Searched for: subject%3A%22Menselijk%255C%2Barbeidsvermogen%22
(1 - 3 of 3)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Looze, M.P. (author), Oeij, P.R.A. (author), Blok, M.M. (author), Groenesteijn, L. (author)
Het streven naar een hogere arbeidsparticipatie van oudere werknemers wordt belemmerd door een hardnekkige (negatieve) beeldvorming over hen: men heeft grote twijfels over hun prestatievermogen, dit geldt voor zowel kenniswerk als fysiek zwaar werk. In dit artikel, wordt aan de hand van de literatuur, de relatie tussen leeftijd en...
article 2007
document
Nuyens, M. (author), Cremer, R. (author)
De "maintenance of workability"-methode (MWA) komt uit Finland en is gericht op een optimale en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een team van TNO Arbeid ging naar Finland om te kijken wat de toepasbaarheid voor Nederland is. Het kernbegrip is individueel werkvermogen, dat wordt gedefinieerd door persoons- en organisatiegebonden factoren....
article 2001
document
Groeneweg, J, (author), Zwaard, W. (author)
Bij het ontstaan van risico's speelt de menselijke factor een belangrijke rol. Toch krijgt dit aspect maar beperkt aandacht in de meeste instrumenten voor risico-inventarisatie en -evaluatie. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan risico-inventarisatie en -evaluatie, welke verschillende manieren combineert om de menselijke factor te...
article 1995