Searched for: subject%3A%22Meetmethoden%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Fransman, W. (author), Schinkel, J. (author), Meijster, T. (author), van Hemmen, J. (author), Tielemans, E. (author), Goede, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: This paper describes the development and evaluation of an evidence database on the effectiveness of risk management measures (RMMs) to control inhalation exposure. This database is referred to as Exposure Control Efficacy Library (ECEL). Methods: A comprehensive review of scientific journals in the occupational hygiene field was...
article 2008
document
Meijster, T. (author), Tielemans, E. (author), Schinkel, J. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To effectively decrease occupational exposure to flour dust and related allergens, detailed information on exposure determinants and effectiveness of control measures is essential. In this paper, we use personal real-time exposure measurements to get more insight into the relationship between specific work characteristics, including...
article 2008
document
Spaan, S. (author), Schinkel, J. (author), Wouters, I.M. (author), Preller, L. (author), Tielemans, E. (author), Nij, E.T. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: Workers in many industries are exposed to endotoxins, which may cause adverse health effects. In exposure assessment, information about exposure variability is essential. However, variability in exposure has rarely been investigated for biological agents and more specifically for endotoxin. Therefore, variance components and...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author), Leijssen, J.N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives The aims of this study were to evaluate the test–retest reliability and the validity of self-reported duration of computer use at work. Methods Test–retest reliability was studied among 81 employees of a research department of a university medical center. The employees filled out a web-based questionnaire twice with an in-between...
article 2008
document
Heederik, D. (author), Meijster, T. (author), Spaan, S. (author), Schinkel, J. (author), Tielemans, E. (author), van Niftrik, M. (author)
In het kader van het Arboconvenant grondstofallergie is onderzoek gedaan naar de stof- en allergeenblootstelling (tarweallergeen en schimmel a-amylase) in industriële bakkerijen, de maalindustrie en bakkerijgrondstoffenindustrie. De resultaten zijn vergeleken met metingen uit 2000-2001. Er wordt geconcludeerd dat de doelstellingen voor wat...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schoots, W. (author)
In 2001 heeft het ministerie van SZW aan TNO Arbeid en Consument en Veiligheid opdracht gegeven de bestaande bronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee éénduidige en betrouwbare nationale kerncijfers vastgesteld kunnen worden. Deze cijfers moeten onder meer bedrijven en bedrijfstakken in staat stellen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het faciliteren van maatwerk in arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden past bij een P&O-strategie die vooral gericht is op 'commitment' en minder op 'control'. En 'commitment wordt' eerder bereikt door aansluiting te zoeken bij de individuele drijfveren van medewerkers dan door het opleggen van regels en procedures. Door medewerkers meer ruimte...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author)
Veel aandacht werd de afgelopen decennia besteed aan het voorkomen van lichamelijk ongemak ("discomfort") bij het ontwerp van handgereedschap. De laatste jaren verschuift de aandacht naar het bieden van comfort aan de eindgebruiker. Dit komt door de toenemende concurrentie en nieuwe productiemethoden. Dit artikel geeft verschillende onderzoeken...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Kraan, K.O. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
In deze haalbaarheidsstudie is geïnventariseerd wat de wensen van het ministerie van SZW zijn en mogelijkheden om tot een Werkgeversmonitor Arbeid te komen. De Monitor zal voornamelijk zijn opgebouwd uit thema's rond: 1). Arbeidsomstandigheden met: mentale en fysieke belasting en gezondheid; agressie, discriminatie; arbeidsongevallen,...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, D. (author), Tielemans, E. (author), van Haandel, M. (author), van Yperen, H. (author)
Blootstellingsmetingen op de werkplek zijn duur. Dit komt vooral door de kosten van de chemische analyse en de inhuur van een arbeidshygiënist. Uit een onderzoek uitgevoerd door TNO kwaliteit van Leven onder schoenmakers blijkt dat het ook een stuk goedkoper kan door middel van doe-het-zelf-metingen. In dit artikel wordt besproken in welke...
article 2006
document
van Wendel de Joode, B. (author), Vermeulen, R. (author), van Hemmen, J.J. (author), Fransman, W. (author), Kromhout, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: The authors recently developed a Dermal Exposure Assessment Method (DREAM), an observational semiquantitative method to assess dermal exposures by systematically evaluating exposure determinants using pre-assigned default values. Aim: To explore the accuracy of the DREAM method by comparing its estimates with quantitative dermal...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author)
The goal of this conference was to present an overview of research and evaluation of effects of labour market policy in different western countries and discus the importance of this research. The conference is also meant to stimulate more international, high quality research on active labour market policy. In this paper follows an overview of...
report 2004
document
Brenninkmeijer, V. (author), van Yperen, N. (author)
When conducting research on burnout, it may be difficult to decide whether one should report results separately for each burnout dimension or whether one should combine the dimensions. Although the multidimensionality of the burnout concept is widely acknowledged, for research purposes it is sometimes convenient to regard burnout as a...
article 2003
document
de Vos, E.L. (author), Heyma, A.O.J. (author)
Vergroot een scholingstraject voor een jeugdig gehandicapte de kans op een baan? Is een jobcoach daadwerkelijk effectief? De overheid investeert jaarlijks 5 miljard euro in de reïntegratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Een deel daarvan gaat naar de private reïntegratiebedrijven. Door de introductie van concurrentie in de sociale...
article 2003
document
Perenboom, R.J.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Purpose of this study was to report which existing survey instruments assess participation according to the International Classification of Functioning. Disability and Health (ICF). A literature search for relevant survey instruments was conducted. Subsequently, survey instruments were evaluated of which the complete questionnaire, published in...
article 2003
document
Heerema, F. (author), Cremer, R. (author)
Mensen met psychische of psychiatrische beperkingen worden meestal als moeilijk bemiddelbaar beschouwd. Naast het doorgaans grillig verloop van psychiatrische aandoeningen is het begrip 'psychische belastbaarheid' moeilijk te definiëren en niet goed meetbaar. Om de consulent meer handvatten te bieden, is door de Pameijer Keerkring in...
article 2002
document
Dhondt, S. (author), Kwakkelstein, T. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Clarenbeek, J. (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Om beter inzicht te krijgen in de manier waarop Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) de arbeidsproductiviteit in overheidsorganisaties kan beïnvloeden heeft InAxis, het Innovatiecentrum Openbaar Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) door TNO Arbeid laten onderzoeken op welke manier de effecten van ICT...
report 2002
document
Smulders, P. (author)
This project was carried out by TNO Work & Employment in the Netherlands in close co-operation with a group of system-information suppliers across the European member states and Norway. The report contains an overall analysis of the monitoring systems, highlighting interesting elements and pointing out shortcomings in the existing schemes ...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Meijers, J.M. (author), Minderhoud, J. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Bij het doen van beoordelingen in het kader van de WAO moest onder meer worden aangegeven wat een cliënt in theorie nog kan verdienen in gangbare arbeid. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een systeem van matching van mogelijkheden en beperkingen van cliënt met vereisten van arbeidssituaties. Dat systeem was jarenlang het zogeheten FIS (Functie...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Langezaal, G. (author), Nauta, A. (author), van Schie, J. (author)
Dit document bevat het Meetinstrument Samen Werken. De vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s binnen het eigen team; Module 2: De samenwerking tussen medewerkers en hun leidinggevende; Module 3: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s van een ander team; Module 4: Betrokkenheid,...
report 2002
Searched for: subject%3A%22Meetmethoden%22
(1 - 20 of 45)

Pages