud van dit boek wordt duidelijk dat de schadelijkheid van asbest gedurende lange tijd niet voor eenieder vanzelfsprekend was, ondanks vele artikelen in de literatuur. Dit boek is om twee redenen geschreven. Ten eerste maakt een historische beschrijving van de ontwikkeling van het asbestprobleem duidelijk dat wetenschappelijke...
report 1988
document
Zeedijk, H.B. (author), Metaalinstituut TNO (author)
Asbestos bodies and asbestos fibers were found in the lungs of a mesothelioma patient and analysed by electron microscopy. The bodies were normal asbestos bodies with amphibole-asbestos fibers as kernels. The free asbestos fibers, present in the lungs, mainly were chrysotile-asbestos. © 1973 Springer-Verlag. Chemicals/CAS: asbestos, 1332-21-4;...
article 1973
Searched for: subject%3A%22Mesothelioma%22
(1 - 4 of 4)